VII MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI
POLSKIEGO SYBIRU
BIAŁYSTOK 6-7 wrzesień 2007

       
6 września 2007 roku
godz. 15.00 Konferencja pt. „Exodus - deportacje i migracje wschodnie, stan
            i perspektywy badań" (dolna część kościoła pw. Ducha
            Świętego w Białymstoku).
godz. 16.00 Otwarcie wystawy pt.«Sybiracy - deportacje obywateli polskich
            w głąb ZSRR 1939-1941" (dolna część kościoła pw. Ducha
            Świętego w Białymstoku)
            Organizatorem konferencji i wystawy jest IPN Oddział w Białymstoku
godz. 17.00 Część artystyczna w wykonaniu chóru "Czerwone Maki" 
           z Mińska na Białorusi.
7 września 2007 roku
godz. 8.00 Liturgia święta w Katedrze prawosławnej pw. św. Mikołaja
       w Białymstoku celebrowana przez Ordynariusza prawosławnej
       diecezji białostocko-gdańskiej.
godz. 10.00 Zbiórka uczestników przy Pomniku Katyńskim:
      - hymn państwowy w wykonaniu orkiestry wojskowej
      - powitanie zebranych i przedstawienie programu uroczystości -
       Tadeusz Chwiedź, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków,
      - błogosławieństwo uczestnikom marszu w obrzędzie katolickim
              i prawosławnym; przemarsz do kościoła pw. Ducha Świętego
              ulicami: Świętojańską, Warszawską, Piastowską.
godz. 11.30 Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego celebrowana przez
            Metropolitę Białostockiego.
godz. 12.30 Po Mszy świętej przemarsz uczestników uroczystości do Pom-
            nika - Grobu Nieznanego Sybiraka.
godz. 12.50 Uroczystości przy Pomniku - Grobie Nieznanego Sybiraka:
      - hymn Związku Sybiraków,
      - modlitwa za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim 
       i prawosławnym,
      - wystąpienia okolicznościowe,
      - apel poległych zakończony salwą honorową,
      - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do obejrzenia w dolnej
      części kościoła pw. Ducha Świętego:
      - panoramy Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców,
      - Muzeum Sybiraków,
      - ekspozycji zdjęć o zsyłkach Polaków na Sybir w latach 1939-1941
       opracowanej przez Komendę Białostockiej Chorągwi ZHP,
      - wystawy pt. „Sybiracy - deportacje obywateli polskich w głąb
       ZSRR 1939-1941" zorganizowanej przez IPN Oddział w Białymstoku.
           Prezes              Prezydent
           Zarządu Głównego
           Związku Sybiraków      Miasta Białegostoku
           inż. Tadeusz Chwiedź    dr hab. Tadeusz Truskolaski