REGULAMIN

dla pocztów sztandarowych Związku Sybiraków

·        Organizacje Związku Sybiraków posiadające sztandary odpowiedzialne są za odpowiedni skład pocztów. Należy dążyć, by były one jednolicie ubrane. Na ramieniu lewej ręki winna być opaska biało-czerwona z nadrukiem „ Związek Sybiraków” lub plakietka z symbolem związku i napisem.

·        Członkowie pocztu mają być przepasani biało – czerwonymi szarfami przewieszonymi przez prawe ramię, białą częścią po stronie wewnętrznej. Obowiązują białe rękawiczki

·        W szczytowej części sztandaru (drzewca) pod puszką z orłem należy przewieszać kokardę związaną z podwójnych, oddzielonych wstęg biało – czerwonych. Wstęgi do kokardy zwisają na długość 20 cm poniżej szerokości płatu sztandaru. Końce szarf i wstęg winny być obszyte frędzlami ze złotych lub żółtych nici. Sztandar uczestniczący w pogrzebie uzupełnia się kokardą z wstęgami czarnymi obszytymi na końcach srebrnymi lub czarnymi frędzlami.

·        Poczet musi posiadać dowódcę znającego regulamin lub wyznacza się go ze składu pocztu. Staje on z prawej strony pocztu, wydaje ciche komendy. Przy konieczności przejścia pocztu „gęsiego” dowódca wydaje komendę „na ramię” i  idzie przed sztandarem, za nim podąża  prawy przyboczny lub sztandarowy. W uroczystościach zbiorowych dowódca pocztu zgłasza dowódcy wszystkich pocztów przybycie pocztu Związku.

 

Uroczystości w kościołach

1.     Miejsce pocztu w świątyni ustala dowódca z jej gospodarzem. Jeżeli nie było ustaleń, poczet przechodzi przez środkową nawę świątyni przed ołtarz główny salutując przed ołtarzem i ustawia się po prawej stronie (patrząc od strony wejścia).

2.     Jeżeli Mszę św. Celebruje Prymas, kardynał lub biskup – poczet na ich wejście salutuje sztandarem.

3.     Przed podniesieniem, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami, poczet salutuje sztandarem do momentu usłyszenia dzwonka lub kiedy kapłan przyklęka.

4.     Przed komunią św. po trzecim powtórzeniu słów  „Baranku Boży” poczet salutuje sztandarem, a kończy po słowach „Panie nie jestem godzien”.

5.     Na zakończenie Mszy św. jeżeli jest śpiewane „Boże coś Polskę” poczet salutuje sztandarem. Tak samo podczas hymnu państwowego.

6.     Po zakończeniu Mszy św. poczty sztandarowe według ustalonej kolejności salutują sztandarem przed ołtarzem i odchodzą za prowadzącym (dowódcą).

7.     Jeżeli pocztów sztandarowych jest bardzo dużo, to przed ołtarzem salutuje tylko jeden wyznaczony i maszeruje za dowódcą, pozostali salutują z miejsca stania i odchodzą za prowadzącym, tworząc kolumnę.

 

Uroczystości pogrzebowe

1.     W przypadku, gdy na cmentarzu jest kościół, kaplica lub dom przedpogrzebowy poczet sztandarowy po wejściu salutuje i ustawia się po prawej stronie (tak, jak w kościele).

2.     Po zakończonym nabożeństwie i przed wyniesieniem trumny poczet salutuje  i wychodzi za niesionym krzyżem. Na zewnątrz ustawia się za niesionym krzyżem.

3.     Po przybyciu na miejsce pochówku poczet sztandarowy ustawia się przy grobie.

4.     Po ustawieniu trumny nad grobem może być odegrany Hymn Sybiraków po poprzednim uzgodnieniu z rodziną zmarłego lub na życzenia rodziny, jeżeli przygotowane do tego urządzenia techniczne.

5.     W czasie składania trumny do grobu sztandarowy salutuje sztandarem.

6.     Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych sztandarowy salutuje i poczet odchodzi z miejsca pochówku.

 

Apel Poległych

1.     Apel poległych przeprowadza się na cmentarzach, przed pomnikami, tablicami pamiątkowymi, w miejscach pamięci narodowych lub innych ważnych miejscach.

2.     Poczty sztandarowe uczestniczące w apelu poległych ustawia się w miejscu uroczystości w określonym ugrupowaniu 15 minut przed jej rozpoczęciem.

3.     Uroczystość rozpoczyna się odegraniem hymnu państwowego.

4.     Po odegraniu hymnu wyznaczona osoba odczytuje apel poległych. Apel odczytuje się powoli i wyraźnie. Może być odegrany na odtwarzaczu.

5.     W czasie odczytywania apelu poległych sztandarowi salutują sztandarem.

 

Regulamin dla sztandarowego

Postawa swobodna -  sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji „spocznij”.

Postawa zasadnicza – sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku (stopce) drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa,, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała.

Na ramię – sztandarowy kładzie prawą ręką (pomagając lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość dłoni.

Salutowanie sztandarem – sztandarowy przekręca lewą nogę lekko w lewo łącząc obcasy butów. Trzewik drzewca dociska do podeszwy lewego buta i pochyla sztandar w przód na wyciągniętą rękę. W przypadku ograniczonego miejsca, sztandar może być pochylony „na skos” do frontu pocztu.

 

Data opracowania: 8 kwietnia 2009

Opracował na podstawie innych regulaminów: Mieczysław Martusewicz.