Koło w Lubaniu Śl.

Historia Koła

 

Założenie Koła

Wybory 2012

Wybory 2016

Wybory 2021

Lata 2021-2024

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła

 

Założenie Koła

      Koło zostało założone przez panów Wacława Lesiaka i Aleksandra Hreczechę. Pierwsze zebranie, na które przybyło ponad 350 osób odbyło się 12 lutego 1989 r. Na zebraniu wybrany został zarząd koła w składzie:

·         Aleksander Hreczecha - prezes

·         Wacław Lesiak - vce prezes

·         Romuald Karczewski - vce prezes

·         Maria Czuchryta - skarbnik

·         Janina Furtak - czł. zarządu (sprawy finansowe)

·         Helena Świdzińska - czł. zarządu (sprawy socjalne)

 

    Hreczecha Aleksander Prezes Koła Karczewski Romuald V-ce Prezes KołaTrytek Konstanty Sekretarz KołaCzuchryta Maria skarbnik KołaFurtak Janina Księgowa KołaLesiak Wacław Człon. Zarządu KołaJarmoliński Ryszard Człon. Komisji HistorycznejBiber Danuta przew. komisji socjalnejKłoczko Bronisław Przew. Komisji RewizyjnejŚwidzińska Helena Przewodn. Komisji Historycznej 

Status prawny Koło uzyskało na mocy uchwały Zarządu Głównego z dnia 31.03.1989 r. Na następnym zebraniu w dniu 24.09.89 r. zatwierdzono wybrany Zarząd Koła i dokoptowano Krystynę Kłodnicką na sekretarza Koła. Od tego zebrania koło w Lubaniu rozrastało się. Dołączyły do niego Sybiracy z Leśnej, Platerówka, Gryfowa, Olszyny Lubańskiej, Świeradowa, Siekierczyna i Nowej Karczmy. Koło liczyło ponad 600 osób. Pierwszą siedzibę Koło miało przy Zarządzie "Solidarności" a następne otrzymane z Urzędu Miasta na Pl. 3-go Maja wspólnie ze Związkiem Armii Krajowej.

Po wyborach które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012 roku  skład organów Koła przedstawia się następująco:

 Zarząd Koła:

 • Romuald Karczewski  - prezes,
 • Wacław Lesiak – wiceprezes,
 • Aleksander Hreczecha wiceprezes,
 • Aleksander Kowalczyk – sekretarz,
 • Zbigniew Dereń – skarbnik,
 • Danuta Biber - członek
 • Maria Limanowska – członek,
 • Teresa Dłubała - członek
 • Alfred Szarkowski

Romuald Karczewski

Wacław Lesiak

 

Aleksander Hreczecha

Zbigniew Dereń

 

 

Danuta Biber

Maria Limanowska

Teresa Dłubała

Alfred Szarkowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

 • Bronisław Kłoczko – przewodniczący
 • Mieczysław Klatt  - wiceprzewodniczący
 • Krystyna Polemba – członek

Bronisław Kłoczko

Mieczysław Klatt

Krystyna Polemba

 

Koło Lubań zrzesza sybiraków z  miast: Lubań i Olszyna oraz gmin: Siekierczyn i Lubań. Na początek roku 2012 zrzeszało 220 sybiraków, w tym 44 podopiecznych oraz  5 członków rodzin sybirackich i 14 honorowych sybiraków.

Po wyborach które odbyły się 31 maja 2016 roku skład organów Koła przedstawia się następująco:

 

Zarząd Koła

1.     Romuald Karczewski  - prezes

2.     Wacław Lesiak - wiceprezes

3.      Aleksander Hreczecha - wiceprezes

4.     Teresa Dłubała - sekretarz

5.     Zbigniew Dereń – skarbnik

6.     Danuta Biber - członek

7.     Maria Limanowska -  członek

8.     Alfred Szarkowski – członek

 

W trakcie trwania kadencji w roku 2020 zmarł długoletni wiceprezes Wacław Lesiak. 

 

Komisja Rewizyjna

1.  Mieczysław Klat – przewodniczący

 2. Bronisław Kłoczko – członek 

3.  Krystyna Palemba – członek

 

 W 2019 roku  ze względów zdrowotnych, zmienił się  skład komisji  i komisja pracowała w składzie: Józef Jachyra – przewodniczący,  Danuta Biber – członek , Maria Lesiak- członek.

 

Na dzień 31 grudnia  2016 roku do Kola należało 186 członków  w tym: 186 sybiraków 40 podopiecznych i 6 członków rodzin.

 

Po wyborach które odbyły się 18 sierpnia 2021 roku  skład organów Koła przedstawia się następująco:

Zarząd Koła

1.     Alfred Szarkowski – prezes

2.     Aleksander Hreczecha – wiceprezes

3.     Kazimierz Bętlewski – wiceprezes

4.     Teresa Dłubała – sekretarz

5.     Regina Karczewska skarbnik

6.     Marlena Adler - członek

7.     Romuald Karczewski - członek

8.     Zbigniew Korsak – członek

9.     Barbara Kossowska-Zielińska - członek

 

Alfred Szarkowski

Aleksander Hreczecha

Kazimierz Bętlewski

Teresa Dłubała

 

 

Marlena Adler

Regina Karczewska

Romuald Karczewski

Barbara Kossowska-Zielińska

Zbigniew Korsak

 

 

Komisja Rewizyjna

           1.  Józef Jachyra  – przewodniczący

           2. Danuta Biber  – członek 

           3.  Maria Limanowska  – członek

 

Józef Jachyra

Danuta Biber

Maria Limanowska

 

 

Na dzień 28 sierpnia  2021 roku do lubańskie Koła skupiało 121 członków w tym - 65 Sybiraków 38 podopiecznych i 18 członków rodzin.

 

Po 30 latach biuro Związku zmieniło siedzibę i obecnie znajduje się na I piętrze w lokalu nr 2/17 przy ul. Armii Krajowej nr 30 w Lubaniu.

 

Lata 2021-2024

W okresie kadencji 2021- 2024 nastąpiła zmiana w składzie Zarządzie Koła i w Komisji Rewizyjnej.  W dniu  20 kwietnia 2022 roku pan Alfred Szarkowski z powodów osobistych złożył pisemną rezygnację z pełnienia  funkcji Prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaniu. Funkcje tą sprawował po wyborach  od 18 sierpnia 2021 roku.

W dniu 9 maja 2022 roku na posiedzenia Zarządu Koła  została podjęta  uchwała  o odwołaniu pana Alfreda Szarkowskiego z pełnionej funkcji prezesa Zarządu. Pan Alfred Szarkowski pozostaje członkiem Zarządu Koła.

Jednocześnie  jednogłośnie na prezesa Zarządu został wybrany ponownie Pan Romuald Karczewski, który funkcję tą sprawował  od 2004 roku.

 

 

 

 

W dniu 25 października 2022 roku do Zarządu została wybrana Pani Danuta Biber, która zrezygnowała z pracy w Komisji Rewizyjnej.

Zarząd wybrał na członka Komisji Rewizyjnej pana Kazimierza Słabickiego.

Słabicki 

 

 

 

Po zmianach skład organów Koła przedstawia się następująco:

Zarząd Koła

1.     Romuald Karczewski - prezes,

2.     Aleksander Hreczecha - wiceprezes,

3.     Kazimierz Betlewski - wiceprezes,

4.     Teresa Dłubała - sekretarz.

5.     Regina Karczewska - skarbnik,

6.     Marlena Adler- członek

7.     Danuta Biber – członek

8.     Zbigniew Korsak  członek

9.     Alfred Szarkowski - członek

10.Barbara Kossowska-Zielińska

Komisja Rewizyjna

1.     Józef Jachyra - przewodniczący,

2.     Maria Limanowska – członek

3.     Kazimierz Słabicki - członek

 

Na koniec roku 2022 Koło zrzesza 115 członków w tym  61 sybiraków 33 podopiecznych i 21 członków rodzin. 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła