XII  MIĘDZYNARODOWY  MARSZ  ŻYWEJ  PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU  w  BIAŁYMSTOKU
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
6 – 7 września 2012 roku.

 

 

                    

Sprawozdanie z uroczystości.

 6 września 2012 r. godz. 10.00

Narada Zarządu Głównego w lokalu „Dąbrówka”. Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Związku Sybiraków.

 

 

6 września 2012 r. godz. 15.00

Spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w Filharmonii Podlaskiej. Była to Pierwsza wizyta Prezydenta RP na imprezie sybirackiej w Białymstoku. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia 14 Sybirakom.

Najwyższe odznaczenie – Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski otrzymała p. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźctwie Ryszardzie Kaczorowskim.

Były również wręczane odznaczenia przez Kierownika Urzędu ds. KiOR oraz Prezesa  ZG ZS.

 

 

7 września 2012 r. godz. 10.00

Zbiórka uczestników XII Marszu przy Pomniku Katyńskim. Odegrano hymn państwowy. Zebranych Sybiraków i gości przywitał Prezes ZG ZS Tadeusz Chwiedź. Dokonano błogosławieństwa uczestników Marszu w obrządku katolickim i prawosławnym. Spod Pomnika Katyńskiego uczestnicy przemaszerowali ulicami: Świętojańską, Warszawską i Piastowską do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2.

W marszu uczestniczyło około 11 tysięcy osób z całej Polski i zagranicy, między innymi: Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii, Australii, Kanady, USA.

Msza św. w kościele celebrowana była przez JE abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego. Homilię wygłosił ks. kan. dr Tadeusz Kasabuła, prof. AWSD.

Po Mszy św. odbyły się uroczystości przy Pomniku i Grobie Nieznanego Sybiraka. Odegrano hymn Sybiraków. Odmówiono modlitwę za zmarłych Sybiraków w obrządku katolickim i prawosławnym. Było wiele wystąpień okolicznościowych. Odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową. Kompanię honorową wystawił 18 BPR. Złożono ogromne ilości kwiatów.

   
 
Relację przygotował Mieczysław Martusewicz.