Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2023 roku

 

14 stycznia 2023 roku Sybiracy wraz z rodzinami uczestniczyli w spotkaniu  noworoczno – opłatkowym  zorganizowanym przez Zarząd w restauracji „Ratuszowa” w Lubaniu. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Honorowymi gośćmi byli;  Wicestarosta powiatu lubańskiego pan Konrad Rowiński, pan Kamil Glazer Przewodniczący Rady Miasta w Lubaniu, pani Monika Łyp nauczyciel Szkoły Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu., pan Jarosław Trościanko z małżonką -  prezes Zarządu Oddziału Jelenia Góra i członek Zarządu Głównego w Warszawie oraz ks. proboszcz Andrzej Fila - duchowy opiekun Lubańskich Sybiraków. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, poczym zebrani połamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia. W miłej i serdecznej atmosferze przy muzyce akordeonowej w wykonaniu syna sybiraczki uczestnicy spędzili sobotnie popołudnie.

       

      

      

   

   

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

10 lutego w piątek o godz. 18.00  w  dniu przypadającej 83-ciej  rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir przez Sowietów w Kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie,   lubańscy Sybiracy modlili  się w intencji Ojczyzny. Msza św. rozpoczęła się odegraniem Hymnu Sybiraków z udziałem pocztu sztandarowego w składzie: syn sybiraczki; Zbigniew Korsak i sybiracy;  Aleksander Hreczecha i  Danuta Biber.  Sprawowana była    przez Ks. dr Bogusława Wolańskiego - Dziekana Dekanatu Lubańskiego i proboszcza parafii wikariusza Ks. mgr Łukasza Klimek. W Mszy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu lubańskiego Koła, sybiracy i ich potomkowie z Olszyny i Biedrzychowic oraz  mieszkańcy miasta.  Z ramienia Rady Miasta  udział wziął przewodniczący Wiesław Wypych. Modlitwę wiernych przygotowały lektorki działające przy parafii. Prezes Zarządu Koła  - Romuald Karczewski  prezes Zarządu Kola  ZS złożył wiązankę kwiatów przy  „Tablicy Pamięci” ufundowanej przez sybiraków w 2000 roku Wiązankę kwiatów złożyła także jedna z najstarszych sybiraczek miasta Olszyny pani Zofia Bętlewska.

 

  

  

   

       

 

W niedzielę 17 kwietnia w dniu  Miłosierdzia Bożego  -   w tydzień po Wielkanocy - w kościele NNMP w Lubaniu w dzielnicy Uniegoszcz Sybiracy z lubańskiego koła uczestniczyli w Mszy Św.   w związku z przypadającą kolejną już 83-cią kwietniową rocznicą   wywózki polaków na Sybir i do Kazachstanu przez  Sowietów.  Msza rozpoczęła się odegraniem hymnu Sybiraków. Mszę św. odprawił proboszcz parafii Ks. Jan Dziewulski. W Mszy św. uczestniczył sztandar Związku Sybiraków Koła w Lubaniu. Poczet sztandarowy stanowili; Sybirak  wiceprezes Zarządu ZS Koła w Lubaniu – sztandarowy sybirak Aleksander Hreczecha i przyboczni; Jerzy Guła syn sybiraka i Kazimierz Janiec syn sybiraczki. W Mszy udział wzięli prezes Zarządu Koła ZS Romuald Karczewski z małżonką oraz wiceprezes Zarządu ZS Kazimierz Bętlewski z mamą sybiraczką Zofią  oraz członkowie zarządu Koła.  Przybyli parafianie i sybiracy z dzielnicy Uniegoszcz,  miasta Lubań i wsi  Biedrzychowice. Z ramienia Rady Miasta Lubań uczestniczył Wiceprzewodniczący Stanisław Jastrzębski. Podczas Mszy św.  ksiądz proboszcz wielokrotnie podkreślał jakie ważne w obecnych czasach, mają słowa wpisane w sybiracki sztandar  „BOGU DZIĘKUJMY  DUCHA NIE TRAĆMY” . Podkreślił, iż mimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli,  mimo głodu, ciężkiej pracy, chorób -  zesłańcy  nie stracili wiary i wierzyli w ocalenie. Nie wszystkim to się udało. Obecnie jest ważne, że żyjący  pamiętają o nich i że możemy się modlić się za zmarłych i jeszcze tych nielicznie żyjących,  jednocześnie   prosząc Boga  o pokój na świecie. Przed zakończeniem Mszy św. Sybiracy złożyli wiązanki kwiatów przy „Tablicy Pamięci” ufundowanej przez Sybiraków w 2015 roku która znajduje się przy ołtarzu Maryjnym w kościele.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

W

W dniu 26 maja w dniu Święta  „Dnia Matki”  Sybiracy z Lubańskiego  Koła  uczcili  zmarłe „Matki Sybiraczki”   w celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Kazimierza Gębarowskiego z udziałem ks. Franciszka Mszy Świętej w kościele p.w. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach. We mszy św. uczestniczyli także  mieszkańcy wsi Pisarzowice  oraz młodzież  przystępująca do bierzmowania w 2023 roku. Przejmującą homilię wygłosił  ks. proboszcz Kazimierz. Podkreślił,  heroizm, bohaterstwo i wiarę w Boga  „Matek Sybiraczek”  które wraz ze swoimi dziećmi,  znalazły się w bardzo trudnych warunkach po deportacji przez Sowietów na  daleką Syberię i do Kazachstanu w roku 1940 i w późniejszym okresie.  Wspomniał matki  zmarłe na zesłaniu i te którym udało się  powrócić po wielu latach do ojczyzny ze swymi dziećmi -  dziś już osobami w sędziwym wieku. Mówił że musimy o tym pamiętać, szczególnie w dzisiejszych  niespokojnych czasach, kiedy to u progu naszej Ojczyny, toczy się wojna Rosyjsko -  Ukraińska. Podkreślił, iż ten sam oprawca, co wówczas znowu  rości sobie prawa do państw miłujących pokój i suwerenność.  Wezwał do modlitwy, o jedność i pokój na świecie.  Po Mszy Św. zgromadzeni w procesji z kościoła wraz z księżmi  udali się pod pomnik „Matki Sybiraczki” na teren przykościelny. W krótkiej modlitwie i pieśniach  został dokonany akt poświęcenia pomnika „Matki Sybiraczki”. Sybiracy i ich rodziny złożyli wiązanki kwiatów -  w tym także kwiaty  przekazane  przez Urząd Gminy wiejskiej  w Lubaniu  Uroczystość przy pomniku uświetniła wnuczka i  córka  sybiraków – członek lubańskiego koła - pani Natalia Korzeniowska,   która napisała i odczytała wiersz pt. „Matko Sybiraczko”. Wiersz został   zadedykowany dla zmarłej  w Kazachstanie babci  Rozalii Jaworskiej  Utwór był bardzo tkliwy i uczuciowy, zebrani przy pomniku nie ukrywali swoich  wzruszeń, bowiem treść wiersza przywołała wspomnienia z zesłania. Szczególnie zawarte w wierszu pytanie „…Dlaczego!  Musiałaś  wtedy całe  swe życie spakować do tobołka jednego, gdy wyrwano Cię z domu do pociągu w strachu…” i drugie pytanie  „… Jak  wytrzymałaś to,  co nie  do wytrzymania”. Po chwili zadumy, sybiracka uroczystość przy pomniku „Matki Sybiraczki”  wzniesionym i odsłoniętym w dniu 22 maja 2016 roku  dobiegła końca.    

   Ilustracja    

    

  

  

   

  

   

   

 

 

W dniu 15 września 2023 delegacja z lubańskiego koła na czele z wiceprezesem Kazimierzem Bętlewskim  wzięła udział w uroczystościach Oddziałowych Związku Sybiraków  w Jeleniej Górze  związanych  z obchodami Dnia Sybiraka i 84 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Delegacja uczestniczyła w części patrotycznej, która odbyła się przed „Pomnikiem Sybiraków” na starym cmentarzy w Jeleniej Górze i podczas  Mszy Świętej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.  W poczcie sztandarowym  uczestniczyli pan Aleksander Hreczecha i pan Jerzy Guła.   Następnie w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”  odbyło się spotkanie sybiraków z władzami miasta i z parlamentarzystami RP.  Po hymnie sybiraków prezes Oddziału Jaroslaw Troscianko wręczył medale pamiątkowe z okazji 95 - lecia powstania Związku Sybiraków w Polsce.  Między innymi medalem wyróżniony został wiceprezes Zarządu  ZS  lubańskiego koła  Aleksander Hreczecha i  członek Zarządu Oddziału, wiceprezes Zarządu lubańskiego Koła Kazimierz Betlewski.           

 

                     

 

                                               

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Uroczystość w dniu 18 wrzesnia 2023 roku w Lubaniu.

W Lubaniu w dniu 18 września 2023 roku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 84 rocznicą napaści Sowietów na Polskę, 95 rocznicą powstania i 35 rocznicą reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce oraz Dnia Sybiraka. Organizatorzy Starosta Lubański Walery Czarnecki, Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński i Prezes Zarządu Koła ZS Romuald Karczewski poprzez informacje na plakatach i w indywidualnych zaproszeniach poprosili  społeczeństwo powiatu lubańskiego do udziału w tych uroczystościach.

 

Zgodnie z programem, uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu pod pomnikiem Ofiar łagrów, zsyłek i innych miejsc kaźni na „Nieludzkiej Ziemi”.

Po powitaniu zebranych oraz młodzieży z klasy o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wraz z opiekunem panią Elizą Słowińską w krótkim wystąpieniu prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski przypomniał fakty z powstania  „Symbolicznej Mogiły”.  Przypomniał że „Mogiła”  została wzniesiona  w roku 1989 roku,  pod którą jest wmurowana urna z ziemią, ze szczególnych miejsc, ważnych dla zmarłych w związku z II Wojną Światową w tym przede wszystkim dla  Sybiraków.  Po wysłuchaniu capstrzyku w wykonaniu pana Kazimierza Bętlęwskiego zebrani wysłuchali wiersza Mariana Jonkajtysa pt. „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” w wykonaniu ucznia Igora Chudzik z  ZSZiO im. KZL w Lubaniu. Uczestnicy  złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w tym  poseł na Sejm RP pani Zofia Czernow.  Następnie w szyku za sztandarami i  wszyscy udali się na plac przykościelny kościoła p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

  

    

 

  

  

 

  

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych na placu przy kościele p.w Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Na uroczystości przybyły poczty sztandarowe:

1.      Związku Sybiraków Koła w Lubaniu,

2.      Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu,

3.      Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Lubania

4.      Zakładu Karnego z Zaręby

5.      Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

6.      Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza z Lubania

7.      Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Lubaniu

8.      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Lubania

9.      Szkoła Podstawowa nr2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba

10.  Szkoła Podstawowa nr4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Lubania

Po wprowadzeniu Warty Honorowej przy Wotum Dziękczynnym znajdującym się kościele i pocztów sztandarowych msza święta rozpoczęła się hymnem  państwowym.  Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Sybiraków celebrowało czterech kapłanów: ks. senior Honorowy Sybirak Mieczysław Jackowiak, ks. dziekan Bogusław Wolański - proboszcz  parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP z Olszyny, ks. Krzysztof  Żmigrodzki -  proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba z Lubania i ks. proboszcz Honorowy Sybirak Andrzej Fila  z parafii Świętej  Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Uczestników mszy w imieniu organizatorów powitał ks. Andrzej Fila, który także  wygłosił przejmującą homilię, przedstawiając fakty  napaści Sowietów na Polskę i gehennę polskich rodzin na zesłaniu w dalekiej Syberii.  Na zakończenie Mszy głos zabrał Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, który przytoczył fakty historyczne z początków II Wojny Światowej w konsekwencji której, dokonano czwartego rozbiór Polski.

Po mszy św. odbyła się część patriotyczna, którą prowadziła Anna Humenze Starostaw Powiatowego. Ta część rozpoczęła się  odegraniem Hymnu Sybiraków z udziałem Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.  Następnie głos zabrała poseł na Sejm RP Zofia Czernow, która pozdrowiła Sybiraków,  wyrażając im dogłębną wdzięczność, za ich świadectwo i ich życiową  postawę. Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Jarosław Trościanko w swoim wystąpieniu poruszył istotne kwestie związane z działalnością Związku w oddziałach i w kołach terenowych. Przypomniał o wznoszonych przez Sybiraków  „Miejscach Pamięci” na terenie całej Polski.  Mówiąc o Sybirakach biorących udział w dzisiejszej uroczystości nazwał ich  DziećmiSybiru”.Powiedział tak, bo przecież  w dniu wywózki byliśmy małymi dziećmi. Podkreślił  heroizm matek sybiraczek, które walczyły o życie swoich dzieci na tej „Nieludzkiej Ziemi’. 

Następnie został przeprowadzony  Apel Poległych przez panią Elizę Sławińską - nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. z udziałem uczniów klas proobronnych  w/w szkoły. Zebrani w ciszy w postawie stojącej celebrowali słowa apelu.  Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i medali pamiątkowych. Za szczególne zasługi dla Związku. Odznaką Honorową Sybiraka zostały odznaczone:  Pani Małgorzata Gut-Twardowska, pani Eliza Sławińska, pani Monika Łyp, pani, Eliza Słowińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania  i pan Grzegorz Wieczorek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza z Lubania. Złotą Odznakę za zasługi dla związku został wyróżniony  wiceprezes Zarządu Koła w Lubaniu  -  Kazimierz Bętlewski. Wręczenia odznaczeń dokonał Jarosław Trościanko członek Zarządu Głównego ZS z udziałem Starosty Powiatu Lubańskiego Walerym Czarneckim i prezesem lubańskiego koła Romualdem Karczewskim.  Następnie przystąpiono do wręczenia medali pamiątkowych wydanym przez Zarząd Główny w Warszawie w związku z 95-rocznicą postania Związku Sybiraków. Decyzją Zarządu  Oddziału w Jeleniej Górze, medal został przyznany prezesowi Zarządu lubańskiego koła   Romualdowi Karczewskiemu. Wręczenia medalu dokonał Jarosław Trościanko. Należy przypomnieć że Medale Pamiątkowe otrzymali także dwaj  wiceprezesi lubańskiego koła: Aleksander Hreczecha i Kazimierz Bętlewski podczas akademii w dniu 15.09.2023r. w Jeleniej Górze.

       Decyzją Zarządu lubańskiego koła medale pamiątkowe zostały przyznane niżej wymienionym instytucjom oraz członkom zarządu koła: Starostwu Powiatowemu w Lubaniu, Urzędowi Miasta w  Lubaniu, Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, pani Danucie Biber  i  pani Marii Limanowskiej. Medale wręczył Romuald Karczewski z udziałem Jarosława Trościanko.   Po tym  pięknym akcie wyróżnienia osób i instytucji na rzecz Sybiraków,  uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym”  w kościele.  Uroczystość patriotyczna zakończyła wyprowadzeniem sztandarów z kościoła i zaproszeniem przez Sybiraków uczestników na poczęstunek  na teren ogrodów pobliskiego Motelu Łużyckiego.  Młodzież szkolna i uczestnicy kompani honorowej w prezencie od Sybiraków otrzymali długopisy z nadrukiem oraz znaczek pamiątkowy związany z 95 rocznicą powstania Związku Sybiraków w Polsce. Na terenie Motelu Łużyckiego przy wspólnym poczęstunku, który częściowo był sponsorowany przez Starostwo Powiatowe uczestniczyło ponad 50 osób. Rodziny Sybiraków przygotowały domowe wypieki. W miłej i serdecznej atmosferze zakończyły się uroczystości Dnia Sybiraka w Lubaniu. 

 

  Galeria zdjęć z uroczystości

     

     

     

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   

  

  

   

      

      

     

     

     

    

       

      

      

 

https://sybiracyzg.pl/wp-content/uploads/2023/05/Medal-95.-lat-Zwiazku-Sybirakow.png   

        

         

        

        

        

       

        

      

      

      

      

         

       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła