CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

Informacja z wywiadu z dr. Leszkiem Markuszewskim
przeprowadzonym przez Ryszarda Michalczyka we wrześniu 2006 r.)

Prawo do korzystania z usług szpitala mają
l.
kombatanci i inne osoby uprawnione oraz wdowy/wdowcy po nich, posiadający     legitymację, wydaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (zachowują  ważność legitymacje kombatanckie wydane przed 1993 r. przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Urząd ds. Kombatantów, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych);

2. inwalidzi wojenni, okazujący legitymację inwalidy wojennego wydaną z ZUS(ZUS Rw-51);

3. osoby represjonowane, posługujące się legitymacją osoby represjonowanej, wydaną przez     ZUS na     podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z     11.03.2003     r. (Dz.U. nr     61/2003);

4. wdowy i wdowcy po zmarłych inwalidach wojennych, posługujący się legitymacją emeryta  lub rencisty ze    stosownym wpisem uprawnień po zmarłych inwalidach wojennych,  potwierdzonym przez ZUS.

      Szpital przyjmuje pacjentów z całej Polski. Pragnę jednak podkreślić, że nie mamy możliwości zapewnienia transportu ani ewentualnego zakwaterowania dla rodziny pacjenta, ponieważ nie dysponujemy żadnym obiektem hotelowym. Niestety, o te sprawy musi zatroszczyć się sam pacjent lub jego rodzina.

Osoba ubiegająca się o leczenie w Centralnym Szpitalu Weteranów winna przedstawić:

- dowód osobisty,

- legitymację kombatanta, osoby represjonowanej lub inwalidy wojennego,

- ewentualne skierowanie (wymagane jedynie do leczenia szpitalnego),

- wyniki badań i informacje o przebiegu dotychczasowego leczenia, w  szczególności te, które warunkują przyjęcie na leczenie w CSzW.

     Warunkiem przyjęcia do Szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania. Przyjęcie odbywa się na Izbie Przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za koordynację przyjęć w danym oddziale.

    Oczywiście, pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są niezwłocznie.

Jeśli natomiast chodzi o leczenie ambulatoryjne, a więc korzystanie z naszych licznych poradni specjalistycznych, to nie jest wymagane skierowanie od lekarza prowadzącego, zaś świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów specjalistycznych - tzn. konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty za pośrednictwem Rejestracji Specjalistycznej  tel. 042 639-34-22 lub 042 637-34-99.

 

Dokładny adres Centralnego Szpitala Weteranów to: 

 

90-549                    Łódź,    ul. Żeromskiego 113 

 

natomiast najważniejsze telefony:

Izba Przyjęć:   042 639-34-24, 639-36-00, 639-34-20,

Sekretariat:   042 639-34-01, 639-34-65,

Rejestracja do poradni specjalistycznych:   042 639-34-22,    637-34-99.

 

     W sprawie terminu przyjęcia na leczenie szpitalne należy kontaktować się z sekretariatami konkretnych klinik.

     W chwili obecnej szpital dysponuje 266 łóżkami w kilkunastu klinikach o następujących specjalnościach (w nawiasach telefony do poszczególnych sekretariatów):

- anestezjologia (042 639-35-01),

- artroskopia (042 639-35-39),

- chirurgia ogólna, klatki piersiowej, onkologiczna (042 639 35-21),

- chirurgia ręki (042 639-35-35),

- choroby wewnętrzne (042 639-35-71),

- kardiologia interwencyjna, diabetologia (042 639-35-63),

- neurochirurgia (042 639-35-51),

- neurologia, rehabilitacja neurologiczna (042 639-35-91),

- okulistyka (042 639-36-34),

- ortopedia (042 639-35-11),

- otolaryngologia (042 639-35-81),

- rehabilitacja pourazowa (042 639-36-96),

- urologia (042 639-35-31).

 

 Szczegółowe dane teleadresowe znajdują także na naszej stronie internetowej: www.usk2.umed.lodz.pl

 

     Szpital powołano uchwałą Senatu RP z marca 2005 r., jednak dopiero w styczniu 2006 r. podjęta została decyzja o uruchomieniu procedur jego finansowania. Pierwszych pacjentów-weteranów zaczęliśmy przyjmować około połowy stycznia 2006 r. W tej chwili dysponujemy pełnymi danymi za pierwsze półrocze 2006 r.

     W tym okresie do leczenia szpitalnego przyjęliśmy 367 kombatantów; zdecydowana większość to pacjenci z województwa łódzkiego (332). Pozostałych 35 przybyło do nas z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Najliczniej weteranów hospitalizowano w Klinice Chorób Wewnętrznych (106), a także w Klinikach; Okulistyki (55), Urologii (46), Kardiologii (40), Neurologii (38), Chirurgii Ogólnej (37).

      Od momentu, kiedy pojawił się pomysł utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów, wszystkim naszym działaniom przyświecała jedna idea: by wszyscy ci, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla polskiej państwowości, mogli leczyć się w godnych i komfortowych warunkach, by mieli swoją wyjątkową placówkę opieki zdrowotnej. Dziś jesteśmy dumni z tego, że udało się nam zrealizować ten cel. Chcę powiedzieć, że - jeśli tylko Wasze zdrowie tego będzie wymagało jesteście tu, Państwo, mile widziani. Z pełną odpowiedzialnością deklaruję, że w tym szpitalu zawsze spotkacie się ze szczególną życzliwością i zrozumieniem..

 

Opracowano na podstawie „MY, SYBIRACY”

Związek Sybiraków

Oddział w Łodzi

Nr 17/2006 str 86 - 89