Dzień Sybiraka

Jasło, 17 IX 2010
 

Uroczystą Mszą św. w kościele św. Stanisława B.M. w Jaśle rozpoczęły się obchody upamiętniające 71 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz 70 rocznicę masowych deportacji Polaków na wschód.

Wydarzenia sprzed 70 lat upamiętnia nowa tablica umieszczona na głazie u podnóża Krzyża Golgoty wschodu. Przedstawia ona zarys Polski w jej przedwojennych granicach z pęknięciem wzdłuż linii Wisły oraz symbole dwóch najeźdźców; na wschodzie sierp i młot, na zachodzie swastyka. Pod krzyżem zgromadzili się świadkowie tamtych wydarzeń - Sybiracy, senator PiS Alicja Zając, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca, burmistrz miasta Jasła Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Kmiecik, wicestarosta Witold Lechowski, członek zarządu powiatu Adam Pawluś, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych wraz z pocztami sztandarowymi.

- Słowa wyryte na tablicach i kamieniach niech będą wyrazem naszej pamięci i niech będą rekompensatą za lata milczenia, kiedy nie można było wspominać lat prześladowania, tragedii i zsyłek - powiedział Franciszek Trociński, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaśle, które było współorganizatorem uroczystości.

Podczas uroczystości kilkakrotnie przywoływano pamięć senatora Stanisława Zająca, który zginął w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, a pomnik Golgoty Wschodu był ostatnim dziełem jego przedwcześnie zakończonego życia.

- Chcemy, aby to miejsce było miejscem szczególnym dla naszego miasta i dla naszej ojczyzny. Chcemy, aby jasielska młodzież i wszyscy, którym zależy na przyszłości i dobru naszej ojczyzny, pamiętali o tym miejscu i przychodzili tutaj, aby zadumać się nad naszą historią - powiedziała senator Alicja Zając.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej delegacje złożyły wieńce i oddały hołd poległym bohaterom.