XIII  MIĘDZYNARODOWY  MARSZ  ŻYWEJ  PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU  w  BIAŁYMSTOKU 5-6 września 2013
 

 

                    

Sprawozdanie z uroczystości.

 5 września 2013 r. godz. 10.00

Narada Zarządu Głównego w lokalu „Dąbrówka”. Wręczenie odznaczeń sybirackich.

   

5 września 2013 r. godz. 14.30

Spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości w Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1. Powitanie. Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. Część artystyczna w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

6 września 2013 r. godz. 10.00

Zbiórka uczestników Marszu przy Pomniku Katyńskim. Hymn państwowy. Powitanie zebranych i przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Błogosławieństwo uczestników Marszu w obrzędzie katolickim i prawosławnym. Przemarsz do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2.
W Marszu brali udział nie tylko Sybiracy. Szło też około 10 tysięcy młodych ludzi i mieszkańców Białegostoku. Przybyło również ponad dwustu gości z zagranicy, m.in. Estoni, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, USA, Kanady, Anglii, Australii.
 

Godz. 11.30:
Msza św. w kościele celebrowana przez JE abpa prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego. Homilię wygłosił kapelan Związku Sybiraków ks. Banaś.
 

Godz. 12.30:
Uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Hymn Związku Sybiraków. Modlitwa za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim i prawosławnym. Wystąpienia okolicznościowe. Apel poległych zakończony salwą honorową.

Ważnym punktem tegorocznych obchodów było przekazanie przez Sybiraków dotychczasowego sztandaru jako rekwizytu do Muzeum Sybiru. Otrzymali oni nowy sztandar od prezydenta Białegostoku.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Relację przygotował Mieczysław Martusewicz.