Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2016 roku

W dniu 16 styczniu 2016 roku zorganizowano spotkanie noworoczno-opłatkowe dla  44 członków  w restauracji „Słoneczna” z udziałem Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Sowińskiego, Dyrektora ZSZ im. Stefana Drzewieckiego Wiktora Zdunka, pedagoga ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej Monik  Łyp oraz ks. Andrzeja Fila – honorowego Sybiraka lubańskiego koła. Jak co roku była modlitwa, życzenia i śpiewy. Uczestnicy wysłuchali koncertu noworocznego w wykonaniu wnuka Sybiraka Adama Karczewskiego ucznia szkoły Muzycznej w Lubaniu. Spotkanie odbyło się pod patronatem burmistrza miasta Arkadiusza Słowińskiego.

 

W dniu 14 lutego 2016 roku  w celu upamiętnienia 77 rocznicy masowej lutowej zsyłki na Sybir  Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w  Mszy Św. w kościele NNMP w Uniegoszczy.

 

W dniu 21 lutego 2016 roku  Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyli w Mszy Św. w parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Po Mszy Św. odbyło się  spotkanie z władzami miasta w salce parafialnej.

 

W dniu 22 maju 2016 roku odsłonięto i poświęcono pomnik „Matki Sybiraczki”  zlokalizowany na terenie przy kościelnym  pw. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach.

Uroczystość została przygotowana przez Zarząd  Koła przy wsparciu finansowym i rzeczowym wójta gminy wiejskiej Lubań, Zbigniewa Hercunia i wydatniej pomocy księdza proboszcza Kazimierza Gębarowskiego, parafian i rodziców dzieci komunijnych. Uroczystość poprowadził dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach Ryszard Leszczyński. Wartę honorową  przy pomniku pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarniecki, Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń, posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, Ewa Wołczyk w imieniu  posłanki na  Sejm RP Marzeny Machałek, posłanka na Sejm RP Ewa Szymańska,  Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Teresę Dutkiewicz – Kozań, Przewodniczącą Rady Gminy Lubań Teresę Trefler, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lubaniu  Wiktor Zdunek z delegacją uczniów,  Monikę Łyp pedagog z  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, wiceprezesi Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Jeleniej Góry Irena Pop,  Jarosław Trościanko i  Mieczysław Martusewicz, prezes Koła ZS ze Zgorzelca Mieczysław Starykow oraz  licznie przybyli Sybiracy i mieszkańcy Pisarzowic. W uroczystości wzięło udział 7 pocztów sztandarowych: Z Oddziału Związku Sybiraków z Jeleniej Góry z Koła Związku Sybiraków z Lubania i Zgorzelca, Polskiego Stronnictwa Ludowego z Lubania, Ochotniczej Straży Pożarnej z Pisarzowic, Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach.

            

Przed Mszą Św. nastąpiło uroczyste  odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Matki Sybiraczki. Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Po przywitaniu gości - odsłonięcia pomnika dokonał prezes Zarządu Koła  Romuald Karczewski w asyście Starosty  Walerego  Czarneckiego, Zbigniewa Hercunia i Jarosława Trościanko. Poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Andrzej Fila z udziałem ks. proboszcza Kazimierza Gębarowskiego i ks. Artura Węgiel. Wiersz „Dla Matki Sybiraczki” odczytał Sybirak Wiceprezes Zarządu Koła ZS Wacław Lesiak. Przybyłe delegacje  przy pomniku złożyli wiązanki kwiatów.              

Po dokonaniu odsłonięcia i poświęcenia wszyscy udali się do kościoła, gdzie przed rozpoczęciem Mszy Św.  młodzież z Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach przedstawiła I część poezji sybirackiej, tematycznie  związaną z odsłoniętym pomnikiem „Matki Sybiraczki”.  Scenariusz opracowała nauczycielka - Beata Halczuk z udziałem Honorowego Sybiraka  Reginy Karczewskiej.

Mszę Św. celebrowało trzech księży. Wzruszającą homilię wygłosił ks. Artur Węgiel, który w oparciu o liczne wspomnienia Sybiraków przypomniał o tragicznych wydarzeniach, które dotknęły naród polski z rąk komunistów w latach 1939-1956. Podkreślił szczególnie  wieloletni trud Polskich Matek Sybiraczek, które były największymi bohaterkami niedoli. Sybiracy wzięli udział w czytaniu Pisma Świętego oraz modlitwy wiernych. Przed udzieleniem błogosławieństwa  głos zabrał ks. Kazimierz Gębarowski, który wyraził wdzięczność Sybirakom za  „Pomnik Matki Sybiraczki” i zaapelował do władz samorządowych aby od przyszłego roku w parafii było obchodzone powiatowe lub gminne  święto „Dnia Matki”. Następnie głos zabrali  zaproszeni goście: Jarosław Trościanko, Zofia Czernow, Zbigniew Hercuń, Ewa Szymańska. Wszyscy oddali hołd  polskim bezimiennym matkom sybiraczkom, podkreślali ich determinację,  głęboki patriotyzm i wiarę w Boga w walce o przetrwanie   swoich dzieci. Wszyscy przyłączyli się życzeń dla ks. proboszcza Kazimierza w związku z 33 rocznicą święceń kapłańskich.  Podziękowanie za mszę i udział w uroczystościach  złożył prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski. Poparł inicjatywę obchodzenia  powiatowych lub gminnych  uroczystości w parafii z okazji „Dnia Matki” w przyszłych latach,  przyłączył się także do  życzeń dla ks. proboszcza. Msza św. zakończyła się pieśni „Boże coś Polskę” Zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach. Po obiedzie Sybirak Aleksander Hreczecha zaśpiewał pieśni dla matek Sybiraczek, a młodzież gimnazjum im. Aleksandra Fredry przedstawiła II część poezji  sybirackiej.  Uroczystość zakończyła się wspomnieniami  Sybiraków przy kawie i cieście.

           

              

                   

              

              

       

         

         

 

       

 

               

 

       

 

     

                             

W dniu 2 września 2016 roku na zaproszenie Dyrektora ZSZ nr 2 w Lubaniu Wiktora Zdunka, prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski wraz z delegacją uczestniczył w akcie nadania nowej nazwy dla  szkoły. Istniejąca od ponad 50 lat szkoła – początkowo jako ZSZ przy ZNTK Lubań, następnie jako ZSP Nr 2 w Lubaniu 02 września 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego otrzymała nową nazwę i sztandar. Uroczystość nadania sztandaru i imienia zorganizowana została  na placu szkolnym.

https://static.eluban.pl/data/media/arch/arch_1aeb7e6def943ff59b394054802d9dfb_1536577300_4874.jpeg

 

Nowa nazwa szkoły to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego. Sybiracy na uroczystość przygotowali list gratulacyjny i kwiaty. Sybiracy  dokonali odpowiedniego wpisu do Księgi Sztandaru.  Następnie  delegacja Sybiraków wraz z poczet sztandarowym uczestniczyła  w Mszy Św. w kościele pw. Maksymiliana Kolbego w dzielnicy Lubania – Księginki, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po Mszy Św. organizator zaprosił uczestników na poczęstunek.

 

W dniu 16 września 2016 roku organizatorami 77 rocznicy obchodów  napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka byli już tradycyjnie: Starosta Lubański, Burmistrza Miasta Lubań i Związek Sybiraków Koło w Lubaniu.   Uroczystość religijno patriotyczna odbyła  w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Wartę przy „Wotum Dziękczynnym” zaciągnęli uczniowie  klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego  w Lubaniu i uczniowie klasy proobronnej  ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej pod dowództwem pana  Piotra Wilka. Msza Św. była celebrowana przez czterech księży  z udziałem olszyńskiej orkiestry i 11 pocztów sztandarowych, miejscowych instytucji i szkół. Kompanie honorową stanowili uczniowie  z klasy o profilu proobronnym ze ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. W uroczystości udział wziął Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, członek Zarządu Powiatu Lubańskiego  Konrad Rowiński, Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński, przewodniczący Rady Miasta Lubania Jan Hofbaer oraz  dyrektorzy, prezesi miejscowych zakładów pracy, przedstawiciele Straży Granicznej Policji i Straży Miejskiej. Z ramienia Zarządu Głównego ZS uczestniczył Henryk Gardiasz. Po Mszy Św. odbyła się część patriotyczna. Okolicznościowe przemówienia wygłosił Walery Czarnecki i Henryk Gardiasz. Apel poległych przeprowadziła pedagog Eliza Słowińska z udziałem kompani honorowej. Następnie delegacje  złożyły wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym” w  kościele. Z wielkim zainteresowaniem zebrani wsłuchali się w  program słowno-muzyczny przygotowanego przez  młodzieży ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

 

 

 

 

           

 

              

 

          

 

         

 

         

 

                                               

 

          

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

    

    

    

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                       W dniu 15 października 2016 roku prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski  wraz z delegacją wziął udział w obchodach 70-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Podczas akademii Rada Pedagogiczna, Grono Nauczycieli i Uczniowie Szkoły otrzymała od Sybiraków życzenia wyrażone w „Liście  Gratulacyjnym”  oraz kwiaty.  Związek Sybiraków jak i inne organizacje kombatanckie w rejonie ściśle  współpracują od wielu lat z przedmiotowa  szkolą. To z inicjatywy Dyrekcji Szkoły  „Narodowa Izba Pamięci” została wzbogacona o pamiątki Sybiraków. W podziękowaniu za współpracę  na nasz wniosek  Zarząd Główny w Warszawie przyznał szkole „Odznakę Honorową Sybiraka”. Odznaczenie zostało wręczone na sztandar Szkoły podczas uroczystej akademii w dniu 13 października 2006 roku. Młodzież uczestniczy i zdobywa nagrody w konkursach z „Wiedzy o Sybirakach”. Szkoła czynnie uczestniczy w uroczystościach Sybirackich. 

        

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła