Sprawozdanie z obchodów

80-lecia Związku Sybiraków i

69. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Uroczystości zorganizowane przez Koło Terenowe Związku Sybiraków w Jaśle.

16 września 2008 
             

Związek Sybiraków Odział w Krośnie już w styczniu 2008r. zainaugurował obchody jubileuszu 80-lecia Związku Sybiraków. Tematyka ta była zaprezentowana na spotkaniach noworocznych – opłatkowych w Jaśle 12 stycznia i w Krośnie 24 stycznia, w czasie uroczystego posiedzenia Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, członków Zarządu KT w Krośnie z udziałem zaproszonych gości.

     Dla upamiętnienia 80. rocznicy powstania Związku Sybiraków i 20. rocznicy jego reaktywowania Zarząd Oddziału zorganizował wyjazd 15 osobowej grupy Sybiraków do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu w dniach 10-12 czerwca (tutaj link do dokumentacji fotograficznej). Delegacji towarzyszył Poczet Sztandarowy Oddziału. Wśród 15 osobowej grupy byli obecni: prezes Oddziału Władysław Kuźma, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Franciszek Trociński, prezes KT w Ustrzykach Dolnych Adolf Szarawa, członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Tadeusz Siniewicz.

     W ramach obchodów 80-lecia Związku Zarząd Oddziału zorganizował 24 czerwca uroczyste spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości w sali restauracji „Hermina” w Krośnie oraz oddelegował 10 osobową grupę członków Związku i sympatyków na uroczystości w Białymstoku w dniach 10-11 września 2008r. W uroczystym spotkaniu w Krośnie 24 czerwca uczestniczyło ponad 40 osób, wśród, zaproszonych gości byli obecni starosta krośnieński Jan Juszczak i wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran. W czasie spotkania starosta Jan Juszczak został wyróżniony Odznaką Honorową Sybiraka. Dekoracji dokonał wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej Franciszek Trociński w asyście prezesa Oddziału.     Następnie prezes Koła Terenowego w Krośnie Romana Zoła wraz z prezesem Oddziału wręczyli dyplom uznania członkowi Zarządu Koła Stefanowi Supronowi. Główną częścią programu spotkania było wystąpienie prezesa Oddziału Władysława Kuźmy na temat 80. rocznicy powstania Związku Sybiraków i 20. rocznicy jego reaktywacji. W dyskusji zabrało głos 7 osób, między innymi: Jan Juszczak – starosta krośnieński, Bronisław Baran – zastępca prezydenta Krosna, Jan Kruszelnicki - wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZZAK.

     W uroczystościach w Białymstoku 10 września i w VIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru uczestniczyli Sybiracy z Sanoka i Jasła; wśród 10-osobowej delegacji byli obecni Władysław Kuźma – prezes Oddziału, Franciszek Trociński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, Mieczysław Brekier – prezes Koła w Sanoku członek Zarządu Oddziału, Kazimierz Glazer – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Delegacji towarzyszył Poczet Sztandarowy Oddziału. W drodze powrotnej z Białegostoku na Podkarpacie delegacja Oddziału Krośnieńskiego zwiedziła 12 września Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce.

 
 
       

 

Dzień Sybiraka i 80. rocznicę powstania Związku Sybiraków obchodziliśmy na terenie Oddziału w dniach 14 do 18 września.

14 września Zarząd Koła Terenowego w Ustrzykach Dolnych zorganizował uroczystości w Ropience, były połączone z jubileuszem 100-lecia urodzin Władysława Łuca – Sybiraka, żołnierza dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka. O godz.1030 odprawiona została msza święta w miejscowym kościele, w której uczestniczyli między innymi: zastępca starosty Zygmunt Krasowaki, wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych Adolf Szawara, członek Zarządu Koła Tadeusz Siniewicz, prezes Oddziału w Krośnie Władysław Kuźma i liczna grupa mieszkańców Ropieńki. Uroczystościom towarzyszył Poczet Sztandarowy Koła Terenowego w Ustrzykach Dolnych. Po nabożeństwie delegacja Sybiraków i przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta Ustrzyk Dolnych udała się, wraz z Pocztem Sztandarowym do domu rodzinnego Władysława Łuca (ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w mszy świętej), gdzie odbyło się spotkanie z Jubilatem i członkami rodziny. Prezes Koła Adolf Szawara wręczył Władysławowi Łucowi Dyplom Uznania nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 100. rocznicy urodzin. Życzenia i pisma gratulacyjne złożyli Jubilatowi wicestarosta i wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Prezes Zarządu Oddziału w Krośnie.

 

 

W Jaśle uroczystości upamiętniające 69. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i 80. rocznicę powstania Związku Sybiraków odbyły się 16 września z udziałem  9 pocztów  sztandarowych. O godz. 1800 odprawiono mszę świętą w kościele O.O. Franciszkanów pod przewodnictwem o. gwardiana Krzysztofa Kozioła, później uczestnicy przemaszerowali do parku miejskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza, po odegraniu Hymnu Państwowego odbył się Apel Poległych w wykonaniu harcerzy; przemawiała burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, a następnie złożono wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie  orkiestra miejsko-kolejowa zagrała Hymn Sybiraków. Po uroczystościach  przed Grobem Nieznanego Żołnierza o godz.1945 odbyło się uroczyste zebranie członków Koła w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Nafty i Gazu z udziałem zaproszonych  gości wśród których byli miedzy innymi: Maria Kurowska – burmistrz Miasta Jasła, Andrzej Dybaś  przewodniczący Rady Miasta Jasła, ppłk Kazimierz Chorążak – Komendant WKU, podinspektor Ryszard Bęś –przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Wacław Dusza – przewodniczący Zarządu Osiedla Mickiewicza.  W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

W czasie spotkania wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Franciszek Trociński wraz z prezesem Koła Terenowego Władysławem Kuźmą wręczyli Odznaki Honorowe Sybiraka: Marii Kurowskiej, Wacławowi Duszy, Helenie Galimskiej i Gienadijowi Galimskiemu. Następnie Władysław Kuźma – prezes Koła wygłosił krótką  prelekcję pt. „Związek Sybiraków 1928-2008”.

 
 
     
 
   

 

W Sanoku uroczystości rozpoczęto 17 września o godz.1700 złożeniem wiązanki kwiatów przed  Pomnikiem Poległych Synów Ziemi Sanockiej. Później o godz.1800 w kościele Farnym została odprawiona msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Adama Sudoła, który wygłosił ciekawą patriotyczną homilię. Po nabożeństwie odbyły się uroczystości przed tablicą „Golgota Wschodu” znajdującą się wewnątrz kościoła. Harcerze wystawili Wartę Honorową. Wśród kilkunastoosobowej grupy harcerzy trzech z nich zaprezentowało ciekawy program, o treści patriotycznej, nawiązujący do rocznicy września, masowych deportacji, zbrodni katyńskiej. Prezes Koła Mieczysław Brekier poinformował zgromadzonych w kościele o 80. rocznicy powstania Związku Sybiraków. Przed tablicą „Golgota Wschodu” złożono wiązanki kwiatów, następnie Grzegorz Łęcicki wygłosił prelekcję o śp. księdzu prałacie Zdzisławie Peszowskim - sanoczaninie – świadku prawdy.

Oprócz harcerzy w uroczystości uczestniczyła liczna grupa młodzieży szkolnej. Władze samorządowe powiatu i miasta Sanoka reprezentowali: Wacław Krawczyk – starosta, Andrzej Radwański – wicestarosta, Marian Kurasz – wiceburmistrz, Janina Sadowska – przewodnicząca Rady Miasta Sanoka. Z grupą harcerzy uczestniczyli: Krystyna Chowaniec – zastępca naczelnika Chorągwi Podkarpackiej i Ryszard Tojowski – Komendant Hufca ZHP w Sanoku.

 

 

W Krośnie uroczystości odbyły się 17 i 18 września. O godz. 1800 odprawiono Mszę Świętą w kościele Farnym pod przewodnictwem ks. prałata Karola Brysia, który wygłosił homilię w której nawiązał do agresji sowieckiej na Polskę, deportacji, zbrodni katyńskiej i 80. rocznicy Związku Sybiraków. Były obecne 4 poczty sztandarowe Sybiraków, AK i szkolne. Po nabożeństwie odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego na rynku krośnieńskim.

Po Hymnie Państwowym wystąpił Prezydent Krosna Piotr Przytocki, później grupa harcerzy pod kierunkiem harcmistrza Jana Borka przeprowadziła apel poległych, po zakończeniu apelu przed Pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów, następnie uczestnicy udali się do kościoła O.O. Kapucynów gdzie pod tablicami pamiątkowymi złożono wiązanki kwiatów. Prezes Oddziału Władysław Kuźma podziękował zebranym za udział w uroczystościach, które zakończono Hymnem Sybiraków, odtworzonym z kasety magnetofonowej .

     W uroczystości uczestniczyła liczna grupa młodzieży, Sybiracy i mieszkańcy Krosna. Byli obecni: senator Stanisław Piotrowicz, Prezydent Miasta Krosna  Piotr Przytocki  i starosta krośnieński Jan Juszczak.

     18 września w godz.1100 – 1400 w sali restauracji „Hermina” w Krośnie odbyło się uroczyste spotkanie Sybiraków z udziałem zaproszonych gości wśród których byli obecni: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, senator Stanisław Piotrowicz, Prezydent Krosna Piotr Przytocki, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, ks. prałat Karol Bryś, harcmistrz Jan Borek. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 31 osób.

     Spotkanie rozpoczęto Hymnem Sybiraków, później – po powitaniu zebranych przez prezesa Oddziału  Władysława Kuźmę – wojewoda Mirosław Karapyta wręczył pięciu Sybirakom Krzyże  Zesłańców Sybiru, a czterem działaczom Związku Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Z kolei Franciszek Trociński -  wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZS wręczył czterem osobom – sympatykom i opiekunom Sybiraków Honorowe Odznaki Sybiraka. Następnie prezes Oddziału zaprezentował zebranym w skrócie historię powstania Związku Sybiraków, wspomniał o 80. rocznicy powołania Związku i 20. rocznicy jego reaktywacji. W czasie dyskusji zabrało głos 7 osób, między innymi: wojewoda Mirosław Karapyta, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, wicestarosta Andrzej Guzik.

 

 

W Lesku uroczystości rozpoczęły się 18 września o godz.1600 w bibliotece miejskiej. W uroczystym zebraniu uczestniczyli Sybiracy i zaproszeni goście wśród których byli obecni: starosta Marek Celina, burmistrz Leska Barbara Jankiewicz.

     Prezes Koła Alodia Pryczek wygłosiła prelekcję na temat 80-lecia Związku Sybiraków i 20-lecia jego reaktywacji, a później grupa młodzieży szkolnej zaprezentowała część artystyczną – ciekawy program słowno-muzyczny, który korespondował z Jubileuszem Związku Sybiraków.

     Następnie o godz.1800 odprawiona została msza święta w kościele parafialnym, a po mszy złożono wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową w kruchcie kościoła i przed kamieniem pamiątkowym legionistów.

 

 
Obszerne informacje o uroczystościach w Jaśle 16 września i w Krośnie 18 września zostały opublikowane w Obiektywie Jasielskim nr 16 z 30.09.2008 r. i Dzienniku Polskim z 19.09.2008 r.