Światowa pielgrzymka Sybiraków na

Jasną Górę 2008
 

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza