Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2018 roku

 

W dniu 13 styczniu 2018 roku zorganizowano spotkanie noworoczno-opłatkowe dla  42 osób  w restauracji „Słoneczna”. W spotkaniu udział wzięli władze miasta i powiatu oraz inni zaproszeni goście. Spotkania odbyło się pod patronatem burmistrza Miasta Lubania.

 

W dniu 11 lutego 2018 roku w celu upamiętnienia 79 rocznicy masowej zsyłki na Sybir - Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w  Mszy Świętej w kościele NNMP w Uniegoszczy.

W dniu 15 kwietnia 2018 roku Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w  Mszy Świętej w kościele Św. Jozefa w Olszynie.

 

W dniu  28 maju w niedzielę 2018 roku z okazji święta „Dnia Matki”  złożono kwiaty pod pomnikiem „Matki Sybiraczki” przy kościele pw. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach i uczestniczono wraz z  pocztem  sztandarowym w uroczystej Mszy Świętej.

 

W dniu 28-29 czerwca 2018 roku delegaci Romuald Karczewski i Aleksander Hreczecha wzięli udział w Zjeździe Związku Sybiraków w Rembertowie k/Warszawy i w uroczystościach zorganizowanych w ramach obchodu  90-lecia powstania Związku Sybiraków w Auli Głównej  Politechniki Warszawskiej. Obaj uczestnicy zjazdu zostali odznaczeni medalem  Pro-Patia za zasługi dla Związku.   

       

W dniu 17 września 2018 roku  przy współudziale Starostwa Powiatu Lubańskiego i Urzędu Miasta Lubań zorganizowano obchody 79 rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka. Obchody 79 rocznicy napaści Sowietów na Polskę miały szczególne oprawę,  bowiem w tym dniu Sybiracy obchodzili  90-tą rocznicę powstania Związku Sybiraków w Polsce i  30-tą rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków w wolnej Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, którą odprawił ks. Andrzej Fila przy udziale ks. dziekana
 Bogusława Wolańskiego z Olszyny.  W Mszy Św. uczestniczyło  11 pocztów sztandarowych miejscowych zakładów pracy oraz  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z  terenu miasta Lubania, w tym poczet sztandarowy Związku Sybiraków  Koło Lubań w składzie:  Maria Limanowska, Aleksander Hreczecha, Danuta Biber W Mszy Św. uczestniczyli  uczniowie klasy II i III Liceum Proobronnego z ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, którzy stanowili kompanię honorową oraz wystawili wartę  przy „Wotum Dziękczynnym” w kościele. Udział wziął  Walery Czarnecki - Starosta Powiatu Lubańskiego, Barbara Czarnecka – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu, Teresa Dutkiewicz-Kozań – Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, Mariusz Tomiczek – wiceburmistrz miasta Lubania, Jan Hofbauer – przewodniczący Rady Miasta Lubań, Mieczysław Iwanow – Radny Rady Miasta w Lubaniu i wielu innych dostojnych gości między innymi  Kpt. mgr Daniel Workun - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie,   insp. mgr.  Norbert Kurenda -  Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu,  płk Jacek Wysokiński  - p.o. Komendanta  Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło – Komendant  Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu. ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej reprezentowała pani  Małgorzata Gut-Twardowska - .wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele  pani Monika Mela, Eliza Sławińska.

Po Mszy Św. odbyła się część patriotyczna w której głos zabrał Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki.  Przypomniał fakty historyczne i zdradziecką napaść na Polskę przez Sowietów w dniu 17 września 1939 roku. Podkreślił, jak wiele ten dzień znaczył dla Polski, a szczególnie dla  Kresowian i Sybiraków. Dzisiaj pamiętamy o tych, których życie naznaczone było tułaczką i śmiercią. Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła także    Irena Pop członek - Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Sybiraków  w Warszawie i wice-prezes Zarządu Oddziału Jelenia Góra. Podziękowała Zarządowi za dobrą pracę na rzecz Związku i społeczności lubańskiej i wręczyła prezesowi Romualdowi Karczewskiemu  medal pamiątkowy wydany przez Zarząd Główny w Warszawie z okazji 90 rocznicy powstania Związku Sybiraków w Polsce.

Apel poległych przeprowadza pedagog  Eliza Sławińska z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z udziałem  Kompani Honorowej – uczniów klasy II i III Liceum Proobronnego.  Delegacje  złożyły wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym”. Uroczystość patriotyczna zakończyła się programem słowno muzycznym w wykonaniu  uczniów ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej pod przewodnictwem nauczycieli: Agnieszki Węgłowskiej i Aleksandry Grochala-Hawrylewicz  przy nagłośnieniu przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu.

Po uroczystościach Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się w plenerze  Motelu Łużyckiego w Lubaniu  na skromnym poczęstunku. Przy kawie i cieście upieczonym przez Sybiraków trwały rozmowy integrujące środowisko sybirackie z władzami powiatu, miasta i osobami wspomagającymi Sybiraków. 

  

 

    

       

 

 

    

 

     

 

 

       

 

 

               

           

         

           

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła