KAPLICA ZESŁAŃCÓW  SYBIRU im. ŚW. RAFAŁA

w Bazylice Mniejszej  - Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu

poświęcona w dniu 13 kwietnia 2008 roku

przez J.E.Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiowskiego

w rocznicę II masowej deportacji Polaków z kresów wschodniej Polski 

na "nieludzka ziemię" - Sybir

i w 80-tą rocznicę utworzenia Związku Sybiraków

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza