PIELGRZYMKA  SYBIRAKÓW  DO  LICHENIA

W  DNIACH  13 – 14  CZERWCA  2018

 

13 czerwca 2018

Godzina 19:00 - wspólna Msza Św. w Bazylice w intencji chorych.

 

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

 

14 czerwca 2018

Godz.  11.00

Uroczystość przy Pomniku Sybiraków:

  • Hymn Państwowy i Apel Poległych

  • Modlitwa za Sybiraków

  • Przemówienia: przemówienie informacyjne  do zebranych wygłosił Mieczysław Martusewicz (treść przemówienia poniżej).

  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

  • Przemarsz Pocztów Sztandarowych i uczestników do Bazyliki

Godz.  12.00

Msza św. w Bazylice w intencji Sybiraków. Kazanie wygłosił kapelan krajowy  Związku Sybiraków ks. Banaś.

 

Treść przemówienia

Licheń, 14.06.2018r.

Szanowni Państwo

Przybyliśmy tu pod Pomnik Sybiraków:

  • Po pierwsze – jako Pielgrzymi.

  • Po drugie – w tym roku minie 79 lat zbrodniczej napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Od tego momentu zaczęła się martyrologia Narodu Polskiego na Wschodzie.

  • Po trzecie – w 25 rocznicę wyprowadzenia wojsk rosyjskich z Polski 17 września 1993 roku, w symboliczną rocznicę agresji, odbyło się pożegnanie ostatnie grupy rosyjskich żołnierzy. W ceremonii tej uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Wałęsa.

  • Po czwarte – w tym roku mija 29 rocznica tradycyjnie obchodzonych Dni Sybiraka.

  • Po piąte – w tym roku po raz piąty oficjalnie Uchwałą Sejmu RP będziemy uroczyście obchodzić 17 września Dzień Sybiraka

Szanowni Państwo!

Ten rok jest rokiem dwóch jubileuszy – 90-lecie Związku Sybiraków 1928 i 30 – lecie reaktywowania Związku – 1988.

 

Sprawozdanie i dokumentacja fotograficzna: Mieczysław Martusewicz