PIELGRZYMKA  SYBIRAKÓW  DO  LICHENIA

W  DNIACH  25 – 26  CZERWCA  2014

 

25 czerwca 2014

Przyjazd i Droga  Krzyżowa w Lesie Gremblińskim.

Godz. 19.00  - wspólna Msza Św. w Bazylice w intencji chorych.

 

26 czerwca 2014

Godz.  11.00

Hymn Państwowy, przemówienie, Apel Poległych, modlitwa przy Pomniku

Sybiraków oraz złożenie kwiatów.

Godz.  12.00

Msza św. w Bazylice w intencji Sybiraków. Kazanie wygłosił kapelan krajowy  Związku Sybiraków ks. Banaś.

Godz.  13.30

Zakończenie Pielgrzymki

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza