XXV Pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy na Jasną Górę

w dniach 11-12 maja 2014 r.

Sprawozdanie z uroczystości

 

 

Grodziec k/Opola 10 maja 2014

 Godz. 11.00

Msza św. w 20 rocznicę koronacji Matki Bożej Sybiraków.

Przybyłych powitał kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Banaś.

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił Biskup Opolski Damian Zimoń.

Za liczne przybycie pocztów sztandarowych, Sybiraków oraz księżom podziękował Prezes Zarządu Oddziału w Opolu pan Oliwa.

 

 

Jasna Góra 10 maja 2014

Godz.  17.00

Msza św. w intencji Sybiraków w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Godz.  18.30

Akademia w Auli ojca Kordeckiego. Organizator –Oddział Z.S. w Gliwicach

W przedstawieniu wystąpiła młodzież z Gliwic.

 

 

 

Jasna Góra 11 maja 2014

Godz.   9.30 – Uroczysty przemarsz pod Mauzoleum Golgoty Wschodu, przemówienia i Apel Poległych.

Godz.  11.00 – Msza św. dziękczynna błagalna w Bazylice Mariackiej.

Godz.  12.30 – Zakończenie Pielgrzymki.

 

 
Relację z uroczystości przygotował Mieczysław Martusewicz.