Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2017 roku

W dniu 14 styczniu 2017 roku  zorganizowano spotkanie noworoczno-opłatkowe dla  41 członków  w restauracji „Słoneczna”. W spotkaniu udział wzięli władze miasta i powiatu oraz inni zaproszeni goście. Spotkania odbyło się pod patronatem burmistrza Miasta Lubania.

 

W dniu 12 lutego 2017 roku  w celu upamiętnienia 78 lutowej  rocznicy masowej zsyłki na Sybir -   Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w  Mszy Św. w kościele NNMP w Uniegoszczy.

 

W dniu 25 maju 2017 roku z okazji święta „Dnia Matki”  Sybiracy złożyli kwiaty pod pomnikiem „Matki Sybiraczki” przy kościele pw. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach i uczestniczyli wraz z  pocztem  sztandarowym w uroczystej Mszy Świętej.

         

Multimedia

W dniu 18 września 2017 roku przy współudziale Starostwa Powiatu Lubańskiego i Urzędu Miasta w Lubaniu zorganizowano obchody 78 rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka. Zarząd Koła wysłał zaproszenia do wszystkich członków związku. Uroczysta Msza Św. odbyła się już zwyczajowo w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu z udziałem Lubańskiej Orkiestry Reprezentacyjnej pod batutą kapelmistrza Andrzeja Drozdowicza.  Na uroczystości religijno - patriotyczne przybyło 12 pocztów sztandarowych - miejscowych zakładów pracy i szkół. oraz  kompania honorowa z klasy o profilu wojskowym z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

W Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatu lubańskiego, przedstawiciele  samorządu miasta Lubania, przedstawiciele jednostek i  zakładów pracy oraz licznie młodzież szkolna i Sybiracy. Mszę Św. odprawił ks. Andrzej Fila, który także wygłosił ujmującą za serce homilię. Po Mszy Św. odbyła się część patriotyczna. Między innymi głos zabrał członek prezydium Zarządu Głównego Sybiraków - Henryk Gardiasz, który podkreślił, iż Dzień Sybiraka, to dla  żyjących Sybiraków zobowiązanie wobec dzisiejszej młodzieży.  „Jesteśmy strażnikami pamięci bardzo okrutnych losów naszych rodaków. Na każdym kroku musimy o tym przypominać, by młode pokolenia mogły się dowiedzieć jaką cenę zapłacił naród polski za swoją wolność. Dlatego zadaniem Sybiraków jest przekazywanie jak należy mądrze i zgodnie współżyć ze sobą nie tylko w ojczyźnie, ale też z naszymi sąsiadami i z całą wspólnotą państw miłujących pokój, by koszmary wojny już nigdy nie wróciły”.  Apel poległych przeprowadza pedagog Eliza Sławińska z udziałem kompani honorowej uczniów  Liceum Proobronnego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.  Następnie  zostały złożone wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym”. Uczestnicy  wysłuchali programu słowno muzyczny w wykonaniu młodzieży ze szkoły ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej przy udziale nagłośnienia z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Społeczność lubańska godnie oddala hołd  tym wszystkim, którzy nie wrócili do Polski z „Nieludzkiej Ziemi”  - bezkresów Syberii i Kazachstanu.

 

        Multimedia  Multimedia

       Multimedia   Multimedia  

        Multimedia   Multimedia

          Multimedia   Multimedia

         Multimedia  Multimedia

        Multimedia Multimedia

          Multimedia

       Multimedia Multimedia

       Multimedia   Multimedia

       Multimedia  Multimedia

   Multimedia   Multimedia

 

We wrześniu 2017 roku staraniem Zarządu Koła ZS w Lubaniu została wydana trzecia część publikacji  „Wiedza i Pamięć”, zawierającej prace z konkursu pt. „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć” przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu  w latach 2012-2016 dla uczniów szkół  ponadpodstawowych w zakresie przeprowadzonych  wywiadów z Sybirakami.  Realizacją tego zadania zajęła się Regina Karczewska, która pozyskała na ten cel dodatkowe środki ze starostwa powiatu lubańskiego. Publikacja została wydana w ilości 125 sztuk w kolorze  i zawiera 16 wywiadów Sybiraków z terenu powiatu lubańskiego. Za zgodą dotującego, publikacja została wzbogacona  o opis 10 Znaków Pamięci, Polskiej Golgoty Wschodu wzniesionych  w latach 1995-2016 na terenie działania lubańskiego kola ZS.  Publikacje otrzymali uczestnicy konkursu oraz  odpowiednią ilość egzemplarzy  wszystkie  placówki biblioteczne na terenie powiatu lubańskiego. 

 

 

W dniu 24 września 2017 roku na zaproszenie władz samorządowych miasta Lubań   Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym   uczestniczyli  w uroczystościach ustanowienia   „Świętej Marii Magdaleny na Patronkę u Boga dla miasta Lubań”.

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła