Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2022 roku

 

IMG_0005W dniu 13 lutego 2022roku w celu upamiętnienia 82 rocznicy masowej zsyłki na Sybir - Sybiracy z Lubańskiego Koła a szczególnie z dzielnicy Uniegoszcz wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w  Mszy Świętej w kościele NNMP w Uniegoszczy. Mszę św. odprawił proboszcz parafii Ks. Jan Dziewulski. Sybiracy złożyli wiązankę kwiatów przy „Tablicy Pamięci” ufundowanej przez Sybiraków,  znajdującej się w kościele przy ołtarzu Maryjnym. 

 

 

 

Image00002W niedzielę Palmową w dniu 10 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie Sybiracy modlili się w intencji Ojczyzny i Sybiraków. Msza św. była sprawowana przez Ks. dr Bogusława Wolańskiego - Dziekana Dekanatu Lubańskiego i proboszcza parafii i  wikariusza Ks. mgr Łukasza Klimek. Udział w mszy świętej udział wziął poczet sztandarowy Związku Sybiraków w składzie Aleksander Hreczecha, Zbigniew Korsak, Danuta Biber. Z ramienia Rady Miasta uczestniczył Przewodniczący  - Wiesław Wypych. W mszy św. uczestniczyli licznie Sybiracy z Lubania, Olszyny i Biedrzychowic.W składaniu darów na ołtarz, uczestniczyli Sybiracy z Olszyny,  Teresa Dłubała i Wiceprezes Zarządu Koła Kazimierz Bętlewski. Po mszy, Sybiracy  złożyli  wiązanki kwiatów pod „Tablicą Pamięci” Sybiraków w kościele.   

 

 

26 maja 2022 roku  w dniu święta  Dnia Matki  członkowie związku wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w Mszy Św. w intencji matek sybiraczek w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach. Po Mszy Św. Sybiracy  wraz z ks. proboszczem Kazimierzem Gębarowskim udali się pod pomnik „Matki Sybiraczki” na teren przykościelny, gdzie  modlili się za zmarłych na dalekiej Syberii i w Kazachstanie. Sybiracy złożyli wiązanki kwiatów.  

DSC_7257

 

 

 

 

 

  

 

 

 

24.05.2022 roku w biurze Związku odbyło się spotkanie Zarządu Koła z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Lubaniu i Urzędu Miasta Lubań,  Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu,   z przedstawicielem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w sprawie organizacji 83 rocznicy napaści sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka. Ustalono termin i program mających się odbyć uroczystości w Lubaniu. Sybiracy wyrazili wolę zorganizowania spotkania władz samorządowych z członkami związku na wspólnym poczęstunku. Sybiracy pisemnie zwrócili się do Starostwa i samorządów miast i gmin m. Lubań, m. Olszyna, g. Lubań i g. Siekierczyn o dofinansowanie spotkania. W tej sprawie jedynie Starostwo lubańskie wyraziło wolę dotowania  spotkania.

03 czerwca 2022 roku16 osobowa grupa z lubańskiego koła skorzystała z dwutygodniowego wypoczynku nad morzem, w miejscowości Rogowo - ośrodku wypoczynkowym „WDW Rewita”. Sybiracy od wielu lat korzystają z tej formy wypoczynku zarówno w miesiącu czerwcu jak i we wrześniu.

26.07.2022 roku zostało zorganizowane spotkanie w biurze Związku z rodzinami zmarłych Sybiraków,  zesłanych na Sybir i do Kazachstanu  po 1944 roku, z  przedstawicielem firmy IUS Memoriale spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 54/5 - panem Szymonem Talarczyk, w sprawie uzyskania ewentualnego odszkodowania za represje ze strony Urzędu Bezpieczeństwa Państwa oraz wymiaru sprawiedliwości, za pobyt w obozach i łagrach na terenie Rosji w latach 1944-1956. Biuro związku odszukało rodziny swoich byłych 38 /trzydziestu ośmiu/ zmarłych członków. Na spotkanie zainteresowanych sprawą, w dniu 26 lipca przybyło 16 osób. Zebrani  otrzymali pełne informacje dotyczące możliwości pozwania państwa polskiego o odszkodowanie. Kilkanaście osób zawarło umowę cywilno prawna z Kancelarią. Na tym rola biura Związku się zakończyła. 

16.09.2022 roku zostały zorganizowane obchody 83 rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dzień Sybiraka. Oddanie hołdu pamięci, przemarsz pocztów sztandarowych, msza święta w intencji Ojczyzny i Sybiraków, apel poległych, przemówienia, złożenie kwiatów, program słowno-muzyczny to uroczystości, które od wielu lat  odbywają się corocznie w Lubaniu.

Dzień SybirakaW przededniu 83 rocznicy agresji ZSRR na Polskę w dniu 16 września, w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, odbyły się religijno-patriotyczne uroczystości, które zostały poprzedzone oddaniem przez Sybiraków hołdu pamięci ofiarom Sybiru przy „Symbolicznej Mogile” na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu,. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego o profilu pro-obronnym z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po wysłuchaniu przez zgromadzonych capstrzyku,  który został odegrany przez wiceprezesa Zarządu Związku p. Kazimierza Bętlewskiego, uczestnicy przy „Mogile” złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Historię powstanie „Mogiły” przybliżył prezes Zarządu p. Romuald Karczewski. „Symboliczna Mogiła” została poświęcona i odsłonięta 17 września 1998 roku. Przypomniał że fundusze na jej wybudowanie pochodziły ze sprzedaży cegiełek i składek Sybiraków.  W „Mogiłę” wmurowana jest  urna zawierająca ziemię z grobów Sybiraków i cmentarzy Polaków walczących na frontach II wojny światowej z Katynia, Tobruku, spod Lenino, spod Monte Cassino z Kołobrzegu i Syberii. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac kościelny kościoła p.w. świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy przemarszu dołączyli do  już zebranych Pocztów Sztandarowych miejscowych szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Lubania i przybyłych delegacji - między innymi  Sybiracy z Koła z Leśnej  na uroczystą mszę święta i część patriotyczną z okazji Dnia Sybiraka. Na czele kolumny stanął Poczet Związku Sybiraków – Koła Lubań. Łącznie uczestniczyło 7 Pocztów Sztandarowych. Obchodom 83 rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka, towarzyszył jubileusz dziesiątej rocznicy powstania w/w  kościele  „Wotum Dziękczynnego Sybiraków”, które zostało odsłonięte  i poświęcone 18 września 2012 roku.

 

 

 

 

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_d66123173cbffb71c636e9e25f83ebb1.jpg 

 

 

 

 

Uroczystości religijne rozpoczęły się o godzinie 11:00 - Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Sybiraków. W Mszy Świętej  oraz w późniejszej części patriotycznej uczestniczyli przedstawiciele  powiatu lubańskiego oraz samorządów miejskich i gminnych: Wicestarosta powiatu lubańskiego - Konrad Rowiński, Burmistrz Miasta Lubania - Arkadiusz Słowiński, wiceburmistrz miasta Lubania - Mateusz Zajdel,  Radni Powiatu lubańskiego i Rady Miasta Lubania, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu lubańskiego, przedstawiciele Służb Mundurowych, Urzędów i Instytucji. Msza Św. została poprzedzona odśpiewaniem przez zgromadzonych Hymnu Państwowego.  Mszę koncelebrowali księża z dekanatu lubańskiego.  ks. dr Andrzeja Fila – gospodarz i proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu,  ks. dr Bogusława Wolańskiego - Dziekan Dekanatu lubańskiego i proboszcz parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, ks. mgr Łukasza Klimek - wikariusz parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, ks. Krzysztofa Żmigrodzki - proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jakuba w Lubaniu. Przejmującą Homilię wygłosił ks. Dziekan. Tekst Pisma Świętego  przeczytała córka sybiraczki, pani Teresa Dłubała. Modlitwę wiernych wzniosła pani Regina Karczewska. Po Mszy Św. rozpoczęła się część patriotyczna, którą poprowadził p. Karol Kusibab ze Starostwa Powiatowego  w Lubaniu. Oprawę akustyczną zapewnił Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Część ta rozpoczęła się odegraniem Hymnu  Sybiraków. Następnie  odczytany został przez nauczycielkę panią Elizę Słowińską – „Apel Poległych” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Wystąpienie okolicznościowe w imieniu Sybiraków odczytał wiceprezes Zarządu Koła p. Kazimierz Bętlewski. Przypomniał rozmiar represji Sowieckich dokonanych na Polakach oraz omówił znaczenie, dla Sybiraków i potomnych, wzniesionego w tym kościele „Wotum Dziękczynnego”. Następnie głos zabrał wicestarosta powiatu lubańskiego, który podkreślił potrzebę pamięci, napaści sowietów na Polskę, potrzebę pamięci o wywózkach polaków na sybir i do Kazachstanu oraz  nawiązał do obecnej sytuacji na Ukrainie i represjach jakie spotyka naród ukraiński ze strony agresora w toczącej się  wojnie rosyjsko - ukraińskiej. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz złożeniu kwiatów pod Wotum Dziękczynnym, rozpoczął się program słowno-muzyczny w  wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Program przygotowany przez młodzież i ich opiekunów  był tak wzrószający i bardzo chwytający za serce, że nie tylko Sybirakom, którzy przeżyli Golgotę Wschodu,  kręciły się łzy w oczach. Podziękowanie za uroczystość dla organizatorów i szczególnie dla dyrekcji ZSZiO im. KZL, na ręce pani wicedyrektor Małgorzaty Twardowskiej złożył w imieniu wszystkich, prowadzący uroczystość patriotyczną pracownik Starostwa Powiatu Lubańskiego pan Karol Kusibab. Sybiracy zaprosili gości i Sybiraków na wspólny obiad do restauracji Ratuszowa, który w części został dotowany przez Starostwo Powiatu Lubańskiego.

 

 

  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_d7384df7a83f1f73e435131e2343603e.jpg

 

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_92c7d9bd6ed5acf249e8442487db6775.jpg  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_bac1033b258aaa8504656ae4dae59a36.jpg

 

 

 

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_eab80fe53a44dd5122265a54070c09c7.jpg 

 

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_8c844d91955e9178c8387c8779c84eba.jpg  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_cee86da5e6254b0bffbce7fa05b9f20c.jpg

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_b7d21af2e329885c66b6580b6a0cdc84.jpg  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_c9d63a3aec8a5c12be20a17ffff2145a.jpg

 

  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_5df375fc25a111afe471c5c2fe815d87.jpg

 

https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_15162896c207cead17253e295341ea3d.jpg  https://static.eluban.pl/data/media/2022/09/17/s5_597d42328c951b53e314bca4e8968f5b.jpg

W dniu 11.11.2022 roku delegacja Związku Sybiraków Koło w Lubaniu uczestniczyła w Wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się tym roku w naszym mieście. Oficjalne uroczystości, poprzedzone mszą św. w kościele pw. Świętej Trójcy, odbyły się na placu Feliksa Netza. Wiceprezes Zarządu Aleksander Hreczecha, członek Zarządu Danuta Biber i członek Komisji Rewizyjnej Maria Limanowska złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Orląt Lwowskich znajdującym się na placu Feliksa Netza.

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła