Uroczystość - kwiecień - Miesiącem Pamięci Golgoty Wschodu
przebieg uroczystości przy pomniku Zesłańców Sybiru
WROCŁAW 28 kwietnia 2007 r

PROGRAM

28.04.2007 r.   miejsce: Skwer Sybiraka we Wrocławiu ( przy placu Strzeleckim) przy Pomniku ZESŁAŃCOM  SYBIRU
godz. 11.30   wprowadzenie pocztów sztandarowych na Skwer Sybiraka - obok ołtarza polowego przy Pomniku ( orkiestra gra marsza)
l1.50   wejście celebransów do ołtarza - orkiestra gra hymn państwowy
11.55   powitanie gości i wystąpienie Prezesa Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu
12.00 msza św. polowa przy ołtarzu obok Pomnika, celebrowana przez J.E. ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza. Homilię głosi Ojciec Stanisław Golec
12.30   Przemówienia:
Wicemarszałka Województwa pana Patryka Wilka
Wiceprezydenta Wrocławia - pana Wojciecha Adamskiego
Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego pani dyr. Aleksandry Lisek
Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków - inż. Tadeusza Chwiedzia

13.30   Apel poległych i salwa honorowa
13.35   odtworzenie hymnu Sybiraków
13,45   złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem
13.50   orkiestra gra „Boże coś Polskę
14.00   celebranci odchodzą do kościoła
14.10  odmaszerowanie kompani honorowej i. pocztów sztandarowych orkiestra gra wiązankę melodii
14.20 zakończenie uroczystości
- zaproszenie na grochówkę wojskową z wkładką
- księża kapelani udają się na spotkanie i obiad do plebani
- odjazd autobusu do hotelu

POWITANIE

na Uroczystości Kwiecień - Miesiącem Pamięci Golgoty Wschodu przy pomniku ZESŁAŃCÓW SYBIRU w dniu 28 kwietnia 2007 r.
Witam panie Sybiraczki i panów Sybiraków - a w Waszym i swoim imieniu Witam:
- poczty sztandarowe:
- wojskowe
- Związku Sybiraków
- Kombatanckie
- Szkolne i Harcerskie


Witam:
-   Jego Eminencję Ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza wraz z księżmi kapelanami
-   Parlamentarzystów i pana Ministra dr Jerzego Woźniaka
-   Wicemarszałka Województwa pana Patryka Wilka
-   Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prof. Leona Kieresa
-   Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego - panią dyr. Aleksandrę Lisek
-    Wiceprezydenta Wrocławia - pana Wojciecha Adamskiego
-   Przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia pana Jana Chmielewskiego
-   Komendanta - Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych gen. bryg. Kazimierza Jaklewicza
-   Dowódcę 3 Korpusu Obrony Powietrznej - płk. dr Wojciecha Świądera
-   Z-cę Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Aleksandra Bortnowskiego
-   pana inspektora Bogdana Zubę Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji
-   Komendanta Straży Granicznej wraz z zastępcą
-   Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej
-   Dyr. Okręgowego Służby Więziennej płk. Ryszarda Godyla
-  Członków Zarządu Głównego Związku Sybiraków z Prezesem inż. Tadeuszem Chwiedziem oraz Prezesów Zarządów Oddziałów z całej Polski
-  Prezesów Organizacji Kombatanckich, Komendantów Organizacji Harcerskich, Dyrektorów Szkól i Grona pedagogiczne
Witam : - przedstawicieli telewizji, radia i prasy
- wszystkich nam drogich i nie wymienionych gości a zwłaszcza młodzież szkolną i harcerską
- kompanię honorową i orkiestrę Śląskiego Okręgu Wojskowego
- żołnierzy i oficerów Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
.  

Prezentowane zdjęcia wykonał pan Mieczysław Martusewicz


Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza