Sybiracka pielgrzymka
Licheń 2011
 

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

 

15 czerwca 2011

Przyjazd do Lichenia. Droga Krzyżowa w Lesie Grąblińskim.

16 czerwca 2011

Godzina 11.00

Uroczystość przy Pomniku Sybiraków w asyście pocztów sztandarowych. Przybyłych przywitał kapelan Związku Sybiraków. Modlitwa za Sybiraków.

Przemówienie wygłosił Skarbnik –członek prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie. Złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje z Oddziałów.

 

Godz. 12.00 

Uroczysta Msza św. w Bazylice poprzedzona wejściem pocztów sztandarowych. Mszę św. celebrował Biskup z Kazachstanu w asyście księży kapelanów oraz ojców Marianów.