Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2019 roku

 

W dniu 12 styczniu 2019 roku odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla  42 osób   po raz pierwszy w restauracji „Ratuszowa” w Lubaniu. W spotkaniu udział wziął Wiktor Zdunek Dyrektor ZSZ im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu i Monika Łyp pedagog z ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Spotkania odbyło się pod patronatem burmistrza Miasta Lubania. Sybiracy w miłej atmosferze spędzili czas. Otrzymali od zaproszonych  gości życzenia zdrowia i pomyślności. Prezes Zarządu poinformował uczestników o aktualnych sprawach związkowych i złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za  miniony okres. Spotkanie uświetnił występ akordeonowy w wykonaniu  Adama Karczewskiego - wnuka prezesa Zarządu uczenia  klasy akordeonowej w miejscowej Szkole Muzycznej.  Zagrał znane i lubiane  kolędy.  Sybiracy włączyli się do  śpiewu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10 lutego 2019 roku sybiracy  w intencji ojczyzny i sybiraków modlili się w kościele NMP w Uniegoszczy, a w dniu 14 kwietnia 2019 roku  w koścole św. Józefa Oblubieńca w Olszynie. W Mszach Św.  uczestniczył poczet sztandarowy sybiraków. 

 

W dniach 24-26 kwietnia 2019 roku  we Wrocławiu odbył się VII „Kwietniowy Marsz Pamięci Golgoty Wschodu” w którym udział wzięli także Sybiracy z lubańskiego Koła. W dniu  nazwanym  przez organizatorów „Spotkania Pokoleń”,  podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego ZS w Sali Politechniki Wrocławskiej z inicjatywy naszego Koła  został udekorowany sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu   medalem Pro-Patia.  Poczet sztandarowy stanowili uczniowie Liceum Proobronnego, którzy przyjechali pod opieką pedagoga pani Moniki Łyp. W kolejnym dniu  poczet sztandarowy lubańskiego koła w składzie: Maria Limanowska, Danuta Biber i Aleksander Hreczecha  uczestniczyli w Mszy Św. w Kościele Garnizonowym (Bazylika Mniejsza) pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu.  Po Mszy wraz z innymi uczestnikami  przemaszerowali  ulicami miasta Wrocławia pod pomnik „Zesłańców Sybiru”. Tam  odbył się apel poległych oraz Sybirakom zostały wręczone odznaczenia. Medal Pro-Patia otrzymała Maria Limanowska i Danuta Biber oraz Wacław Lesiak, (który był nieobecny ze względów zdrowotnych). W imieniu Wacława Lesiaka  medal odebrał Aleksander Hreczecha. 

 

    

 

     

 

      

 

 

W dniu 14 maja 2019 roku w Biurze Związku Sybiraków w Lubaniu odbyło się posiedzenie Zarządu podczas którego Wiceburmistrz Miasta Lubania Mateusz Zajdel i prezes Zarządu Romuald Karczewski wręczyli  wieloletniemu wiceprezesowi Zarządu ZS w Lubaniu, Wacławowi Lesiak Medal Pro-Patia. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Zarządu Koła przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Miało być wręczone we Wrocławiu podczas obchodów „Kwietniowego Marszu Pamięci Golgoty Wschodu”. Ze względów zdrowotnych Sybiraka był nieobecny. Na  prośbę Sybiraka i rodziny wręczenie odznaczenia odbyło się kameralnie w biurze Związku.

 

W dniu 16 września 2019 roku przy współudziale Starostwa Powiatu Lubańskiego i Urzędu Miasta w Lubaniu zorganizowano obchody 80 rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka. Lubańskie Koło obchodziło również  30-lecie powstania. Wysłano zaproszenia do wszystkich członków związku. Odbyła się uroczysta Msza Św. już  tradycyjnie w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu Msze Św. odprawił ks. proboszcz Andrzej Fila przy współudziale ks. dziekana Bogusława Wolańskiego z Olszyny.  W Mszy Św. uczestniczyło  11 pocztów sztandarowych i kompania honorowa z klasy o profilu proobronnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Na uroczystości przybyły  delegacje  miejscowych zakładów pracy, instytucji i poseł na Sejm RP pani Zofia Czernow. Cześć patriotyczna. rozpoczęła Hymnem Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili; poseł na Sejm RP Zofia Czernow, Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków z  Warszawy. Jarosław Trościanko. Mówcy  przypomnieli fakty historyczne  z dnia 17 września 1939 roku, kiedy to o o godzinie czwartej rano, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji, wojska sowieckie dokonały zbrojnej napaści na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Wypełniły tym samym tajny pakt Ribbentrop–Mołotow, na mocy którego Polska miała zostać podzielona między ZSRR a III Rzeszę.  Po wkroczeniu do Polski żołnierze Armii Czerwonej dokonywali licznych zabójstw, grabieży i gwałtów. Agresja ZSRR w dużym stopniu była nakierowana na eksterminację polskich elit. Po napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków, w tym oficerów, ziemian, urzędników państwowych i przedstawicieli inteligenckich zawodów. Z kolei masowe wywózki na Syberię dotknęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Konsekwencją 17 września były również późniejsze zbrodnie w Katyniu, Twerze i Charkowie, gdzie w sumie zamordowano około 22,5 tys. oficerów i policjantów. Skutki sowieckiej okupacji to utrata nie tylko ponad połowy terytorium II Rzeczypospolitej z Wilnem i Lwowem, ale przede wszystkim strata elit i polskich patriotów. Jeszcze przez pół wieku od napaści ZSRR Polska zmagała się z narzuconym systemem, który oprócz niszczenia narodu, wyniszczał kulturę, naukę i rozwój gospodarczy kraju. Przekazali życzenia dla Sybiraków życząc przede wszystkim zdrowia.

Apel poległych przeprowadziła pedagog Eliza Sławińska z udziałem kompani honorowej z ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym” w  kościele. Wysłuchano bardzo wzruszającego programu słowno muzyczny w przygotowany przez młodzieży ze szkoły ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po uroczystościach Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się w Motelu Łużyckim na poczęstunku. 

W tym dniu Prezes Zarządu Oddziału i prezes Zarządu Koła odwiedzili w domu Sybiraka  wiceprezesa Zarządu Wacława Lesiaka,  któremu wręczono pamiątkową statuetkę jako założycielowi Związku Sybiraków Oddział w Jeleniej Górze i Koła w Lubaniu.

 

   Multimedia

 

 Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

 Multimedia Multimedia

Multimedia Multimedia

 

 Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

 

Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

 Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

 

Multimedia Multimedia

 

 

Multimedia Multimedia

 

Multimedia Multimedia

 

    Multimedia

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła