Sybiracka pielgrzymka
Licheń 2012
 

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

 

20 czerwca 2012

Przyjazd do Lichenia. Droga Krzyżowa w Lesie Grąblińskim. Pielgzymów prowadził ks. kapelan  Oddziału Z.S. w Jeleniej Górze.

 

21 czerwca 2012

Godzina 10.45

Godz. 10.45  - Uroczystość przy Pomniku Sybiraków w asyscie pocztów sztandarowych. Przybyłych przywitał ks. kapelan Związku Sybiraków. Modlitwa za Sybiraków. Przemówienie wygłosił skarbnik- członek prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie.. Złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje z Oddziałów.

 


poczet sztandarowy z Jeleniej Góry


ks. kapelan Z.S. wita przybyłych Sybiraków pod Pomnik


przemawia przedstawiciel Zarządu Głównego


delegacje składają kwiaty

     

Godz. 12.00 

Uroczysta Msza św. w Bazylice poprzedzona wejściem pocztów sztandarowych i odegraniem Hymnu Sybiraków. Mszę św. celebrował ks. kapelani z Oddziałów i ojcowie Mariani. Homilię wygłosił ks. kapelan Związku Sybiraków.


Homilię wygłasza ks. kapelan Z.S