Koło w Lubaniu Śl.

 

 

Wydawnictwo Związku Sybiraków Koło w Lubaniu

 

Niniejsze publikacje zostały wydane staraniem Zarządu Związku Sybiraków Koło w Lubaniu i znajdują się w bibliotece lubańskiego Koła, w Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu i w Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  im. Marii Konopnickiej w Lubaniu  oraz w   jej filiach. Były też sukcesywnie  przekazane do  w bibliotekach szkolnych  na terenie powiatu lubańskiego.

 

„Lubańscy Sybiracy” wydanie z 2005 roku .

 

Lubańscy Sybiracy - Opracowanie zbiorowe

 

Informacja o publikacji. Książka  została wydana  w 2005 roku. Zawiera 224 strony i została opracowana  przez  zespół redakcyjny w składzie:  Regina Karczewska, Romuald Karczewski, mgr Wacław Lesiak, Aleksander Hreczecha. Publikacja sfinansowana została ze środków Związku przy wsparciu sponsorów; Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Miasta Olszyna i Urzędu Gminy Lubań oraz Starostwa Powiatu Lubańskiego. Publikacje wsparły osoby fizyczne: Andrzej Juncewicz, Ryszard Danielewski, Stanisław Leszczyński, Waleria Gardyjan, Irena Świderska i Antoni Kukułka.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy  o  deportacjach polaków na Sybir i do Kazachstanu  ze szczególnym uwzględnieniem lat 1940-1956.  Zawiera informacje o powstaniu i działalności Związku  Sybiraków w Polsce w województwie i mieście Lubań.   Na 83 stronach zawiera  21 wspomnień  i  15 fragmentów   z życiorysów  lubańskich Sybiraków. Na 14 stronach zawarta jest twórczość - lubańskich sybiraków.  Wspomnienia napisali sami sybiracy,  bądź zostały opisane przez pomocy honorowej sybiraczki Reginy Karczewskiej. W publikacji znajdują się  wspomnienia; Marii Flisak, Walerii Gardyjan, Aleksandera Hreczechy, Ryszarda Jarmolińskiego, Ryszarda Karczewskiego, Mieczyslawa klatta, Bronisława Kłoczko, Jana Kożuszyn, Stanislawy, Kukułka, Stanislawa Lenkiewicza, Wacława Lesiaka, Genowefy Mockało, Mariana Serafin, Jadwigi Szarkowskiej, Ireny Szpytma, Franciszka Tunkielunk, Zbigniewa Tomaszewskiego, Konstantego Trytek, Bernadety Twardowskiej, Celiny Witeckiej, Anny Żymietro.

Zawarto fragmenty życiorysów; Stanislawa Bohdankiewicza, Marii Czuchryty, Zbigniewa Dul, Aleksandra Dziemidowicza, Stanisława Juralewicz, Krystyny Kłodnickiej, Józefy Łęckiej, Edwarda Michniewicza, Romana Palej, Reginy Piskunowicz, Ryszarda Perłowskiego, Agnieszki Podolec, Władyslawa Sawczuka, Stanislawa Wyganowskiego. Książka zawiera dokumenty z prywatnych zbiorów sybiraków oraz z archiwum Koła.

 

 

„Wiedza i Pamięć”  wydanie z roku 2010.

     

 

Informacja o publikacji. Książka „Wiedza i Pamięć”  wydana w roku 2010 w formacie A5 o nakładzie 100 szt, okładka miękka i zawiera 84 strony. Materiały pokonkursowe zebrała i opracowała Regina Karczewska. Pomoc w wydaniu udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Publikacja,  to  wyniki  I, II i III  edycji konkursu wiedzy o Sybirakach przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli lubańskiego Koła przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lubaniu.

 

Konkurs pierwszej edycji był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego. Publikacja zawiera wyniki konkursu finałowego do którego zakwalifikowało się 54 uczniów. Był to test  oparty  o wydaną książkę „Lubańscy Sybiracy” i szkolną wiedzę uczniów  z lekcji historii.

 

Druga edycja konkursu pod hasłem „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć” została ogłoszona dla szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeprowadzenie wywiadu z   wybranym Sybirakiem. Publikacja zawiera 10 wspomnień  sybiraków. Udzielającymi wywiady byli;  Romuald Karczewski, Irena Szostak, Zofią Kulikowską, Mieczysławem Klatt, Helena Kowal, Czesławem Wolak, Anielą Staszak, Władysława  Gawryszewska,  Ewa Lipińska, Olga Strażnik, Juliana Stalmacha.

 

W trzecia edycja konkursu w 2010 roku miała formę testu z wiedzy o Sybirakach  i wzięła  w niej udział tylko młodzież z terenu powiatu lubańskiego.      

 

 

 „Wiedza i Pamięć”  wydanie z roku 2012.

     

 

Informacja o publikacji. Książka została wydana w 2012  roku  w formacie A5 w oprawie miękkiej o nakładzie 200 szt. i zawiera 82 strony. Materiały pokonkursowe  zebrała i opracowała Regina Karczewska. Pomoc w wydaniu udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Gmina Miejska Lubań, gmina Wiejska Lubań.  Publikacja zawiera  wyniki IV i V  edycji konkursu wiedzy o Sybirakach oraz spisane w ramach konkursu wspomnienia sybiraków. Konkurs został przeprowadzony z udziałem przedstawicieli lubańskiego Koła przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lubaniu.

Konkurs czwartej edycji był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego. Konkurs w formie testu -  dotyczył wiedzy o Sybirakach i wiedzy z historii najnowszej po II wojnie światowej.

W piątej edycji konkursu udział wzięły 3 szkoły z miasta Lubania i jedna szkoła z Lwówka Śl.. 26 uczniów przeprowadziło wywiadu z 16 Sybirakami.  Efekty pracy uczniów zawiera niniejsza publikacja. Są to wspomnienia sybiraków; Bogdana Szadurskiego,  Emilii Jasińsińskiej, Krystyny Uchacz, Stanisławy Rysiewicz, Kazimiery Bałabuch,  Piotra Dudzicz,  Alojzego  Indyk, Wacława Lesiaka,  Walentyny Marszałek,  Krystyny Polemby,  Władysława Pastuszak, Zofii Lubo Piwko, Izabeli Romanowskiej, Piotra Szczęsnego, Zbigniewa Tomaszewskiego, Teresy Wysockiej.

 

 

 

„Wiedza i Pamięć”  wydanie z roku 2017.

 

 

Informacja o publikacji. Książka została wydana w roku 2017 w formacie A5j w oprawie miękkiej o nakładzie 180 szt., i zawiera 161 stron.  Publikacja zyskała dofinansowanie z budżetu powiatu lubańskiego w ramach zadania publicznego w zakresie „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” . Publikacja zawiera wyniki VI, VII i VIII edycji konkursu przeprowadzonych w latach 2012-2015 pt. „Nie dajcie nam o sobie zapomnieć”. Materiały pokonkursowe  zebrała i opracowała Regina Karczewska. Konkursy zostały przeprowadzone  przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Jest to wynik pracy  uczniów, których zadaniem było  zebrania wspomnień od żyjących sybiraków. Publikacja została wzbogacona o  informacje o powstaniu  9 „Znaków Pamięci”  wzniesionych w latach 1995 – 2016 przez lubańskich Sybiraków na terenie działania Koła.

 W VI edycji konkursu – wywiadów udzielili; Leokadia Nizioł, Stanisława Kukułka,  Celina Witecka, Antonina Strzelec zostały też opisane wspomnienia o  Władysław Szczygle.

 

W VII edycji konkursu – wywiady udzielili Stanisława Bokuniewicz, Eugeniusz Jakiel, Julia  Jaworska, Walentyna Arcimowicz, Aleksandr Kowalczyk

 

W VIII edycja konkursu – wywiady udzielili; Bronisław Żuraw, Janina Furtak, Elwira Urbańską, Jan Burak, Galina Murawicka, Dagma Libergal, Wiesława Kajer,  Jadwiga Mackiewicz.

 

 

 

„Znaki Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu” wydanie z  3014 roku.

 

 

Informacja o publikacji. Album został wydany w 2014 roku w oprawie twardej o nakładzie 350 szt na papierze kredowym w formacie 205x260,  posiada 160 stron.  Publikacja  została  dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra oraz wszystkie jednostki samorządowe byłego województwa jeleniogórskiego za wyjątkiem gminy Mirsk. To praca zbiorowa Sybiraków, z udziałem  prezesów i osób zaangażowanych z 17 Kół Terenowych i Oddziału Jeleniogórskiego,  pod kierownictwem   honorowej sybiraczki Reginy Karczewskiej z Lubania,  która  zajęła się całym przedsięwzięciem przy pomocy sybiraczki Leokadii Halickiej z Jeleniej Góry.

Jest to szczególne wydanie,  bowiem „Album” zawiera 65   „Znaków  Pamięci”,  które zostały wzniesione w okresie  25 lat działalności Związku - czyli do roku 2014 - na terenie byłego województwa jeleniogórskiego. Są to: sztandary, pomniki, obeliski, symboliczne mogiły, tablice epitafijne, wota dziękczynne, witraże, ołtarze kapliczne, izby pamięci, nazwy ulic, alei i kwater, szkoły imieniem „Sybiraków”. „Album” zawiera informacje o charakterystykę i  parametrach danego „Znaku Pamięci”   historię jego powstawania oraz  opis  uroczystości odsłonięcia i poświęcenia.  Zawiera tez spis publikacji wydanych przez Kola i sybiraków z poszczególnych Kół. Nasz Album, był inspiracją do postania strony internetowej https://znaki-pamieci-zwiazku-sybirakow.blogspot.com  Zarządu Głównego w Warszawie na  której znajdują się wszystkie „Znaki Pamięci” w poszczególnych Oddziałach na terenie Polski.   

 

 

 

Powrót na stronę główną Koła