Pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy na Jasną Górę

w dniach 8 – 9 maja 2010r.
 
 

                    

Grodziec k/Opola.  

Msza św. w kościele w Grodźcu celebrowana przez infułata Diecezji Opolskiej, krajowego kapelana ks. Banasia i kapelanów z oddziałów Związku Sybiraków z udziałem pocztów sztandarowych i Sybiraków przed obrazem Matki Bożej Sybirackiej. Po mszy św. złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych i zmarłych na Sybirze. Przemarsz do Kalwarii Związku Sybiraków. Modlitwa za zmarłych tragicznie pod Smoleńskiem, 20 km od Katynia, w katastrofie prezydenckiego samolotu i za Sybiraków. Podziękował księżom za modlitwę, a Sybirakom za tak liczne przybycie do Grodźca wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Józef Bancewicz.

Przejazd do Częstochowy na Jasną Górę.

Po mszy św. przed Cudownym Obrazem za Sybiraków i za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w Auli Jana Pawła II odbyła się akademia. Przybyłych Sybiraków powitał krajowy kapelan ks. Banaś. Przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Po przemówieniu wystąpiły uczniowskie zespoły wokalno-muzyczne ze szkół z Poznania i Kalisza. W godzinach wieczornych – droga Krzyżowa na Wałach.

W dniu 9.05.2010r. godz. 10.00 – Apel Poległych przy pomniku ojca Kordeckiego i modlitwa za ofiary katastrofy samolotu pod Smoleńskiem i Sybiru. Poczty sztandarowe i Sybiraków, tak licznie przybyłych, przywitał ks. Banaś. Przemówienie wygłosił wiceprezes Zarządu Głównego Z.S. Józef Bancewicz. Złożenie kwiatów przy pomniku Rafała Kalinowskiego patrona Sybiraków. Msza św. na Wałach.

Reportaż fotograficzny wykonał Mieczysław Martusewicz.

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

Kapelan Krajowy ks. Banaś wita Sybiraków. Obok stoi Prezes Zarządu Oddziału w Opolu.

Mszę Św. celebruje ks. infułat Diecezji Opolskiej Kwiaty składa i wygłasza przemówienie wiceprezes Zarządu Gł. Z.S. Józef Bancewicz.
Przemawia prezes Zarządu Gł. Z.S. Tadeusz Chwiedź Występ uczniów zespołu muzyczno-wokalnego ze szkoły nr 50 z Poznania
Występ uczniów zespołu muzyczno-wokalnego ze szkoły nr 3 im. Sybiraków z Kalisza
Ks. Banaś wita poczty sztandarowe i Sybiraków przybyłych na Jasną Górę przy pomniku ojca Kordeckiego  
Msza św. na Wałach