Historia Związku Sybiraków liczy sobie 89 lat. Nazwa Związku  łączy się ze słowem S Y B I R, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień,  najczęściej w dalekowschodnie strony b. ZSRR.
Na internetowych stronach serwisu przedstawiona została historia powstania Związku, zarówno tego przedwojennego jak i obecnego - reaktywowanego w 1988 roku.
Informacje zawarte na  stronach dotyczących Oddziałów Terenowych przybliżają czym żyje środowisko sybirackie, środowisko ludzi, którym dane było doświadczyć wszystkiego co najgorsze. Do tych informacji dotrą na pewno ich dzieci i wnuki oraz Sybiracy mieszkający na stale poza granicami Polski i szukający utraconych kontaktów.

Druki na odznaczenie wypełniane komputerowo (kliknij tutaj).

Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia 15-16 czerwca 2016 - sprawozdanie.

Golgota Wschodu - sprawozdanie z uroczystości we Wrocławiu 21 kwietnia 2017

 

Uroczystości w 2017 roku

21 kwiecień Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu we Wrocławiu. Uroczystość pod Pomnikiem Sybiraków.
6 - 7 maja XXVIII pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy.
21 - 22 czerwca Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia.
7 - 8 września XVII Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku.

 

Administrator strony Mieczysław Martusewicz (admin@zwiazeksybirakow.strefa.pl)

http://www.of.pl/licz.php?id=zwiazeksybirakow&zera=nie&kolor=000000&tlo=e0edae&wielkosc=5 Odwiedzin naszej strony. Dziękujemy