Koło w Lubaniu Śl.

 

Działalność Koła w latach 2007 - 2012

Oprócz tych dużych uroczystości, krzyże były wręczane uroczyście: na Sesji Powiatu Lubańskiego, w biurze Koła Sybiraków,  na uroczystościach w szkole  ZSP im. KZL oraz bezpośrednio w domu u sybiraczki. 

        W roku 2008 obchodziliśmy 80- tą rocznicę  powstania i 20 – tą  rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce. Lubańskie i 10-tą rocznicę wzniesienia Symbolicznej Mogiły na cmentarzu komunalnym w Lubaniu.

 

Został powołany  komitet odchodów pod patronatem Starosty Powiatu p. Walerego Czarneckiego. Do komitetu weszli burmistrzowie i wójtowie: Konrad Rowiński, Leszek Leśko, Mirosław Herdzik  Janusz Niekrasz, pracownicy powiatu,  honorowi sybiracy i  członkowie Zarządu Koła.

Obchody rozpoczęto mszą świętą upamiętniającą 68 rocznicę masowej deportacji Polaków na Sybir i modlitwą w intencji sybiraków w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Lubaniu w dniu 10 lutego 2008 roku. Na  Mszę św. przybyło wielu zaproszonych gości - przedstawiciele władz powiatu, samorządów, sybiracy i wierni. Proboszczowi parafii wręczono stułę z sybirackimi znakami.

 

 

              Kolejnym spotkaniem sybiraków było zorganizowane 26 kwietnia zebranie ogólne, w którym wzięło udział ponad 80 sybiraków. Zebranie odbyło się w Sali Konferencyjnej w Centrum Łużyckim /trett/ w Lubaniu. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego p. Jan Smereczyński i Z-ca Burmistrza Miasta p. Henryk Rogacki.

 

             Głównym przedsięwzięciem rocznicowych obchodów było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu lubańskiego z zakresu wiedzy na temat losów Polaków zesłanych na tereny Rosji Carskiej i później  Związku Sowieckiego w oparciu o wydaną przez Koło książkę „Lubańscy Sybiracy”. 

Już w lutym rozpoczęliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Wypracowany wspólnie regulamin konkursu został przesłany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Konkurs „Wiedzy o sybirakach”  odbywał się w dwóch etapach. Na etapie  szkolnym uczestniczyło 54 uczniów w 4  szkołach:

 • z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
 • z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,
 • z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Lubaniu,
 • z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych we Włosieniu.

Do finału konkursu – etapu powiatowego zakwalifikowało się 25 uczniów. Konkurs odbył się w dniu 28 maja w PCE w Lubaniu, a do konkursu przystąpiło 20 uczniów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy i pamiątkową książkę.10 uczniów o najlepszych wynikach  otrzymało pamiątkową monetę wydana przez państwowa mennicę z okazji rocznic sybirackich. Dla trzech najlepszych uczestników konkursu  uczniów ze szkoły im. KZL w Lubaniu:  Katarzyny Kożuch, Macieja Świtka i Aleksandry Świtka - 30 maja Starosta Powiatu wręczył pamiątkowe statuetki.

19.06 na gali laureatów zostały wręczone dyplomy i książki dla dyrektorów szkół których uczniowie przystąpili do konkursu. Książki – trzy tomowa „Księga Sybiraków” zostały zasponsorowane przez samorządy dla czterech szkół ponadgimnazjalnych.

Nagroda specjalna od Sybiraków została wręczona  dla szkoły, której uczniowie najliczniej i najlepiej wypali w konkursie.  Kilim- godło państwa otrzymała szkoła im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Prezes Koła Lubań i Dyrektor ZSZ im.KZL w Lubaniu

         Specjalną  nagrodą dla uczestników konkursu był udział w dwudniowej wycieczce zorganizowanej prze z Zarząd Koła przy pomocy finansowej Starostwa Powiatu, Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Miasta Olszyna, Urzędu Gminy Lubań i Gminy Siekierczyn. Wycieczka odbyła się w dniach 13-14 czerwca do Kotliny Kłodzkiej.  Udział wzięło 14 uczestników konkursu i 21 wnuków sybiraków. Zwiedzono podziemia z okresu II wojny światowej w Osówce k/Głuszycy, Twierdzę Srebnogórską – największą górska fortecę w Europie w miejscowości Srebrna Góra, kaplicę Czaszek w Czermnej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach i Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Wszyscy uczestnicy wycieczki wyrazili swoje zadowolenie. Wycieczka doszła do skutku dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego i samorządów: m. Lubań, m.Olszyna, g. Lubań, g.Siekierczyn.

        Obchody rocznicowe roku 2008 roku zakończono 17 września uroczystościami patriotyczno- religijnymi  na cmentarzu przy Symbolicznej Mogile i msza świętą w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. Uroczystości były  zorganizowane przez Zarząd Koła i Starostę Powiatu Lubańskiego  i Burmistrza Miasta Lubania.

Przy „Symbolicznej Mogile” – która została 10 lat temu odsłonięta i poświęcona - spotkały się władze samorządowe  powiatu lubańskiego, miasta i gminy. Na uroczystość przybyły delegacje miejscowych zakładów pracy, młodzież szkolna, mieszkańcy i sybiracy. W uroczystości wzięło udział 11 pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetniła kompania honorowa z klasy o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz miejscowa orkiestra. Była modlitwa, okolicznościowe przemówienia   i  apel poległych. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy symbolicznej mogile. Po uroczystości nastąpił przemarsz do kościoła  pw. Św. Jadwigi Śląskiej gdzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny i sybiraków.  

              W lokalnym wrześniowym wydaniu gazety „Ziemia Lubańska” Zarząd Koła  opublikował  na całej stronie  artykuł podsumowujący działania Zarządu w roku jubileuszy sybirackich.

 5 listopada 2008 roku na Sesji Powiatu zorganizowanej w ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej zorganizowanej z okazji 10 rocznicy  powstania powiatu Lubańskiego zostały wręczone odznaki Honorowego Sybiraka dla: Starosty Powiatu Walerego Czarneckiego, Wójta Gminy Siekierczyn – Janusz Niekrasza, wójta gminy Lubań Mirosława Herdzina, Dyrektor Szkoły ZSZ im.KZL w Lubaniu pani Lidii Błażków i panu Mariuszowi Tomiczek ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

 

17 listopada 2008 roku  na uroczystym posiedzeniu Zarządu Koła została wręczona odznaka Honorowego Sybiraka dla ks. Andrzeja Fila z parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. 

 

 

 

17 stycznia 2009 roku zorganizowaliśmy  jak każdego roku spotkanie integracyjne noworoczno- opłatkowe w restauracji  Słoneczna w Lubaniu.. Uczestniczyło około 80 osób. W spotkaniu udział wzięli władze samorządowe, księża, honorowi sybiracy. Była modlitwa, noworoczny toast, życzenia, wspólny obiad, a dla chętnych zabawa.  

     Zadaniem Zarządu Koła  było aby władze samorządowe kontynuowały konkursy z wiedzy o sybirakach w szkołach ponadgimnazjalnych nie tylko w powiecie lubańskim ale i w powiatach zaprzyjaźnionych z naszym Kołem. Z takim wnioskiem wystąpiliśmy do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu .  

I tak w roku szkolnym 2008/2009 została ogłoszona II edycja  konkursu  Wiedzy o Sybirakach p.t „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego.

         Konkurs  polegał na przeprowadzeniu przez  3 – osobowe grupy uczniów wywiadu z Sybirakami, których adresy udostępniły Zarządy Kół Sybiraków w/w powiatów.

Do konkursu zgłosiło się  5 szkół w tym: dwie z Lubania, po jednej ze: Zgorzelca, Bogatyni i Bolesławca.

Do komisji konkursowej wpłynęło 7 prac trzy osobowych zespołów uczniowskich.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Adamska, Krystyna Kozak, Alina Męczywór, Monika Łyp, Grzegorz Wieczorek wytypowała do nagrody 4 prace.

Zwyciężył  zespół z Lubania uczniowie ZSP im. A. Mickiewicza: Łukasz Karczewski, Marta Kuźmicz- Kuźmińska, Marcin Kasica,

drugie miejsce zespół z Zgorzelca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich; Justyna Czajkowska, Izabela Kuprasz, Katarzyna Gidzińska,

trzecie miejsce zespół z Bogatyni uczniowie; Paulina Lachowicz, Emilia Kowalińska, Michał Solenta.

Czwarte miejsce zespół ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej; Adriana Kusiakiewicz, Mirela Weber, Ewa Pleśnierowicz.

4 czerwca 2009 roku w Szkole Muzycznej w Lubaniu na Galii Laureatów Konkursów zostały wręczone nagrody w formie książek.

- od starosty lubańskiego Walerego Czarnieckiego,

- od prezesów Zarządów Kół Związku Sybiraków  z Lubania, Zgorzelca i Bogatyni.

Ponadto uczniowie  otrzymali dyplomy okolicznościowe  -  podziękowania za udział w konkursie Podziękowania skierowane do uczestników konkursu nawiązują do tytułu konkursu. Sybiracy w treści podziękowań piszą między innymi: „Tak, dopóki żyje ostatni sybirak nie damy Wam o sobie zapomnieć w imię tego, by los jaki Nas spotkał był przestrogą dla przyszłych pokoleń, aby historia nigdy więcej się nie powtórzyła”.

 

W dniu 17 września 2009 r. zorganizowana została uroczystość rocznicowa napaści sowietów na Polskę oraz  Dzień Sybiraka .

Już w marcu 2009 roku w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Lubańskiego zaplanowaliśmy, że obchody religijne odbędą się przy parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, a część patriotyczna na cmentarzu przy symbolicznej mogile pomordowanych na wschodzie.

                    Gdy w lipcu została spalona kaplica w której miały się odbyć uroczystości pojawiły się liczne głosy, by uroczystość przenieść o innej parafii. W sytuacji gdy  spłonęły wszystkie stroje liturgiczne w tym 19 ornatów i uległy zniszczeniu wszystkie naczynia liturgiczne łącznie z monstrancją. Zarząd Koła zdecydował, że parafię którą  dotknęło nieszczęście należy w miarę możliwości wspomóc. Tak powstał pomysł, aby zorganizować mszę święta polową na  terenie cmentarza Komunalnego obok symbolicznej mogiły. Cały ciężar organizacji tej uroczystości wzięliśmy na siebie.

                     Współorganizator – Starostwo Lubańskie zapewniło nam niezbędny transport. Materiały potrzebne do budowy ołtarza  wykorzystaliśmy z niedopalonych resztek kaplicy. Starostwo sfinansowało wydrukowanie plakatów i zaproszeń. Zaproszenia zostały rozesłane do szkół, organizacji, zakładów pracy i wszystkich sybiraków.

Na rocznicową uroczystość przybyły władze; powiatu, miast, gmin, instytucji,  a w szczególności duża liczba młodzieży i sybiraków.  Msza Święta  rozpoczęła się hymnem państwowym i była celebrowana przez trzech księży – honorowych sybiraków. Homilię wygłosił ks. Dziekan Mieczysław Jackowiak. W uroczystości udział wzięło 10 pocztów sztandarowych. Podczas mszy św. w darach ołtarza przekazaliśmy ornat dla parafii poszkodowanej przez pożar. Została odczytana modlitwa wiernych o tematyce sybirackiej.

                      Po mszy świętej nastąpiła część patriotyczna rozpoczęta hymnem sybiraków.  Wystąpienia okolicznościowe wygłosili Starosta Powiatu Walery Czarniecki i prezesa Zarządu Koła Lubań Romuald Karczewski. Oba wystąpienia były nagrodzone licznymi oklaskami. Liczne brawa odebrali również uczniowie, za wiersze o tematyce sybirackiej. Apel poległych przeprowadził sybirak Mieczysław Klatt z udziałem kompani honorowej – klasy o profilu wojskowym z  ZSZ im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

                      Na zakończenie delegaci organizacji, instytucji szkół i sybiracy złożyli wiązanki kwiatów przy symbolicznej mogile. Podczas całej uroczystości wartę honorową pełnili uczniowie o profilu wojskowych ze szkoły KZL. Uroczystość  zakończyła się pieśnią  „Boże coś  Polskę”.

Całość uświetniła orkiestra z Miejskiego Domu Kultury.

 

 

 Rok 2010 rozpoczął się spotkaniem integracyjnym noworoczno – opłatkowym sybiraków w dniu 09 stycznia o 2010r o godzinie 12.00 w restauracja „Słoneczna” w Lubaniu.

Pomimo bardzo niekorzystnej pogody i dużych opadów śniegu w spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Lubań. Na spotkanie przybyli goście zaproszeni:  Pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta Lubania, Pan Jan Smreczyński - Sekretarz Powiatu Lubańskiego, Mirosław Herdzik – Wójt gminy Lubań,  ks. Proboszcz Jan Lombarski, pani Monika Łyp- pedagog z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, pani Aneta Szkudlarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.

Prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski przywitał zebranych i uczczono minutą ciszy 17 zmarłych sybiraków z Koła. Po powitaniu zaproszonych gości i sybiraków  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierownictwem pani Marioli Grzesińskiej przedstawili widowisko o tematyce sybirackiej - specjalnie przygotowane na tą uroczystość.

Prezes podziękował Samorządowi Miasta i Burmistrzowi Miasta za przyjęty patronat nad spotkaniem noworocznym sybiraków i  złożył krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu w 2009 roku. Przede wszystkim  przypomniał o ogłoszonym i  przeprowadzonym konkursie  przez RCE w Lubaniu dla młodzieży ponadgimnazjalnej  z czterech powiatów pt. „Nie dajcie nam o Was zapomnieć” oraz o zorganizowanej uroczystości  obchodów „Dnia Sybiraka” w dniu 17 września 2009 przy symbolicznej mogile na cmentarzu komunalnym w Lubaniu. 

Następnie złożył życzenia w imieniu Zarządu Koła dla sybiraków i zaproszonych gości. Przekazał także życzenia od pani Bożeny Dudzińskiej - wiceprezesa Zarządu Głównego w Warszawie, która ze względu na obfite opady śniegu nie mogła przybyć na spotkanie.

Poprosił proboszcza  Jan Lombarskiego o modlitwę  i pobłogosławienie  opłatków.  Wszyscy złożyli sobie noworoczne życzenia. W miłej atmosferze przy kolędach  wszyscy zebrani zjedli obiad. 

Następnie życzenia noworoczne dla sybiraków przekazali zaproszeni goście: Konrad Rowiński, Jan Smereczyński w imieniu Starosty i własnym, Mirosław Herdzik i Monika Łyp w imieniu Dyrektora szkoły i własnym.

Prezes Zarządu przekazał zebranym najważniejsze informacje dotyczące działalności Zarządu Koła w roku 2010. Podkreślił, iż  będziemy obchodzić 70 rocznicę wywózki na Sybir. Jak co roku będą odprawiane msze święte w kościołach, a także Zarząd chce zorganizować pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Prosił zebranych o informacje w sprawie uczestnictwa w pielgrzymce.

 

       Rok 2010 był rokiem szczególnym dla sybiraków – to rocznica  70  masowej zsyłki na Sybir.  Działalność sybiraków skupiła się na szczególnym uczczeniu  rocznicy poprzez uczestnictwo w mszach dziękczynnych :

W dniu   14 lutego w parafii p.w. Najświętszej Marii Panny w  Uniegoszczy i 25 kwietnia w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba w Lubaniu.

Został także przeprowadzony kolejny konkurs III edycji  przez PCE w Lubaniu III wiedzy o sybirakach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lwóweckiego  konkurs pt. „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć”.

       Konkurs odbył się w dwóch etapie eliminacji szkoły i eliminacji regionalnej. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły ponadgimnazjalne niestety tylko z terenu miasta Lubaniu. Do konkursu regionalnego zakwalifikowało się 12 uczniów. Udział wzięło 11 uczniów. Uczniowie mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę zdobyta na lekcjach historii i zalecaną lekturę z zakresu współczesnej historii Polski i Świata. Zwycięzcami trzeciej edycji konkursu zostali:

·         I miejsce – Łukasz Kulak z ZSP im. KZL w Lubaniu,

·         II miejsce Ilona Koziołkiewicz z ZSP im. KZL w Lubaniu,

·         III miejsce Kamil Bojanowski z ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci odebrali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu i Związek Sybiraków na uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 9 czerwca w państwowej Szkole Muzycznej w Lubaniu.

 

 

 

 

Ponadto w roku 2010 sybiracy uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą:

Rok 2010 to liczne spotkania z młodzieżą i tak odbyło się spotkanie z  grupą harcerzy z 14 Drużyny „Płomienie” -  uczestnikami w konkursu ogłoszonym przez ZHP Dolny Śląsk pt. „Sybiracy w Sercu i w Pamięci”.   I z grupą  50 licealistów z ZSP A. Mickiewicza pt. Przeżycia Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej – „nieludzka ziemia”.

 

 

 

W roku 2010  szczególnie uroczyście zorganizowano „Dzień Sybiraka” i uroczystości związane z upamiętnieniem napaści sowietów na Polskę  w dniu 17września. na cmentarzu komunalnym w Lubaniu przy symbolicznej mogile. Polową mszę świętą celebrowało dwóch księży. Udział w uroczystości wzięły władze samorządowe  powiatu lubańskiego, miasta i gminy.

Na uroczystość przybyły delegacje miejscowych zakładów pracy, młodzież szkolna, mieszkańcy i sybiracy. W uroczystości wzięło udział 11 pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetniła orkiestra z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu i kompania honorowa z klasy o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po mszy świętej były  okolicznościowe przemówienia oraz wręczono odznaczenia dla sybiraków. Złoty Krzyż zasługi otrzymał Mieczysław Klat a odznaczenia Pro-Memoria poczet sztandarowy w składzie: Maria Limanowska, Danuta Biber i Aleksander Hreczecha.   Następnie odbył się i  apel poległych. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy symbolicznej mogile. W części artystycznej  z programem słowno-muzycznym wystąpiła młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. 

We wrześniu 2010 roku staraniem Zarządu Koła została wydana publikacja zawierająca 72 strony opisująca odbyte trzy edycje konkursu „Wiedza i Pamięć” . Publikacja zawiera 8 wywiadów  z sybirakami przeprowadzonymi przez uczniów – uczestników konkursu.

Rok 2011 rozpoczął się spotkaniem noworoczno opłatkowym tradycyjnie w restauracji Słoneczna w Lubaniu. Zmieniły się władze samorządowe miasta Lubań. Na spotkanie przybył poprzedni Burmistrz p.Konrad Rowiński oraz obecny burmistrz p. Arkadiusz Słowiński. Przybyła także prezes Zarządu Oddziału p. Bożena Dudzińskai wice prezes Mieczysław Śpiewak. W czasie uroczystości złożyliśmy podziękowanie byłemu Burmistrzowi miasta za 12 lat współpracy. Została także wręczona legitymacja sybiracka dla członka rodziny syna sybiraczki p. Roberta Galika. Uroczystość uświetnił występ słowno muzyczny z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.  Jak zawsze była modlitwa, toast, wspólny obiad i dla chętnych zabawa.   

12 lutego 2011 roku  w Gimnazjum w Siekierczynie odbyło się kolejne spotkanie z harcerzami  pt. „Podróże w czasie „

 

 

 

 

W roku 2011 w ramach współpracy Związku Sybiraków Koła w Lubaniu z Powiatowym Centrum Edukacji w Lubaniu odbył się  kolejny IV konkurs „Wiedzy o sybirakach”. Konkurs  zaadresowany był  dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego  pod hasłem „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć”.   Zadaniem uczniów biorących udział w IV edycji był test z wiedzy o sybirakach. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 9 uczniów. Pierwsze miejsce zajął uczeń ZSP im KZL – Łukasz Kulak, drugie miejsce uczeń ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu – Rafał Imielski, trzecie uczennica ZSP im. KZL Ilona Koziołkiewicz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a zwycięzcy  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę.

16.09.2011 roku odbyła się uroczystość religijno patriotyczna na cmentarzu komunalnym w Lubaniu przy symbolicznej mogile. Mszę świętą celebrowało 3 księży. Apel poległych przeprowadził sybirak Mieczysław Klatt. Przemówienia okolicznościowe wygłosił sybirak Mieczysław Śpiewak i Starosta Lubański Walery Czarniecki. Pozdrowienia dla sybiraków przekazał także honorowy sybirak były burmistrz Lubania Jerzy Zieliński.

Tradycyjnie także i w roku 2012 odbyło się spotkanie integracyjne noworoczno – opłatkowe w  dniu 14 stycznia 2012 roku w Słonecznej. W spotkaniu wzięło udział 65 osób. Spotkanie odbywało się pod patronatem Burmistrza Miasta Lubania - Arkadiusza Słowińskiego. Licznie przybyli zaproszeni goście i honorowi sybiracy. Jak zawsze były życzenia a w cześci artystycznej wystąpił chór z Rzepina. W miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i herbacie i słodkim poczęstunku  przy kolędach i muzyce sybiracy spędzili popołudnie.   

W roku 2012  odbyła się kolejna V edycja konkursu „Wiedzy o Sybirakach” tym razem  było stworzenie pracy na podstawie wywiadu z Sybirakiem.

Temat konkursu pozwalał na samodzielną i twórczą interpretację problemu z zakresu wiedzy o Sybirakach pod kierunkiem nauczyciela historii. Uczniowie mogli pracować indywidualnie a także w grupach max. trzech uczniów. Do pracy mógł być ujęty materiał ikonograficzny i dokumenty poświadczające tożsamość Sybiraka.

Do konkursu zgłosiły się cztery szkoły:

1.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

2.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,

3.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu,

4.      Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Udział w konkursie wzięło łącznie 26 uczniów. Uczniowie przeprowadzili wywiady z 16 sybirakami. Ich parce zostaną wydane w formie książkowej.

Pierwsze miejsce zajął uczeń ZSP nr 2 w Lubaniu  – Łukasz Kapica, nauczyciel prowadzący pani Grażyna Hutnik. Drugie miejsce zajęła uczennica ZSP im. KZL w Lubaniu – Katarzyna Czerner, nauczyciel prowadzący pani mgr Urszula Hetnar. Komisja przyznała dwa trzecie miejsca, które zajęły  uczennice ZSO i Z w Lwówku Śląskim - Karolina Sabada i Samanta Paraniak i uczennice ZSP im. KZL w Lubaniu – Justyna Rajsztak i Amanda Skrzynecka, nauczyciel prowadzący pani mgr Urszula Hetnar.

 W dniu 15 marca 2012 roku uczestnicy konkursu spotkali się uroczystości wręczenia nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe, a uczniowie prac wyróżniających się nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Lubańskiego i Zarząd Koła Związku Sybiraków w Lubaniu.  Ponadto nauczyciele historii wszystkich uczestniczących w konkursie szkół otrzymali od Związku Sybiraków kasetę z filmem pt. Losy zesłańców Sybiru”.

 

 

 

 

25 lipca 2012 roku obchodziła swoje 100 urodziny sybiraczka z naszego koła Pani Maria Flisak. Ponieważ ostatnio jubilatka przebywa u swojej córki w Gorzowie sybiracy zwrócili się do Urzędu Miasta wspólne uczczenie tego wydarzenia. Burmistrz zorganizował  wyjazd do jubilatki. Z życzeniami od związku sybiraków   pojechali z koszem kwiatów i prezentem -  prezes Romuald Karczewski i wiceprezes Aleksander Hreczecha . Uroczystość miała piękną oprawę jaką przygotowała jej najbliższa rodzina . Była okolicznościowa msza święta w pobliskim kościele a potem przyjęcie urodzinowe w kawiarni.

We wrześniu 2012 roku staraniem Zarządu Koła przy udziale sponsorów Starostwa Lubańskiego, miasta Lubań, Gminy Lubań  została wydano publikacja opisująca IV i V edycje konkursu „Wiedza i Pamięć” z cyklu „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć. Publikacja zawiera 16 wspomnień sybiraków zebranych przez uczniów uczestników konkursu.

 

 

 

 

 

18 września 2012 roku w Lubaniu  w kościele p.w.Św. Jadwigi Śląskiej odbyły się religijno patriotyczne  oddziałowe uroczystości obchodów 73  rocznicy napaści sowietów na Polskę, Dnia Sybiraka oraz odsłonięcie i poświęcenie „Wotum Dziękczynnego” nowego Miejsca Pamięci   sybiraków z Lubania. 

To z serc Lubańskich Sybiraków wynikła potrzeba wzniesienia Panu Bogu „Wotum Dziękczynnego”.

Na „Wotum Dziękczynne” składają się:

 • dwa witraże o wymiarach 97 cm x 173 cm,
 • dwie tablice granitowe o wymiarach 63 cm x 140 cm oraz
 • krzyż granitowy o wysokości 300 cm rozpiętości ramion 130cm.

Całość znajduje się w nowo budowanym kościele  pw. Św. Jadwigi w Lubaniu.

 • Lewy witraż przedstawia patrona sybiraków Rafała Kalinowskiego, a prawy Matkę Boską Sybiraków, godło Związku oraz datę  powstania i reaktywowania Związku.
 • Pomiędzy witrażami znajduje się  krzyż z napisem Sybir – Golgota Wschodu – Pamiętamy.
 • Na krzyżu znajduje się godło Związku.
 • Po lewej stronie krzyża znajduje się tablica  zawierająca 19  miejscowościami zsyłek oraz ważniejsze daty zsyłek począwszy od roku 1768.
 • Po prawej stronie krzyża  tablica zawiera słowa dziękczynne za powrót z Zesłania: „Dla upamiętnienia rodaków pomordowanych, zmarłych z głodu i wycieńczenia na „Nieludzkiej Ziemi” wotum dziękczynne wznieśli wdzięczni Bogu za cudowne ocalenie i powrót do ojczyzny Sybiracy z Koła Lubań”
 • Na   tablicach widnieje awers i rewers krzyża Zesłańcom Sybiru.
 • Pod witrażami znajdują się tabliczki z imionami i nazwiskami 154 darczyńców sybiraków z koła Lubań.

 

      Uroczystość rozpoczęła zaciągnięciem warty honorowej przy Wotum Dziękczynnym, wprowadzeniem kompanii honorowej, którą stanowili uczniowie klasy wojskowej z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz klasy policyjnej z ZSP nr2 oraz wprowadzeniem  23 pocztów sztandarowych Tę część poprowadził Mieczysław Martusewicz.

W Mszy Świętej celebrowanej z udziałem ks. Biskupa Stefana Cichego oraz ośmiu księży z dziekanem Andrzejem Filą proboszczem parafii, uczestniczyli również posłowie na Sejm RP Marzena Machałek i Zofia Czernow, wiceprezes Zarządu Głównego ZS w warszawie Bożena Dudzińska,  włodarze powiatu starosta Walery Czarnecki i wicestarosta Konrad Rowiński, burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński, gospodarze ościennych gmin, radni, poczty sztandarowe;  kombatanckie, zakładów pracy, harcerstwa i szkół z terenu Lubania.

Na uroczystość przybyli delegaci z 9 kół terenowych wraz z pocztami sztandarowymi z Bogatyni,  Gryfowa, Jeleniej Góry, Lubania, Karpacza, Świeradowa i Zgorzelca. Uczestniczyły sztandary szkół z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir, Prywatnego Gimnazjum we Lwówku Śląskim im. Sybiraków, Szkoły podstawowej w Szarocinie im. Zesłańców Sybiru oraz ze szkoły w Świeradowie. Licznie przybyła     młodzież, parafianie a przede wszystkim Sybiracy.

Wzruszającą homilię poświęconą Sybirakom a przede wszystkim ich patronom, których wizerunki widnieją na witrażach wygłosił ks. biskup Stefan Cichy. W czasie mszy pismo święte i modlitwy wiernych  czytali sybiracy. W darach ołtarza między innymi wręczono ornat i 2 komplety Księgi Sybiraków.

      O poświęcenie Wotum Dziękczynnego poprosił Jego ekscelencję prezes Zarządu Koła ZS w Lubaniu Romuald Karczewski, zaś Regina Karczewska wręczyła dostojnemu gościowi kwiaty.

 

 

Aktu uroczystego odsłonięcia Wotum Dziękczynnego dokonali: prezes Bożena Dudzińska, starosta Walery Czarnecki i Romuald Karczewski.

Część patriotyczna rozpoczęła się odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego. Przemówienia okolicznościowe wygłosili – starosta Walery Czarnecki, wiceprezes Zarządu Głównego Bożena Dudzińska posłanki Marzena Machałek i Zofia Czernow.Apel poległych przeprowadził Mieczysław Klatt z udziałem kompanii honorowej i orkiestry z MDK uświetniającej uroczystość. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Na zakończenie uroczystości wychowankowie lubańskiego domu kultury zaprezentowali program słowno-muzyczny.

Uroczystość zakończono odegraniem Hymnu Sybiraków.

 

Wotum Dziękczynne powstało wg projektu i staraniem Zarządu Koła. Akcja zbierania datków na jego realizację trwała  3 lata.

Uzupełnienie do dotychczas umieszczonych zdjęciach poprzez dodatkowe.

 Sprawozdanie i zdjęcia z uroczystości (kliknij tu).

 

 

Powrót na początek strony

 

Działalność Koła w innych latach

Do roku 2007

Lata 2007-2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Lata 2020-2021

Rok 2022

Rok 2023

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła