Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Działalność Koła w 2014

 

W dniu 12 stycznia 2014 roku w Karpaczu odbyło się oddziałowe zebranie Oddziału ZS Jelenia Góra  i spotkanie noworoczno opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyło  wiele zaproszonych gości.  Podczas spotkania  Wiceprezes Zarządu Głównego z Warszawy Stanisław Sikorski wręczył odznaki  Sybirakom  za  „Zasługi dla Związku Sybiraków”.   Między innymi złotą odznakę za pracę na rzecz Związku otrzymała Regina Karczewska i  Romuald Karczewski

.   

 

 

 

W dniach 13-19 stycznia 2014 roku  na terenie działania naszego Koła  przebywała dr Anastazja Pogrebnik z Instytutu Filologii i Komunikacji Językowej Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego w Krasnojarsku. Na czas pobytu zamieszkała u rodziny Karczewskich. Pani Anastazja prowadziła pracę naukową w ramach programu Europejskiej Unii – Eranet-PLUS  pt. Ustne i pisemne dzieje Polaków zesłanych do Kraju Krasnojarskiego. W ramach tego programu spotkała się z 12 Sybirakami z naszego Koła  zesłańcami Kraju Krasnojarskiego. Sybiracy zaprosili gościa na spotkanie noworoczno-opłatkowe w dniu 18 styczniu 2014 roku, które zostało zorganizowane w restauracji „Słoneczna” w Lubaniu pod patronatem Burmistrza Miasta.  W spotkaniu uczestniczyło  55 członków związku  oraz 14-sto osobowy  chór „Echo Bukowiny” z Lubania oraz zaproszeni goście w osobach: Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubania, Aneta Rowińska, Konrad Rowiński członek Zarządu  Powiatu Lubańskiego, ks. Andrzej Fila, Monika Łyp pedagog ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,  Jarosław Trościanko Wiceprezes Oddziału ZS Jelenia Góra i opiekun Koła - Mieczysław Śpiewak Wiceprezes ZS Oddziału Jelenia Góra. Była modlitwa, życzenia, kolędy a nawet tańce. Spotkanie  przebiegało w miłej i serdecznej j atmosferze.

 

 

    

 

            

            

          

      

      

 

W dniu 9 lutego 2014 roku  w celu upamiętnienia 74 rocznicy masowej deportacji na Sybir i do Kazachstanu, Sybiracy z udziałem Urzędu Miasta w Olszynie zorganizowali uroczystości związane z tą rocznicą. Została odprawiona  Msza Św. w parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie.  Msza Św. była celebrowana przez ks. dziekana Andrzeja Fila i ks. proboszcza Jana Dochniaka i ks. wikarego Tomasza Metalicę. Przed „Tablicą Pamięci” olszyńscy  harcerze wystawili wartę. W Mszy Św.  uczestniczyło 5 pocztów sztandarowych: ZS Koła Lubań, sztandar harcerzy z Olszyny, sztandar Gimnazjum im. Jana Pawła II z Olszyny, sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 z Olszyny.  Uroczystości uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra z Olszyny pod batutą kapelmistrza Andrzeja Drozdowicza oraz organista pan Mirosław Matoga. W uroczystej celebrowanej Msz Św. udział wzięli: Burmistrz Leszek Leśko, Wiceburmistrz Halina Białoń, Przewodniczący Rady Miasta  Wiesław Wypych, Wiceprezes Zarządu Oddziału ZS Jarosław Trościanko  oraz przedstawicielami powiatu lubańskiego: Kazimierz Kiljan i Teresa Dudkiewicz-Kozań. Msza Św. rozpoczęła się Hymnem Sybiraków. Modlitwę wiernych odczytała Regina Karczewska. Przed zakończeniem Mszy Św. młodzież olszyńska zaprezentowała poezję sybiracką. Występ przygotowała katechetka Magdalena Blaszczyk i B. Bińczyk. W części patriotycznej wystąpił  Burmistrz Miasta Leszek Lesko, który podkreślił bohaterstwo, patriotyzm  i  wiarę zesłańców  w ocalenie. Prezes ZS  Romuald Karczewski podziękował za eucharystię oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do uroczystości.    Po Mszy Św.  odbyło się spotkanie Sybiraków w Domu Parafialnym z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości.   Tam glos zabrał Jarosław Trościanko, który podziękował władzą z Olszyny za opiekę i troskę nad Sybirakami. Sponsorem poczęstunku  był Burmistrz i Stowarzyszenie „Dar Życia”. Sybiracy spędzili miło czas wspominając i śpiewając pieśni.

W tym tez samym dniu  9 lutego odbyła się Msza Święta  w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w  Uniegoszczy z inicjatywy Sybiraków zamieszkałych we wsi Uniegoszcz.

 

 

   
  

      

 

  

W kwietniu 2014 roku odbyła się promocja opracowanej i wydanej przez Związek Sybiraków Oddział Jeleniogórski publikacji „Znaki Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu”.  Decyzję podjął  Zarząd Oddziału Jelenia Góra   na lutowym posiedzeniu w 2013 roku. Biorąc pod uwagę to, że pamięć ludzka jest ulotna  uznano,  że  jest to ostatni dzwonek, aby zinwentaryzować „Znaki Pamięci”,  opisać  ich parametry, historię  powstawania, odsłonięcia i poświęcenia oraz  uwidocznić Sybiraków i osoby pomagające  zaangażowane w ich postawanie. Opracowaniem albumu zajęły się w formie wolontariatu  honorowa sybiraczka Regina Karczewska z Lubania i sybiraczka Leokadia Halicka z Jeleniej Góry. Praca nad albumem trwała ponad rok i nie była łatwa. Wymagała wykonania wieku zdjęć i dotarcia do dokumentów i ludzi zaangażowanych w ich realizację w różnym okresie czasowym.. Do pracy włączył się zarząd oddziału, prezesi kół terenowych i członkowie zarządów. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwanie środków finansowych na  wydanie albumu. Pozyskano pomoc finansową od prezydenta miasta Jeleniej Góry, a  starości powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast oraz  wójtowie  gmin zadeklarowali kupno albumu  na  potrzeby edukacyjne do bibliotek i szkół znajdujących się na ich terenie. Album został wydany w 2014 roku na papierze kredowym w nakładzie 750 sztuk i zawiera 160 stron. Album zawiera zdjęcia „Znaków Pamięci”, opis miejsca wzniesienia, historię powstania oraz opis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia. Przede wszystkim upamiętnia osoby zaangażowane w ich w postawanie,  pomoc samorządów i społeczności  lokalnej. W okresie 25 lat  działalności  17 kół zrzeszonych w oddziale jeleniogórskim wzniosło 65 „Znaków Pamięci”. Są to: sztandary, pomniki, obeliski, symboliczne mogiły, tablice epitafijne, wota dziękczynne, witraże, ołtarze kapliczne, izby pamięci, nazwy ulic, alei i kwater,   a przede wszystkim pięć szkół przyjęło  imię „Sybiraków”, których historia także została opisana. Album zaczyna się wymownym mottem  Wisławy Szymborskiej  „Umarłym wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” Publikacja została bardzo dobrze oceniona przez Sybiraków i władze samorządowe. Mamy nadzieję, że poprzez takie publikacje, następne pokolenia będą godnie opiekować się symbolami martyrologii naszego narodu, szczególnie wtedy, gdy nas już nie będzie, tego domaga się historia, tego domaga się ciągłość naszych dziejów i dobro naszej Ojczyzny.

W roku szkolnym 2013/2014  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu ogłosiło VII Regionalny Konkurs skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego i gimnazjów z powiatu lubańskiego z wiedzy o Sybirakach pt. „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć”. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było stworzenie pracy na podstawie wywiadu z Sybirakiem, którego dane udostępniały Koła Terenowe Związków Sybiraków z w/w powiatów. Patronat nad konkursem objęło Lubańskie Koło Sybiraków. Konkurs składał się z 2 etapów:  eliminacji szkolnych i regionalnych.

I etap – eliminacje szkolne odbyły się w szkołach do 14 lutego 2014 roku. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do  konkursu regionalnego zakwalifikowały się uczniowie ze szkół: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,

Zespół Szkół Ponadpimnazjalnych nr 2 w Lubaniu.

Niestety do konkursu nie przystąpiło żadne gimnazjum w powiatu lubańskiego.

II etap  to sprawdzenie  przez regionalną komisję  konkursową nadesłanych prac konkursowych  przez w/w szkoły   w terminie do 06 marca 2014 roku. W konkursie uczestniczyło 5 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych, którzy  przeprowadzili wywiady z 5 Sybirakami

I miejsce  zajął Tomasz Niemirski z ZSP im. KZL w Lubaniu który przeprowadził wywiad z Stanisławą Bokuniewicz z powiatu lubańskiego ze wsi   Zaręba.

II miejsce zajął Piotr Kwiatkowski z ZSP nr 2 w Lubaniu , który przeprowadził wywiad z Eugeniuszem Jakiel z powiatu zgorzeleckiego z Bogatyni,

III miejsce zajęła Nikola Jaworska z ZSP im. KZL w Lubaniu która przeprowadziła wywiad z Julią Jaworską z powiatu lubańskiego ze wsi  Henryków.

Wywiady także przeprowadzili:

- Anna Hetnar z ZSP im A. Mickiewicza z Sybirakiem Aleksandrem Kowalczyk z powiatu 

   lubańskiego ze wsi  Grodnica,

- Wiktor Paturej z ZSP im. A. Mickiewicza z Sybiraczka Walentyną  Arcimowicz z powiatu 

  zgorzeleckiego ze wsi  Lasowa.

 

W dniu  04 czerwca  2014 roku   odbył się finał VII edycji konkursu w podczas uroczystej Gali w Szkole Muzycznej w Lubaniu. Laureaci od  starosty  powiatu lubańskiego   otrzymali pamiątkowe  statuetki. Natomiast od Zarządu Związku Sybiraków wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody książkowe „Lubańscy Sybiracy„  i dyplomy pamiątkowe. Nagrody wręczył Mieczysław Klatt i Aleksander Hreczecha. Podziękowanie za organizowanie konkursu i uczniom za udział w imieniu Zarządu Koła złożył Wacław Lesiak.

Sybiraków spotkała miła niespodzianka - Dyrektor RCE p. Anna Adamska wręczyła  dyplom dla Zarządu  Związku Sybiraków w Lubaniu za efektywną wieloletnią  współpracę i wspieranie działań na rzecz młodzieży.

W dniu 18 września 2014 roku  zorganizowano przy udziale starostwa powiatu lubańskiego  i samorządu miasta Lubania   obchody 75 rocznicy napaści Sowietów na Polskę  w kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej  w Lubaniu. W dniu 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Był to efekt tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał "strefy interesów Niemiec i ZSRR" na terytorium Polski.. Radziecka agresja przyśpieszyła klęskę militarną polskich wojsk w kampanii wrześniowej, a nowa sytuacja strategiczna przesądziła o losach Polski w rozpoczętej 1 września 1939 roku II wojnie światowej. W lubańskich uroczystościach uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych, reprezentacyjna orkiestra z Olszyny i kompania honorowa z klasy policyjnej i proobronnej miejscowych szkół ponadgimnazjalnych.. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Sybiraków hymnem państwowym z udziałem orkiestry z Lubania. Mszę św. celebrowało czterech księży:  ks. dziekan Andrzej Fila,  ks. wicedziekan Kazimierz Gębarowski z Pisarzowic oraz księża proboszczowie – ks. Piotr Chorążyczewski z Zaręby  i ks. Stanisław Kaszowicz z Siekierczyna. 

    

        

      

     

    

      

     

 

W części patriotycznej został przeprowadzony apel poległych przez Sybiraka Mieczysława Klatta z udziałem kompani honorowej z klasy policyjnej i proobronnej miejscowych szkół ponadgimnazjalnych.. Okolicznościowe  przemówienia wygłosili: Starosta  Walery Czarnecki i Wiceprezes Zarządu Oddziału Jelenia Góra Jarosław Trościanko. Delegacje złożyli wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym Sybiraków”. Kolejnym punktem programu było  wręczenie  odznaczeń dla osób zasłużonych dla Związku Sybiraków w Polsce. Odznaczenia  „Zasłużony dla Związku Sybiraków” wręczono dla 13 Sybiraków. Odznaczenia otrzymali: Danuta Biber, Zofia Bętlewska, Janinia Furtak, Mariia Limanowska, Krystyna Palemba, Helenia Świdzińska,  Zbigniew Dereń, Aleksandr Hreczecha, Bronisław Kłoczko, Wacław Lesiak, Michał Oskierko, Mieczysław Klatt i Zbigniew Tomaszewski. Odznaczenia wręczał Jarosław Trościanko w asyście Starosty Powiatu Lubańskiego Walerego Czarneckiego, Burmistrza Miasta  Lubania Arkadiusza Słowińskiego i Prezesa Zarządu Koła  Lubań Romualda Karczewskiego. Podziękowania dla uczestników uroczystości przekazał prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski.   Uroczystość została zakończona występem młodzieży z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej ze wzruszającym programem słowno muzycznym.    

     

    

    

     

    

     

      

 

 

Powrót na początek

 

Działalność Koła w innych latach

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła