Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w latach 2020-2021

 

W dniu 11 stycznia 2020 roku 0dbyło się spotkanie noworoczno opłatkowe w restauracji „Ratuszowa” w Lubaniu udział w spotkaniu wzięło 42 osoby. Na spotkaniu przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Konrad Rowiński, wiceburmistrz Miasta Lubania  Mateusz Zajdel, Monika Łyp pedagog z ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Wiktor Zdunek dyrektor ZSZ im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu. Chwilą ciszy uczczono zmarłych Sybiraków, którzy odeszli na wieczną wartę w 2019 roku. Po modlitwie i przełamaniu się opłatkiem Sybiracy wysłuchali noworocznych życzeń od zaproszonych gości. Po obiedzie w części artystycznej wystąpił duet akordeonowy „ADARIA”  - Adam Karczewski i Daria Leszcz. Duet jest pod opieką Lubańskiego Stowarzyszenia Miłośników Akordeonu. Przy kolędowaniu mile Sybiracy spędzili czas. Nagłośnienie zapewnił Alfred Szarkowski.

 

     

 

            

    

 

W roku 2020 od  lutego rozpoczeła się  pandemia COVID-19. Pomimo obostrzeń Sybiracy w odpowiednim reźymie sanitarnym obchodzili rocznice  związane z deportacją Polaków na Sybir i do Kazachstanu. W dniu 09 lutego modlili się w Kościele NMP w Uniegoszczy w dniu 19 kwietnia w kościele św. Józefa Oblubieńca w Olszynie,  a w dniu  17 wrzesnia w (czwartek)  kościele pw. Świętej Jadwigi Ślaskiej. Pomimo pandemii newielka grupa osób zaszczepionych skorzystała z jesiennych w wczasów w Rogowie. Sybiracy mieli stały kontakt z Zarządem nie tylko w biurze ale i telefoniczny. Załatwiano sprawy uprawnień  dla podopiecznych i przyjmowanio nowych członków do Związku.

 

W miesiacu maju  2020 roku zostały zmiejszone zbiory, stanowiące pamiątki sybiraków w Narodowej Izbie Panięci w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.  Staraniem Prezesa Zarzadu Romualda Karczewskiego przy wspołudziale Wicestarosty Powiatu Lubańskiego Konrada Rowińskiego 38 eksponatów sybirackich zostało przekazane w dniu 25 maja do Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Obecnie stanowią stałą ekspozycję i posiadaja statys „Pamiątek Dziedzictwa Narodowego”. 

 

 

      

 W dniu 16 października 2020 roku na Sesji Rady Gminy Wiejskiej  Lubań, która odbyła się w Kościelniku dokonano wręczono złotej odznaki „Zasłużony dla Związku Sybiraków” dla czlonka Związku Alfreda Szarkowskiego - syna zmarłej sybiraczki Jadwigi Szarkowskiej z Uniegoszczy - obecnego sołtysa wsi Uniegoszcz. Wręczenia dokonał prezes Zarzadu Koła Romuald Karczewski w obecności Przewodniczącej Rady Gminy wiejskiej Lubań - Teresy Trefler i radnych gminy.  Odznaczony podziękował za wyróżnienie podkreslił, iż praca na rzecz  Związku to zaszczyt i dlug wdzięczności wobec  mamy Jadwigi, która na zesłaniu  przebywała  9 lat. Przypomniał, że  została aresztowana przez NKWD w 1945 roku tuż przed wyjazdem rodziny do Polski. Miała wskazać kryjówki pobytu członków Armii Karajowej w pobliskich lasach. Za brak współpracy została osadzona i skazana na 10 lat pobytu w sowieckich  łagrach. To cud, że przeżyla i z  mocno nadszarpnietym zdrowiem powrócila do Polski.  Decyzję o wstapieniu do Związku  podjął  w 2009 roku i stara się aktywnie uczestniczyć w pracy  Zwiążku. Odznaczony otrzymał życzenia i bukiet kwiatów od społeczności gminnej.

 

W roku rok 2021 roku  nadal okres pandemii COVID-19. Dlatego zrezygnowano z zorganizowania  spotkanie noworoczno-opłatkowe. Biuro pracowało bez zakłóceń, Dla osób zaszczepionych zorganizowano czerwcowy i wrześniowy wypoczynek nad morzem w miejscowosci Rogowo.

 

tn Za zaslugi dla Sybirakow 10tn Za zaslugi dla Sybirakow 3

 

W niedzielę 18 kwietnia 2021 roku w olszyńskiej parafii w kościele p.w. Świętego Józefa  uczczono 81 rocznicę kwietniowej wywózkę Polaków na Sybir i do Kazachstanu.  To smutna rocznica, która każdego roku skłania do refleksji. Nie zabrakło związkowego sztandaru i przedstawicieli sybirackiej społeczności z Olszyny, Biedrzychowic i Lubania. Była to także okazja do wyrażenia wdzięczności ludziom, którzy troszczą się o to, by pamięć o losach zesłańców przetrwała jak najdłużej. Na zakończenie uroczystej Eucharystii,  pan Romuald Karczewski - prezes Zarządu Koła w Lubaniu  wręczył Złotą Odznakę „Za zasługi dla Związku Sybiraków”  dla Teresy Dłubała - córce sybiraczki Jadwigi Mackiewicz. Głównym celem odznaczonej przy wstąpieniu  10 lat temu do Związku Sybiraków była  troska o pamięć o syberyjskich zesłańcach. Za swoją  pracę  i zaangażowanie została wyróżniona przez Zarząd Główny w Warszawie już 21 lipca 2020 roku. Niepewny czas epidemii i wiele innych zawirowań spowodowały, że uroczyste wręczenie stało się możliwe dopiero w kolejną rocznicę dramatu wielu polskich rodzin. Gratulacje z przyznanego odznaczenia i wyrazy wdzięczności za współpracę z gminą przekazał również w imieniu władz samorządowych Burmistrz Miasta Olszyny Leszek Leśko i wręczył odznaczonej bukiet kwiatów.  Swoje uznanie i wyrazili również olszyńscy duszpasterze na czele z ks. proboszczem Bogusławem Wolańskim. Uroczystości  zakończyła się  złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy „Tablicy Pamięci” znajdującej się w kościele.

 

26 maju 2021 roku  z okazji święta „Dnia Matki” członkowie związku wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w Mszy Św. w Kościele pw. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach w intencji matek sybiraczek. Po Mszy Św. Sybiracy  wraz z ks. proboszczem Kazimierzem Gębarowskim udali się pod pomnik „Matki Sybiraczki” na teren przykościelny, gdzie  pomodlili za zmarłych na dalekiej Syberii i w Kazachstanie. Sybiracy złożyli wiązani kwiatów.  

             

 

W piątek 17 września 2021 roku w kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Związku Sybiraków w Lubaniu i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Wartę przy „Wotum Dziękczynnym” pełnili uczniowie II klasy Liceum Proobronnego  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  w Lubaniu. W uroczystości udział wzięli:  Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Konrad Rowiński - jednocześnie honorowy Sybirak,  Wiceburmistrz Miasta Lubania Mateusz  Zajdel, Dyrektor ZSZiO im. KZL Lidia Błażków, która także jest  honorowym Sybirakiem, dyrektorzy i pedagodzy miejscowych szkół, członkowie Koła Związku Sybiraków  oraz  parafianie. Mszę Św. odprawił ks. proboszcz Andrzej Fila, który w  bardzo przejmującej homilii podkreślił miłość i ofiarność dla ojczyzny, zaapelował o wzajemny szacunek i  pamięć o   zesłańcach Sybiru. Zaprosił za rok na kolejną eucharystię. Po Mszy Św. rozpoczęła się część patriotyczna odśpiewaniem się Hymnu Sybiraków. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Konrad Rowiński. Następnie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym” w kościele. Prezes Zarządu ZS Alfred Szarkowski podziękował w imieniu Sybiraków za udział  pocztom sztandarowym i uczestnikom uroczystości.

Po Mszy Św. Sybiracy udali się do „Symbolicznej Mogiły” na Cmentarz Komunalny w Lubaniu, gdzie złożyli wiązankę kwiatów, zapalili znicze i modlili się w intencji zmarłych Sybiraków. Sybiracy z Olszyny, Siekierczyna i Pisarzowic również z łożyli wiązanki kwiatów przy Sybiracki„ Znakach Pamięci” które znajdują się na ich terenie.

           

       

     

    

     

 

  

    

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła