Koło w Lubaniu Śl.

 

Działalność Koła do roku 2007

 

      Działalność Koła opiera się na realizacji zadań wynikających ze statutu Związku. Głównie skupia się na reprezentowaniu i ochronie interesów członków, pomocy socjalnej i materialnej, upamiętnianiu losów zesłańców poprzez ustanowienia miejsc pamięci, organizowanie spotkań noworoczno - opłatkowych i okolicznościowych. I w tym zakresie każda kadencja Zarządu cechowała się licznymi inicjatywami i realizacją wielu statutowych zadań. Zarząd Koła miał zaszczyt wspólnie z Zarządem Oddziału w Jeleniej Górze zorganizować wojewódzką uroczystość poświęcenia w Lubaniu sztandaru Oddziału Wojewódzkiego. Ta, piękna wojewódzka uroczystość odbyła się 20 czerwca 1992 roku w kościele parafialnym  pw. Świętej Trójcy w Lubaniu.
Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dziekan kapelan Mieczysław Jackowiak.

      Rok później  3 maja 1993 roku zostaje poświęcony sztandar lubańskiego Koła. Uroczystość odbyła się na placu przy 
kościele  pw. Świętej Trójcy w Lubaniu w 202 rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Uroczystość odbyła się z udziałem kompani honorowej i orkiestry Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe sybiraków z Oddziału Jelenia Góra, Związków Kombatantów,  Związków Zawodowych „Solidarność” ZNTK i LZPB  oraz szkół. Honorowymi gośćmi między innymi byli; Lillia Majewska – prezes Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze,  p.Jerzy Zieliński burmistrz miasta Lubania, p.Konrad Rowiński wiceburmistrz Miasta Lubań, p. Jan Smreczyński - przewodniczący Rady Miejskiej, p. Beata Kopff – kierownik Urzędu Rejonowego w Lubaniu, p. Ryszard Matusiak – przewodniczący Regionu Dolnośląskiego „Solidarność”,  p. Tadeusz Kupczak – Burmistrz Miasta i  Gminy Leśna, p.  Tadeusz Sumara – Komendant Policji w Lubaniu.
W uroczystości uczestniczył pluton Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Lubania. Żołnierze w czasie Mszy św. złożyli przysięgę.  Msza św. była celebrowana przez trzech księży z dekanatu Lubań homilię wygłosił  ks. dziekan kapelan Mieczysław Jackowiak. Na prośbę sybiraka -  Z.Tomaszewskiego sztandar poświęcił  ks. kapelan Mieczysław Jackowiak

    
W styczniu 1995 roku  zorganizowano po raz pierwszy spotkanie noworoczno – opłatkowe sybiraków w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.  Osób chętnych było tak wiele, że ledwo pomieściliśmy się w dwóch salach. Na spotkanie przybyły władze miasta Lubania oraz  prezesi miejscowych organizacji kombatanckich. Spotkanie było w części dotowane przez władze miasta Lubania.
     Spotkania te, kontynuowane są co roku -  ku zadowoleniu sybiraków. Początkowo w Domu Kultury, następnie  w restauracji „Słoneczna”, a ostatnio w lokalu Kasyna ŁOSG. Spotkania zawsze rozpoczynamy  hymnem sybiraków i  modlitwą. Imprezy uświetniały  występy artystyczne  z Miejskiego Domu Kultury – Estrady Lubańskiej i  zespoły dzieci i młodzieży, chór Marysienki, chór Cisowianki,  kapela z Mirska, zespół z Młodzieżowego Domu Kultury oraz młodzież z klasy o profilu wojskowym szkoły im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

    30 kwietnia 1995 roku z okazji 55 tej rocznicy drugiej masowej deportacji na Sybir dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej w kościele pw. Świętej Trójcy w Lubaniu.   Tablicę zaprojektował wiceprezes Wacław Lesiak a wykonana została przez zakład kamieniarski w Kowarach.
   28 września 1997 roku w kościele  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu w 58 rocznicę napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka  zostaje poświęcony nowy
sztandar Koła.   Msza św. była celebrowana przez trzech księży w tym: ks. dziekana kapelana  Mieczysława Jackowiaka  i  ks. Jana Lombarskiego. W Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa i orkiestra ŁOSG w Lubaniu.  Udział w niej wzięli między innymi: Bożena  Dudzińska -  prezes ZO,  Mieczysław  Śpiewak i  Jan Bogdał – wiceprezesi  Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze. Pan Jerzy Zieliński – Burmistrz Miasta Lubania, p.Jan Smreczyński - przewodniczący Rady Miasta, płk. Lech Jewtuszko -  komendant ŁOSG,  ppłk. Roman Banaszkiewicz, prezesi lubańskich Związków Kombatanckich. Uroczystość uświetniło 12 pocztów sztandarowych sybiraków z Oddziału Jelenia Góra, Kowar, Zgorzelca, lubańskich Związków Kombatanckich, związków zawodowych „Solidarność”, harcerstwa oraz  szkół. 
     
  Uroczystego poświęcenia dokonał ks. kapelan Mieczysław Jackowiak w obecności licznie zebranych sybiraków i mieszkańców miasta.  Po zakończeniu Mszy św. druga część uroczystości  odbyła się na placu koszarowym Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. Uroczystość prowadził Konstanty Trytek. Do wyłożonej księgi sztandaru wpisu dokonało wiele osób.  W uroczystości  uczestniczyło około 200 sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wacław Lesiak -  wiceprezes Koła, p. Ludwik Anioł - wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaniu, p. Jerzy Zieliński -  Burmistrz Miasta Lubania.
Wręczone zostały honorowe  odznaki sybiraków dla:  p. Jerzego Zielińskiego - Burmistrza Miasta, p. Jana Smreczyńskiego - przewodniczącego Rady Miasta, ks. kapelana  Mieczysława Jackowiaka, ks. Jana Lombarskiego. Wręczono także dla 17  sybiraków odznakę  Krzyża Sybiraka i Odznakę Więźnia Politycznego.  Uroczystość zakończono poczęstunkiem w żołnierskiej stołówce. Całość imprezy umilił słynny już w naszej okolicy zespół „Marysieńki” pod przewodnictwem sybiraczki – p.Genowefy Kuryło.

Sztandar koła  uczestniczył w wielu uroczystościach sybirackich, kombatanckich, kościelnych i państwowych. I  tak:
- W światowej Pielgrzymce Sybiraków na jasnej Górze w Częstochowie w 1993r.,
- w poświęcenie sztandaru Koła Terenowego w Karpaczu w 1993 r.,
- w uroczystości poświęcenia sztandaru w Straży Granicznej w Lubaniu w 1993r.
- w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Sybiraków w Jeleniej Górze
  na cmentarzu przy ul. Sudeckiej w   1994 r.,
- w uroczystości koronacji Matki Boskiej w Grodźcu w 1994,
- w procesji Bożego Ciała w Lubaniu w 1995, 1996 r.,
- w poświęceniu sztandaru Koła Terenowego w Bogatyni w 1995 r.,
- w odsłonięciu tablicy pomnika w Platerówce w 1995 r.,
- w poświęceniu tablicy pamiątkowej w Kowarach w 1995 r.,
- w poświęceniu sztandaru Koła Terenowego w Kowarach w 1996 r.,
- w poświęceniu tablicy pamiątkowej w Świeradowie Zdroju w 1997 r.,
- w poświęceniu tablicy pamiątkowej w Gryfowie w 1998 r.
- w spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II przy pomniku ofiar w Warszawie w 1999 r.,
- w nadaniu ulicy imieniem Sybiraków w Świeradowie Zdr. w 1998 i w Lubaniu w 1999r.,
- w pielgrzymkach do Częstochowy w 2000 - 2013,
- w pielgrzymkach do Lichenia 2002 - 2013,
- w pielgrzymce do  Grodźca w 2000 - 2013,
- w VI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku w 2006 r.
- we Wrocławiu przy pomniku „Zesłańców na Sybir” w 2003 r.,
- w poświęcaniu placu pod budowę nowego kościoła pw. Świętej Jadwigi w   2000 r.,
- w uroczystościach sybirackich w terenie: Jelenia Góra 2000, Cieplic 2000,
  Świeradowie Zdroju 2000, w Olszynie 2000, w Leśnej 2000, w Siekierczynie
- w uroczystości poświęcenia ołtarza w Platerówce w 2004 roku,
- uczestniczył także w pogrzebach sybiraków na zaproszenie rodzin.
Oraz corocznie w niżej wymienionych uroczystościach na terenie miasta Lubania:
- uchwalenia konstytucji 3 Maja
- zakończenia II wojny Światowej 9 Maja
- rozpoczęcia II wojny Światowej i Dnia Kombatanta 1-go września
- napaści sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka 17 września
- niepodległości Państwa Polskiego 11 listopada.

Przy obydwu sztandarach udział w pocztach sztandarowych brali sybiracy:
Krystyna Kłodnicka, Wacław Lesiak, .Jan Burak, Ryszard Karczewski, Eugeniusz Skupień, Józef Piela, Jerzy Noskowicz, Aleksander Hreczecha, Maria Czuchryta, Janina Furtak, Jan Biały, Romuald Karczewski, Maria Limanowska, Zbigniew Dereń, Mieczysław Klatt, Stanisław Michnowicz, Mieczysław Żemietro, Piotr Sawczuk, Danuta Biber, Walentyna Marszałek, Michał Oskierko.

       W 1997 Zarząd rozpoczął realizację zadania w zakresie budowy miejsca pamięci obelisku – Symbolicznej Mogiły – na cmentarzu komunalnym w Lubaniu. W tym celu powstał komitet budowy, który zajął się realizacją zadania. Aby zgromadzić odpowiednie fundusze wystosowano apel do mieszkańców i rozprowadzano cegiełki. Cegiełki zaprojektował p. Zdzisław Bykowski, a nieodpłatnie wydrukował w swojej drukarni p. Tadeusz Duma.
      Wstępny projekt opracował  miejscowy plastyk p Konrad Smolarczyk  Na obelisku znalazły się repliki znaków:   Związku Sybiraków, Armii Krajowej i Matki Boskiej Katyńskiej Pod symboliczną mogiłę wmurowano urnę z pełną dokumentacją powstania mogiły, informacją dotyczącą Koła i jego Zarządu oraz ziemią, która  została zebrana i  przywieziona  przez Wiceprezesa Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze ppłk mgr inż. Mieczysława Martusewicza.   Ziemia z grobów sybiraków i cmentarzy sybiraków – żołnierzy walczących na frontach II wojny Światowej z Katynia, spod Tobruku, spod Lenino, spod Monte Cassino, z Kołobrzegu, z Syberii – obw. Tomski, rejon  Parabiel m. Sienkino, z Kazachstanu, z Jełszanki, spod Saratowa – łagru żołnierzy AK.
       

Symboliczna Mogiła została poświęcona i odsłonięta w 70- tą rocznicę powstania Związku Sybiraków i w 10 – tą  rocznicę reaktywowania Związku w Polsce w dniu 17 września 1998 roku. Mszę św. polową celebrowali księża z dekanatu Lubań: ks. dziekan kapelan Mieczysław Jackowiak, ks. Jan Lombarski, ks. Jan Tomczak, ks. Jerzy Jerka. Homilię wygłosił ks.dziekan kapelan  Mieczysław Jackowiak, a poświęcenia „symbolicznej  mogiły” dokonał  ks.  Jan  Lombarski.    Aktu odsłonięcia dokonał  p.Jerzy Zieliński -  Burmistrz Miasta Lubania z udziałem  Bożeny Dudzińskiej - prezesa Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze i Aleksandra Hreczechy - prezesa Zarzadu Koła w Lubaniu
       Na wniosek Zarządu Koła 23 lutego 1999 roku radni miasta Lubania podjęli uchwałę o przemianowaniu ul. Leśniczówki na ul. Sybiraków. 30 maja 1999 roku Koło ZS zorganizowało uroczystość odsłonięcia i poświęcenia ulicy z nową nazwą „Sybiraków”. Uroczystego odsłonięcia dokonał p.Michał Turkiewicz - wiceburmistrz miasta Lubania z udziałem Aleksandra Hreczechy – prezesa Koła. Poświęcenia dokonał ks. kapelan Mieczysław Jackowiak. W uroczystości wzięli udziały poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Oddziału Jelenia Góra, Kowar, Zgorzelca, Gryfowa i Lubania oraz organizacji kombatanckich. W uroczystości uczestniczył p. Walery Czarniecki – Starosta lubański i p. Jan Smreczyński – przewodniczący Rady Powiatu w Lubaniu, opiekun Koła M. Śpiewak - wiceprezes Zarządu Oddziału w Jeleniej .

     
 W 1999 roku Sybiracy z gminy Olszyna zrzeszeni w Lubańskim Kole  zawnioskowali o wykonanie tablicy pamiątkowej i umieszczenie jej w kościele pw. Świętego Józefa w Olszynie. W 60 rocznicę deportacji na Sybir w dniu 11 czerwca 2000 roku w czasie Mszy św. w intencji sybiraków celebrowanej przez ks. Mieczysław Panońko z udziałem ks. Jana Dochniak i ks Jana Trznadel została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci pomordowanym i zmarłym sybirakom na Sybirze. Udział w  uroczystości wzięli między innymi przedstawiciele Gminy Olszyna:  p.Leszek Leśko - Wójt Gminy i  p. Haliny Białoń – sekretarz Gminy, p. Jan Wróblewski - przewodniczący Rady Gminy, i przedstawiciele powiatu: p.Jerzy Zieliński – sekretarz Starostwa Powiatu lubańskiego,  p.Jan Smreczyński – przewodniczący Rady Powiatu oraz opiekun Koła Mieczysław Śpiewak i  Mieczysław Martusewicz - wiceprezesi Oddziału Jelenia Góra. Udział wzięły poczty sztandarowe sybirackie oraz poczet kombatancki z Olszyny.
       Odsłonięcia tablicy  dokonał p. Leszek Leśko -  wójt gminy Olszyna  z udziałem sybiraczek - Zofii Bętlewskiej i Heleny Świdzińskiej. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Mieczysław Panońko.

        Z inicjatywy Koła, powstał komitet budowy tablicy - pomnika na terenie przykościelnym kościoła pw. Świetego Antoniego Padewskiego w Siekierczynie, któremu przewodniczyła sybiraczka -  Leokadia  Lulewicz.  Do przedsięwzięcia włączyły się władze gminy: p.Januszem Niekrasz – wójt gminy  i p.Andrzej Kużniar -  przewodniczący Rady Gminy  oraz ks. proboszcz  Leszek Sienkiewicz. Projekt  tablicy – pomnika wykonała p. Agata Szmigiel. Tablicę ufundowało  Koło ZS w Lubaniu.  Stosowny kamień granitu szarego i prace budowlane sfinansował Urząd Gminy w Siekierczynie. Tablica została wykonana przez p. Krzysztofa Jankowskiego - kamieniarza  z gminy Siekierczyn.
      3 czerwca 2001r.   w kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Siekierczynie została odprawiona uroczysta – odpustowa Msza św. celebrowana przez ks. Franciszka Molskiego z Zaręby. Udział w Mszy św. wzięli prawie wszyscy księża z dekanatu lubańskiego. Uczestniczyły między innymi  władze gminy: p. J. Niekrasz -wójt gminy, p.A Kuźniar -przewodniczący Rady Gminy, p. Walery Czarnecki Starosta Powiatu lubańskiego, p.Jan Smreczyński – przewodniczący Rady Powiatu, opiekun Koła - Mieczysław Śpiewak – wiceprezes Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze. Po Mszy św. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika – tablicy. Odsłonięcia dokonał p. J. Niekrasz z udziałem sybiraków – L. Lulewicz i M. Śpiewaka. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Leszek Sienkiewicz. W uroczystości uczestniczyli licznie sybiracy i parafianie
      W dniu 16 czerwca 2001 roku w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu  zorganizowano spotkanie dla „wnuków sybiraków” Z tej okazji opracowano i wydano stosowny znaczek pamiątkowy, który otrzymali wszyscy wnukowie sybiraków. Znaczek w środkowej części posiada znak sybiracki z lewej strony datę powstania związku 1928 z prawej rok wręczenia legitymacji „wnuka sybiraka” tj. 2001 rok. W spotkaniu wzięło udział 30 wnuków w różnym wieku. Wnukowie zapoznali się z sztandarem Koła. Pan Wacław Lesiak - wiceprezes, omówił historię jego powstania i znaczenie symboli jakie zawiera sztandar. Odbył się też konkurs z wiedzy o deportacji. Konkurs przeprowadziła p. Janina Janikowska – dyrektor Domu Kultury. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Lubaniu pod przewodnictwem dyrektora i nauczyciela Pani Janiny Jagowienko. Na zakończenie obyła się wspólna zabawa. W organizację spotkania dużo pracy włożył A. Hreczecha – prezes Koła.
     W kwietniu 2004 roku Zarząd Koła podjął decyzję o opracowaniu
i wydaniu książki pt Lubańscy Sybiracy. Powołany pięcioosobowy zespół redakcyjny jej opracowaniem zajmował się 8 miesięcy. Zespół redakcyjny - od lewej: Aleksander Hreczecha, Regina Karczewska, Romuald Karczewski, Mieczysław Śpiewak, Wacław Lesiak Książka zawiera 224 strony w tym 80 w kolorze w nakładzie 700 sztuk. Książka skierowana jest do sybiraków, miejscowej społeczności, a głównie do młodzieży. Obok przekazania podstawowych faktów i dokumentów historii zesłań, prezentuje historię powstania Związku w tym Lubańskiego Koła i jego działalność w latach 1988 – 2005.  Na prawie 100 stronach zostały spisane wspomnienia, fragmenty życiorysów i twórczość sybiraków Koła. Promocja książki odbyła się 19 września 2005 roku.
      W dniu 19 września 2005 roku odbyła się ogólno-oddziałowa patriotyczno- religijna uroczystość zorganizowana przez Zarząd Koła w Lubaniu. Program uroczystości był bardzo bogaty i składał się z kilku części. Uroczystości odbyły się pod patronatem
Burmistrza Miasta Lubań.  Na uroczystość zaproszono 140 sybiraków i gości.
Przybyły władze samorządowe: Burmistrz Miasta Lubań Konrad Rowiński, wójt gminy Lubań Mirosław Herdzik i gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz, starosta lubański Lucjan Żełabowski i wicestarosta Małgorzata Gut Twardowska, ks. dziekan, kapelan Mieczysław Jackowiak, Jan Toma komendant Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, prezes Zarządu Oddziału z Jeleniej Góry Bożena Dudzińska wraz z pocztem sztandarowych Oddziału oraz delegacje sybiraków z Kół z terenu Oddziału Jelenia Góra wraz z sztandarami.

W pierwszej części uroczystości ważnymi gośćmi byli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów  z terenu działania Koła i ponad gimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego.
     Uroczystość rozpoczęła się w sali konferencyjnej zlokalizowanej w Centrum Łużyckim w Lubaniu.  Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych Oddziału Jeleniogórskiego i Koła w Lubaniu, odegraniu hymnu sybiraków -  wręczono 2 odznaczenia resortowe – Odznakę Honorowego Sybiraka. Odznaczeń dokonała Bożena Dudzińska – wiceprezes Zarządu Głównego w Warszawie. Następnie odbyła się promocja książki opracowanej i wydanej staraniem Zarządu Koła w Lubaniu pt. „Lubańscy Sybiracy”. W imieniu zespołu redakcyjnego historię opracowania i wydania książki  przekazała Regina Karczewska. Burmistrz Miasta Konrad Rowiński dokonał recenzji książki i uznał, iż w pełni może spełniać rolę edukacyjną i być pomocną w kształceniu dzieci i młodzieży. Powiedział, iż książka zawiera żywą historię w formie wspomnień i dokumentów autentycznych ludzi – sybiraków o okresie tak mało znanym polakom. Wnuczki sybiraków odczytały wiersze z książki.
 
     Następnie prowadzący uroczystość prezes Zarządu Koła  Romuald Karczewski przekazał książki  sponsorom, honorowym sybirakom  i wszystkim tym którzy dotychczas współpracowali z Kołem, dyrektorom szkół. Była symboliczna lampka wina, a całość uroczystości  uświetnił zespół wokalny „Sybiraczki” z Jeleniej Góry. Książki zostały także przekazane dla nauczycieli historii w szkołach powiatu lubańskiego. Łącznie nieodpłatnie przekazano 120 książek.

       
Wszyscy goście zostali zaproszeni do Muzeum Regionalnego na otwarcie wystawy pt. ”Z lat Syberyjskiej Niedoli”. Wystawa została przygotowana  przez Muzeum przy wydatnej pomocy Zarządu Koła. Zgromadzono  dokumenty  ze zesłania  i pamiątki lubańskich sybiraków a szczególnie  dokumenty umieszczone w książce. Niektóre zdjęcia  dokumenty wypożyczono z innych muzeów. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Muzeum Pani Bożena Adamczyk – Pogorzelec. W okolicznościowym przemówieniu podziękowała za pomoc w jej zorganizowaniu i  poinformowała, iż wystawa  będzie trwać do końca października 2005 roku. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny  Sybiraczki”.

                

Uroczystość patriotyczna przy „Symbolicznej Mogile”
na cmentarzu komunalnym w Lubaniu.

          Zgromadzenie rozpoczęto hymnem państwowym i hymnem sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: 
Bożena Dudzińska  Wiceprezes Zarządu Głównego ZS w Warszawie, Konrad Rowiński Burmistrz Miasta Lubań.
Przeprowadzony został apel poległych oraz została oddana salwa honorowa.
Po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy nastąpił przemarsz do kościoła pw. Świętej Trójcy gdzie z udziałem kompani honorowej i orkiestry została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków.    Mszę celebrowali księża – honorowi sybiracy: dziekan, kapelan Mieczysław Jackowiak i proboszcz Jan Lombarski. Na zakończenie uroczystości odbył się plenerowy  koncert orkiestry.

 

Wystawa pt. ”Z Lat Syberyjskiej Niedoli”  
      
 Wystawa w  Muzeum Regionalnym trwała od.19 września do 28 października 2005 roku.
Wystawę odwiedziło prawie 450 osób w tym 6 grup młodzieży szkolnej. W czasie trwania wystawy pt.  „Z lat Syberyjskiej Niedoli” odbywały się spotkania młodzieży szkolnej z lektorami lubańskiego Koła: W.Lesiakiem, A.Hreczechą R.Karczewskim,  S. Lenkiewiczem i  K.Trytkiem.  
 
      

W dniu 5 października 2005 roku w sali Rajców Miejskich w Ratuszu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaniu uczniów ze Gimnazjum Miejskiego nr 3 w Lubaniu z  lektorami z Koła ZS w Lubaniu: Wacławem Lesiakiem, Konstantym Trytkiem, Romualdem Karczewskim. W pierwszym etapie młodzież z dwóch klas  (55 uczniów) odwiedziła wystawę w Muzeum Regionalnym pt. ”Z lat Syberyjskiej Niedoli” a następnie uczestniczyła w 1.5 godzinnej pogadance na temat losów sybiraków na zesłaniu.
     Od października 2005 roku Zarząd Koła w  ramach współpracy ze szkołą średnią im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,  a szczególnie z klasą o profilu wojskowym  w lutym 2005 roku pracuje nad  urządzeniem  Izby Pamięci Sybiraków na terenie szkoły.  Trwają prace nad gromadzeniem dokumentów i zbieraniu  pamiątek z lat zsyłki. 

    13 października 2006r.  staraniem Zarządu  została otwarta i poświęcona  „Izba Pamięci Narodowej” w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Pod hasłem „Sybiracy – najlepiej poznali sens  słowa ojczyzna, za nią umierali, tęsknili, cierpieli chłód, głód i poniewierkę” umieszczono  tablice i gabloty  o tematyce:
1. Tablica ta  przedstawia szlaki bojowe sybiraków żołnierzy: II korpusu WP Armii Andersa,  I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej.
2. Dokumenty zesłańców i dowody zbrodni sowieckich. Tablica zawiera między innymi  dokumenty potwierdzające IV rozbiór Polski, instrukcję wywozu Polaków na Sybir, mapę zsyłek, dokumenty świadczące o zesłaniach, wyroki sądowe, dokumenty  archiwalne potwierdzające pobyt na Syberii, dokumenty  upoważniające do powrotu.
3. Dzieci zesłańców Sybiru z lat 1940-1946. Tablica ta przedstawia zdjęcia potwierdzające gehennę jaką przechodziły dzieci na  zesłaniu.  

4. Dowody zbrodni sowieckich. Tablica ta przedstawia mapę obozów i miejsc kaźni. Dokumenty świadczące o ukrywaniu przez   Sowietów zbrodni w Katyniu i innych obozach śmierci. Dokumenty sybiraków przebywających w łagrach i obozach. Zdjęcia obrazujące mord w Katyniu.
5. Odznaczenia i pamiątki Sybiraków. Gablota ta przedstawia odznaczenia sybiraków –żołnierzy z II wojny światowej. Pamiątki zesłańców z Syberii, obozów i więzień.
6. Symbole Związku i miejsca pamięci na terenie lubańskiego Koła. Gablota ta przedstawia symbole Związku, sztandar, miejsca pamięci  lubańskich sybiraków. W tym książkę napisaną i wydaną staraniem Zarządu Koła w Lubaniu pt. ”Lubańscy Sybiracy”.
7. Gablota  z obuwiem. Przedstawia oryginalne obuwie sybiraka w których powrócił do ojczyzny.  Oraz rekonstrukcje obuwia z łyka lipy które to,  sybiracy sami wyplatali i w nich  pracowali na zesłaniu.
8. Gablota z książkami.  Ukazano  egzemplarze książek i broszur wydawanych staraniem  Związku Sybiraków na terenie kraju. Książki zawierają tematykę sybiracką oraz wspomnienia zesłańców na Syberii.

 

 Nowo otwarta „Izba Pamięci Narodowej”  to kolejny dowód  intensywnej pracy na rzecz edukacji  młodzieży.  Przyczyni się do lepszego poznania historii Polski, poznania prawdy o represjach Sowieckich i losów zesłańców na Sybir.  Poświęcenia Izby dokonał ks. Andrzej Fila a otwarcia Romuald Karczewski, Lidia Błażków i starosta Lubański Lucjan Żełabowski.  W tym dniu szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych, Związku Sybiraków Oddział Jelenia Góra i Koła z Lubania, Związku kombatantów III RP i Światowego Oddziału Armii Krajowej z  Lubania. Podczas uroczystości odznaczono sztandar szkoły Odznaką Honorowego Sybiraka. Odznaczenia dokonał Mieczysław Śpiewak – wiceprezes Zarządu Oddziału Jelenia Góra. Akt nominacyjny wręczył Romuald Karczewski. Przekazano do biblioteki szkolnej kolejne egzemplarze książki  pt. "Lubańscy Sybiracy”.

    W latach 2004 – 2006 sybiracy składali wnioski na odznaczenie państwowe Krzyż Zesłanców Sybiru. Łącznie przyjęto 237 wniosków. Pierwsze odznaczenia dla 35 sybiraków wręczono 27 kwietnia 2005 roku. W uroczystości udział wzięło 80 osób i odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Lubań. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Lubań Konrad Rowiński, wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz starosta powiatu Lucjan Żełabowski, i poseł na Sejm RP Michał Turkiewicz. Wręczenia krzyży dokonywali burmistrzowie i Wójtowie gmin dla sybiraków z terenu swojego działania przy udziale Starosty Powiatu. Były kwiaty, poczęstunek i część artystyczna. 16 września 2005 roku zorganizowano uroczystość wręczenia dla 76 sybiraków odznaczenia państwowego Krzyża Zesłańców Sybiru. Lista odznaczonych umieszczona jest na stronie ODZNACZENIA
     W uroczystości udział wzięły władze powiatowe i samorządowe. Starosta Powiatu Lucjan Żełabowski, wicestarosta Małgorzata Gut – Twardowska,  Burmistrz Miasta Lubań Konrad Rowiński, Burmistrz miasta Olszyna Leszek Leśko, wójt gminy Lubań Mirosław Herdzik, wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz i poseł na Sejm RP Michał Turkiewicz. Wręczenia dokonywał Starosta przy udziale burmistrzów i wójtów z zależności do odznaczanych  sybiraków z poszczególnych miast i gmin. W uroczystości wzięło udział 115 sybiraków i gości. Dla odznaczonych były kwiaty, toast, poczęstunek. Uroczystości zakończyła się częścią artystyczną. Patronat nad uroczystością sprawował Starosta powiatu.
      
3 grudnia 2005 roku w Gminnym Domu Kultury w Olszynie zorganizowano uroczystość wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru dla 68 odznaczanych. Uroczystość odbyła się pod patronatem Burmistrza miasta Olszyna. W uroczystości udział wzięło 105 osób. Na uroczystość przybyli: Burmistrz miasta Olszyny p. Leszek Leśko, przewodniczący gminy p. Jan Wróblewski, Starosta powiatu lubańskiego p. Lucjan Żełabowski, Przewodnicząca rady powiatu a zarazem Sekretarz gminy Olszyna p.Halina Białoń, Burmistrz Miasta Lubania p. Konrad Rowiński, wójt gminy Lubań p. Mirosław Herdzik, wójt gminy Siekierczyn p. Janusz Niekrasz. Dla sybiraków z gminy Siekierczyn, gminy i miasta Lubań zorganizowano dowóz który zapewnił wójt gminy Siekierczyna. Wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru dokonał starosta powiatu przy udziale burmistrzów i wójtów danej gminy. Były kwiaty, poczęstunek, a w części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta z gminy Olszyna.
      W dniu 19 maja 2006 roku uroczystość wręczania Krzyży Zesłańców Sybiru na terenie gminy Siekierczyn  pod patronatem wójta gminy p. Janusza Niekrasza  rozpoczęła się wspólną modlitwą i złożeniem kwiatów przy pomniku – tablicy sybiraków na terenie przykościelnym w Siekierczynie. Następnie uczestnicy przeszli do  Gminnego Ośrodka  Kultury gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.
       W uroczystości wzięły udziały władze powiatowe, miejskie i gminne Starosta powiatu lubańskiego p.Lucjan Żełabowski, przewodniczący rady gminy Siekierczyna p.  Andrzej Kuźniar,  Burmistrz Miasta Lubania p. Konrad Rowiński, wójt gminy Lubań p. Mirosław Herdzik, oraz wiceprezesi Zarządu z Oddziału Jelenia Góra p.
Irena Pop, Mieczysław Śpiewak i księgowa Lucyna Mocek  Łącznie uczestniczyło 98 osób w tym do odznaczenia zostało zaproszonych 52 sybiraków.   Uroczystość rozpoczęto hymnem sybiraków, a następnie były okolicznościowe przemówienia. Wręczenia  Krzyży Zesłańców Sybiru dokonał starosta powiatu przy udziale burmistrzów i wójtów danej gminy.    
       Po wręczeniu odznaczeń,  uczniowie z Gimnazjum w Siekierczynie przedstawili przedstawienie słowno - muzyczne oparte na książce „Lubańscy Sybiracy”. Był okolicznościowy toast oraz poczęstunek.
 

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła