Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę

9-10 maja 2009
 
 

                    

1.     Grodziec k/Opola

Msza św. w kościele w Grodźcu z udziałem pocztów sztandarowych i Sybiraków przed obrazem Matki Boskiej Sybirackiej. Po mszy św. złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych i zmarłych na Sybirze. Przemarsz z obrazem Matki Boskiej Sybirackiej do Kalwarii Związku Sybiraków. Modlitwa za Sybiraków i wystąpienie chóru miejscowego

2.     Przejazd do Częstochowy na Jasną Górę.

 W Auli Jana Pawła II odbyła się akademia. Przemówienie wygłosiła Pani wiceprezes Zarządu Głównego. Po przemówieniu wystąpił zespół szkolny z Dzierżoniowa. W godzinach wieczornych  - droga krzyżowa na Wałach.

W dniu 10.05.2009 r. godz. 10 – Apel Poległych przy pomniku ojca Kordeckiego i modlitwa za ofiary Sybiru przy Mauzoleum Sybiraków. Przekazanie urny z ziemią z Kazachstanu przez córkę Krystynę ś.p.Michała Zagrobelnego zmarłego tam oficera WP. Złożenie kwiatów przy pomniku Rafała Kalinowskiego patrona Sybiraków. Msza św. w Bazylice Mariackiej.

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

Pielgrzymka Sybiraków do Grodźca k/Opola

Wita Sybiraków krajowy kapelan Zw. Sybiraków

Przemawia Prezes Zarządu Oddziału w Opolu

Modlitwa za pomordowanych i zmarłych Sybiraków przy tablicy pamiątkowej

Kwiaty składali: Pani wiceprezes Zarządu Głównego i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Przemarsz do Kalwarii Związku Sybiraków. Na czele obraz Matki Boskiej Sybirackiej

Modlitwa za Sybiraków przed cudownym obrazem

Pani wiceprezes Zarządu Głównego składa podziękowanie księżom, pocztom sztandarowym i Sybirakom za tak liczne przybycie

Częstochowa- Jasna Góra

Aula Jana Pawła II

Przemawia wiceprezes Zarządu Głównego

Występ zespołu młodzieżowego z Dzierżoniowa

Opiekunowie zespołu

Krajowy kapelan wita poczty sztandarowe i pielgrzymów- Sybiraków przybyłych na Jasną Górę  na chwilę przed przeprowadzeniem  Apelu Poległych

Kaplica-Mauzoleum Sybiraków –przekazanie urny z ziemią z Kazachstanu przez rodzinę ś.p. Michała Zagrobelnego, zmarłego tam oficera WP

Urna z ziemią z Kazachstanu

 
 

Składanie kwiatów przy pomniku Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków

 

Msza św. w Bazylice Mariackiej