XXIV Pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy na Jasną Górę

w dniach 11-12 maja 2013 r.

Sprawozdanie z uroczystości

 

 

Grodziec k/Opola 11 maja 2013

Godz. 10.00 -  zbiórka na Kalwarii Sybiraków. Modlitwy i procesja do kościoła.

Godz. 11.00 – Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych i Sybiraków przed Obrazem Matki Bożej Sybirackiej.

  • Przybyłych powitał kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Banaś. Mszę Św. odprawił i kazanie wygłosił  Biskup Opolski.

  • Za liczne przybycie Sybiraków oraz księżom podziękował Prezes Zarządu Oddziału w Opolu Pan Oliwa.

 

 

Jasna Góra 11 maja 2013

Godz. 17.00 - Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu M.B. Jasnogórskiej dla Sybiraków.

Godz. 18.30 - akademia patriotyczna w Auli o. Kordeckiego.

  • Imprezę przygotował Oddział Kraków.

  • Referat wygłosił Prezes Zarządu Głównego  Z. S. w Warszawie p. T. Chwiedź.

  • Program części artystyczno-patriotycznej został przygotowany i wykonany przez duży zespół młodzieży harcerskiej i szkolnej z miejscowości Krzęcin. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzęcin oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 w Skawinie. Łącznie 35 osób.

  • Więcej informacji na www.sybiracyzg.pl

 

 

Jasna Góra 12 maja 2013

Godz. 9.30 - uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i Sybiraków pod Pomnik o. Kordeckiego. Ze względu na deszcz uroczystość odbyła się w „Wieczerniku”.

  • Orkiestra odegrała Hymn Państwowy.

  • Przemówienie wygłosił p. T. Chwiedź -  Prezes Zarządu Gł. Z. S.

  • Po przemówieniu Apel Poległych i złożenie kwiatów przy Pomniku Sybiraków.

  • Przemarsz pocztów sztandarowych i Sybiraków do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Sybiraków.

 

Relację z uroczystości przygotował Mieczysław Martusewicz.