SPOTKANIE OPŁATKOWE
09. 01. 2008 r w Karpaczu

W dniu 9 stycznia 2008 roku w domu wczasowym WODOMIERZANKA w Karpaczu odbyło się coroczne spotkanie OPŁATKOWE składające się z dwóch części.. O godz 10.00 naradę otworzyła  Prezes Zarządu Oddziału pani Bożena Dudzińska, która omówiła jakie sprawy realizował Oddział w mijającym 2007 roku oraz co nastręczało trudności w realizowaniu zamierzeń Oddziału.
Prezes omówiła także co należy podkreślić przy składaniu sprawozdania przez poszczególnych prezesów kół terenowych. Bardzo istotną informacją powinno być: stan członków i opłacalność składek oraz przeprowadzone przez koła imprezy statutowe. Na prezentowanych poniżej zdjęciach sprawozdania składają poszczególni prezesi kół  oraz członkowie Zarządu( w kolejności składania sprawozdania).
 

Irena Tugi -prezes koła w Świerzawie Halina Pacuszyńska -prezes koła w Platerówce Romuald Karczewski- prezes koła w Lubaniu Teresa Drzewicka - czł. zarządu koła w Zgorzelcu Piotr Zielonka -prezes koła w Kamiennej Górze
Jan Krawiec -prezes koła w Karpaczu Maria Aleksandrowicz -prezes koła Zabobrze Zofia Lewińska - czł. zarządu Koła Śródmieście Zygmunt Cychol -prezes koła w Cieplicach Elwira Urbańska - prezes koła w Gryfowie
Stanisław Tomaszek -prezes koła w Bolkowie Maria Niemczuk -prezes koła w Bolesławcu Zofia Kulikowska -prezes koła w Bogatyni Bronisława Markowska -prezes koła w Kowarach Jarosław Trościanko -prezes koła w Lwówku
 
Lucyna Mocek - księgowa Oddziału Irena Pop - wiceprezes Zarządu Oddziału Władysław Zator- przewodn. Komisji Rewizyjnej Mieczysław Śpiewak - wiceprezes Zarządu Oddziału  


Drugą częścią tego spotkania było  spotkanie opłatkowe


Spotkanie opłatkowe otworzyła pani Prezes witając serdecznie wszystkich uczestników a szczególnie zaproszonych gości.
Wszystkie zaproszone osoby, które zaszczyciły nas
swoją obecnością, przedstawione są na poniższych zdjęciach.
Prezydent miasta dr Marek Obrębalski Kapelan Oddziału Ks. Kan Józef Stec Przewodniczący Rady Miasta mgr Hubert Papaj Dyr. Biura Organizacyjnego mgr Jan Błażków Kier. Inspektoratu ZUS mgr Alicja Granda Dyr. Euroregionu NYSA dr Beata Bykowska

 Każda z zaproszonych gości, w przemówieniu swoim, dziękowała serdecznie za zaproszenie, podkreślając ogromne znaczenie takich integracyjnych spotkań szczególnie w środowisku tak przez los dotkniętych ludzi, którzy w niedoli zesłania na Syberię, doświadczyli wielu upokorzeń .

Okolicznościowe przemówienie związane z aktem dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń wygłosił ks. Józef Stec, podkreślając co powinny zawierać życzenia. Po przemówieniu księdza wszyscy zebrani ruszyli do składania sobie życzeń.

Na zakończenie łamania się opłatkiem wystąpił Żeński Zespół Wokalny, który odśpiewał  parę kolęd. Zespołowi pomagali ks. Stec oraz pan Hreczecha z Lubania.


  Po życzeniach podziękowania oraz upominki dla Zarządu Oddziału, za jego aktywną działalność, złożyli: kierownik Inspektoratu ZUS pani Alicja Granda oraz prezes koła w Bogatyni pani Zofia Kulikowska.


Następnie prezes Oddziału wręczyła dyplomy-podziękowania dla członkiń Żeńskiego Zespołu Wokalnego SYBIRACZKI, za ich dotychczasową działalność, przy uświetnianiu uroczystości organizowanych przez Oddział jak również koła terenowe. Podziękowanie otrzymał również akompaniator pan Hołdys.

 Podziękowania za trud reprezentowania Oddziału w uroczystościach lokalnych i krajowych wraz ze sztandarem otrzymali wszyscy członkowie pocztu sztandarowego.

Po zakończeniu wyróżniania zaczęła się długo oczekiwana chwila rozpoczęcia biesiadowania, przerywanego tańcami w takt muzyki zespołu wokalnego. Do tańca trzeba było przygotować parkiet (zdjąć dywan, co było operacją nie do końca przemyślaną, jak okazało się później).
Dalsza cześć wieczornego spotkania przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Można było potańczyć do woli, porozmawiać oraz powspominać sybiracką niedolę. Następne takie spotkanie za rok.

Na zakończenie wypada podziękować gospodarzowi Domu Wypoczynkowego WODOMIERZANKA za atmosferę w tym obiekcie oraz  wspaniale przygotowaną Wieczerzę Opłatkową. Na medal spisała się również obsługa tej uroczystości.

Zdjęcia i opracowanie tekstu
Zdzisław Baran