Otwarcie V Zjazdu
Referat Sekretarza
Generalnego
Porządek Obrad
Dekoracja
Sztandaru Związku
Realizacja
uchwał IV Zjazdu
Sprawozdanie
Komisji Socjalnej
Wybory
Władz Związku
Uchwała V Zjazdu Zw.Sybiraków
Wystąpienia
Gości Zjazdu
Dyskusje
o Sprawach Związku
Zmiany w Statucie
Związku
Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej
Wystapienie
Nowego Prezesa