Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2015

 

W dniu 17 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie noworoczno opłatkowe w restauracji „Słoneczna w Lubaniu pod patronatem burmistrza miasta Lubania. W spotkaniu uczestniczyło 52 członków lubańskiego koła oraz zaproszeni gości w osobach: Arkadiusz Słowiński - Burmistrz Miasta Lubania, Wojciech Zębik - Wicestarosta Powiatu Lubańskiego, Wiktor Zdunek - Dyrektor ZSZ im, Stefana Drzewieckiego, Jan Brzozowski prezes Armii Krajowej,  Jarosław Trościanko z małżonką Wiceprezes Zarządu Oddziału  i opiekun lubańskiego Koła. Minutą ciszy uczczono Sybiraków którzy zmarli w ostatnim okresie. Była modlitwa i życzenia. W części artystycznej wystąpił  zespół ludowy „Marysienki” z Radostawia,  który prowadzony jest przez sybiraczkę Genowefę Kuryło z Radostawia Dolnego.  W miłej atmosferze Sybiracy zjedli obiad i  spędzili popołudnie - na  rozmowach i śpiewach przy kawie i cieście. Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta.

  

  -

 

W dniu 15 lutego 2015 roku  w celu upamiętnienia 77 rocznicy masowej lutowej zsyłki Polaków na Sybir  członkowie Związku  wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyli w  Mszy Św. w kościele NNMP w Uniegoszczy.

 

W dniu 18 kwietnia 2015 roku  Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w Mszy Św. w parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie w intencji Ojczyzny i sybiraczki pani Małgorzaty Buła z Olszyny. Pani Małgorzata  obchodziła 95 rocznicę urodzin. Choć sama ze względów zdrowotnych nie uczestniczyła w Mszy Św., ale licznie uczestniczyła rodzina jubilatki, sąsiedzi i mieszkańcy miasta. Na Msze Św. przybył Burmistrzem Miasta Leszkiem Lesko i Wiceburmistrz Halina Białoń. Przed Mszą Św. Sybiracy złożyli kwiaty przy „Tablicy Pamięci” znajdującej się w kościele.  Władze samorządowe i ks. Proboszcz złożyli życzenia i na ręce rodziny przekazali prezenty i kwiaty. Po Mszy Św. rodzina jubilatki zaprosiła władze samorządowe i Sybiraków na poczęstunek do Sali Parafialnej. W tym czasie   Prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski wraz z małżonką Reginą Karczewską odwiedzili w domu jubilatkę.  Zostali mile przyjęci, przekazali życzenia, przekazali prezent od Sybiraków i bukiet kwiatów. Zostali poczęstowani urodzinowym tortem. W przygotowaniu uroczystości rodzinie pomagała pani Teresa Dłubała z Olszyny członek Związku Sybiraków w Lubaniu..

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu ogłosiło VIII Regionalny Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego oraz do gimnazjów z powiatu lubańskiego w zakresie wiedzy o Sybirakach pt. tytułem „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć”. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie  było stworzenie pracy na podstawie wywiadu z Sybirakiem, którego dane udostępniły Koła Terenowe Związków Sybiraków z w/w powiatów. Patronat nad konkursem objęło Lubańskie Koło Sybiraków. Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i regionalnego. Uczniowie byli zobowiązani do nawiązania kontaktu z wybraną przez siebie osobą i przeprowadzenia wywiadu.

I etap – eliminacje szkolne zakończyły się w szkołach 9 lutego 2015 roku.

II etap – ocena przez regionalną komisję konkursową nadesłanych prac do 19 lutego 2015r. r

W konkursie regionalnym uczestniczyły szkoly:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiejw Lubaniu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu.

Ogółem w konkursie w II etapie wzięło udział dziewięciu uczniów, którzy przeprowadzili

wywiady z 9 Sybirakami i dostarczyli 8 prac konkursowych. Dwa wywiady zostały przeprowadzone z tą samą osobą, ponadto w dwóch wywiadach bohaterami byli Sybiracy, którzy udzielili wywiadów uczniom w ubiegłorocznym konkursie.

26 maja  2015 roku nastąpiło rozstrzygniecie VIII edycji  konkursu.  Podczas uroczystej Gali w Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu laureaci konkursu otrzymali od starosty lubańskiego pamiątkowe statuetki, natomiast od Zarządu Związku Sybiraków wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrodę w postaci książki „Lubańscy Sybiracy”. Z ramienia Związku nagrody wręczył prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski.   Zarząd reprezentował  Mieczysław Klatt i Aleksander Hreczecha. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. Podziękowanie dla PCE w Lubaniu za zorganizowanie konkursu oraz uczniom za udział w imieniu Zarządu Koła Związku Sybiraków złożył Romuald Karczewski.

 

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce Grzegorz Nieckarz z ZSP im. KZL w Lubaniu, przeprowadził wywiad z Bronisławem Żurawiem ze wsi  Henryków. II miejsce Maciej Szkrabko z ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu który przeprowadził wywiad z Janiną Furtak z Lubania, III miejsce Alicja Krzak z ZSP nr 2 w Lubaniu która przeprowadziła wywiad z Elwirą Urbańską z Gryfowa Śląskiego. W  konkursie wzięli udział także: Szymon Dołasiński z ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, który przeprowadził wywiad z Janem Burakiem z Gryfowa Śląskiego, Ewa Kubasińska z ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu, która przeprowadziła wywiad z Dagną Libergal z Jeleniej Góry, Piotr Kwiatkowski z ZSP nr 2 w Lubaniu, który przeprowadził wywiad z Eugeniuszem Jakielem z Bogatyni i z Aleksandrem Kowalczykiem ze wsi  Grodnica, Jan Murawicki z ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, który przeprowadził wywiad z Galiną Murawicką z Gryfowa Śląskiego, Adam Wiśniewski i Kornelia Krużyńska z ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu którzy przeprowadzili wywiad z Elwirą Urbańską z Gryfowa Śląskiego.

 

W dniu 16 września 2015 roku  odbyły  się  uroczystości religijno - patriotyczne związane z obchodem 76  rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka. Organizatorami obchodów byli: Starosta Lubański, Burmistrza Miasta Lubań i Związek Sybiraków Koło w Lubaniu. Przed głównymi uroczystościami  Sybiracy już w dniu  16 września spotkali się przy „Symbolicznej Mogile” na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu. Złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze i odmówili modlitwę w intencji Sybiraków.

 

Głównie uroczystości odbyły się w dniu 17 września 2015 roku   w Kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu na które zaprosili organizatorzy z niżej wymienionym programem.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI  przedstawiał się następująco:

godz. 11.15 – zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem;
godz. 11.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny i Sybiraków;
godz. 12.30 – część patriotyczna uroczystości – w jej trakcie wystąpienia okolicznościowe, apel poległych, złożenie kwiatów pod Wotum Dziękczynnym, wręczenie odznaczeń oraz program słowno-muzyczny.

 

Na uroczystą Mszę Św. przybyli licznie Sybiracy, ich rodziny, organizacje kombatanckie, przedstawiciele powiatu i samorządu miast i gmin, dyrektorzy i prezesi miejscowych zakładów pracy, przedstawiciele OSS Straży Granicznej i Straży Miejskiej.  Licznie przybyła młodzież szkolna wraz z pedagogami .  W uroczystości udział wzięło  jedenaście pocztów sztandarowych, kompania honorowa uczniów klasy proobronnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania oraz Reprezentacyjna Orkiestra z Olszyny pod batutą kapelmistrza Andrzeja Drozdowicza. Wartę przy „Wotum Dziękczynnym” zaciągnęli uczniowie  klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu i uczniowie klasy proobronnej j ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej pod dowództwem pana  Piotra Wilka.  Mszą Św. w intencji Ojczyzny i Sybiraków rozpoczęła się hymnem państwowym z udziałem orkiestry. Mszę Św. celebrowali: ks. dziekan Andrzej Fila, ks. kapelan Mieczysław Jackowiak,  ks. wicedziekan Kazimierz Gębarowski i ksiądz Piotr Chorążewski.  W czasie Mszy Św. kazanie wygłosił ks. Kazimierz Gębarowski. Modlitwę wiernych  odczytali Sybiracy.    Po eucharystii odbyła się część patriotyczna, która prowadziła Anna Humen ze Starostwa Powiatu Lubańskiego. Ta część uroczystości  rozpoczęła się Hymnem Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Wojciech Zębik  i członek Zarządu Głównego ZS w Warszawie -  Henryk Gardiasz. Przypomniane zostały zdradzieckie pakty i napaść Sowietów na Polskę  w dniu 17 września 1939.   Wiele padło słów o losie zesłanych Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Dziękowano lubańskim Sybirakom za pracę jaką wkładają w utrwalenie pamięci i przekazywanie historii młodym pokoleniom. Mówcy podkreślali dużą obecność nauczycieli, dzieci i młodzieży z lubańskich szkół na uroczystości. W dalszej części został przeprowadzony apel poległych w wykonaniu Sybiraka Mieczysława Klatta i klasy o profilu proobronnym ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po apelu przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym”.   Następnie wręczono złote odznaki „Zasłużony dla  Związku Sybiraków”. Decyzją prezesa Zarządu Głównego w Warszawie zostali odznaczeni Sybiracy: Anna Dutkiewicz, Leokadia Lulewicz, Zuzanna Zarzycka, Ryszard Jarmoliński, Jan Kożuszyn, Paweł Sawczuk, Konstanty Trytek. Odznaczenia wręczał Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Witold Zębik, Burmistrza Miasta Lubania  Arkadiusza Słowiński, Członek Zarządu Głównego ZS z Warszawy  Henryk Gardiasz i  prezes Zarządu Koła  Lubań Romualda Karczewskiego.  Uroczystość zakończył występ słowno muzyczny,  przygotowany przez nauczyciela  Agnieszkę Węgłowską w wykonaniu młodzieży z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Na zakończenie podziękowania za udział w uroczystościach przekazał prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski. 

 P2800016 

     

     

   

      P2800053    

    

 

 P2800133

 

         

     

  

   

 

 

W dniu 15 listopada 2015 roku  została odsłonięcia i poświęcenia kolejna, ufundowana przez Sybiraków  „Tablica Pamięci” w kościele NMP w dzielnicy miasta Lubania w Uniegoszczy..    Uroczystość odbyła się podczas celebrowanej Mszy Św. w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków przez księdza dziekana Andrzeja Fila, księży: proboszcza  Marka Kurzawę  i proboszcza Jana Dochniaka z udziałem chóru parafialnego Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe: Koła ZS w Lubaniu,  Oddziału ZS z Jeleniej Góry, ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ZSZ nr 2 w Lubaniu i Szkoły podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu. Prowadzący uroczystość Sybirak Mieczysław Klatt powitał zaproszonych gości: Wicestarostę Powiatu Lubańskiego  Wojciecha  Zembika, Burmistrza Miasta Lubania  Arkadiusza Słowińskiego, Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercunia, Wiceprezesów Zarządu Oddziału ZS w Jeleniej Góry: Irenę Pop, Mieczysława Martusewicza, Jarosława Trościanko.  W uroczystości  uczestniczyli dyrektorzy szkół: Wiktor Zdunek, Małgorzata Nir i pedagog Monika Łyp, oraz licznie zgromadzeni Sybiracy i mieszkańcy parafii Uniegoszcz. Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Następnie odsłonięcia „Tablicy Pamięci” dokonali: prezes Zarządu Koła w Lubaniu Romuald Karczewski, Wiceprezes Zarządu  Koła Wacław Lesiak i opiekuna Koła Jarosława Trościanko. Tablice poświęcił ks. dziekan Andrzej Fila w asyście księży proboszczów. Przybyli goście i Sybiracy złożyli wiązanki kwiatów. W imieniu Koła wiązankę złożyli Sybiracy z Uniegoszczy: Alfred Szarkowski, Emilia Jasińska  i Józef Kmieć. W imieniu Oddziału, Irena Pop, Jarosław Trościanko i Lucyna Mocek. Podczas Mszy Św. wzruszające kazanie wygłosił proboszcz ks. Marek Kurzawa.  Odwołał się do wspomnień naocznych świadków, którym udało się przeżyć trudy zesłania oraz do literatury i wierszy M. Jonkajtysa. Modlitwa wiernych została odczytana przez Sybiraków: Alfreda Szarkowskiego, Marię Lesiak, Wacława Lesiak, Irenę Pop, Emilię Jasińską i Marię Żmudę.  Po zakończeniu Mszy Św. głos zabrał Jarosław Trościanko, który podkreślił ważność wznoszonych „Znaków Pamięci ” przez Sybiraków na terenie całej Polski. Głos zabrał Arkadiusz Słowiński mówiąc o trudnych powrotach z zesłania i trudnych latach życia Sybiraków w Polsce Ludowej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowały program słowny,  deklamując wiersze o tematyce sybirackiej. Msza Św. zakończyła się  pieśnią „Boże coś Polskę”. Za udział w uroczystości   i Mszę Św. podziękował Romuald Karczewski zapraszając gości na poczęstunek do salki parafialnej.

 

 

    

 

 

  

      

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

 

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 


Powrót na stronę główną Koła