ODDZIAŁ   WŁOCŁAWEK

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Piekarska 6, 87- 800 Włocławek  

 


   Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków we Włocławku powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 31 marca 1989 roku. Inicjatorami utworzenia Oddziału byli Władysław Laskowski i Lucjan Michalak i czteroosobowa grupa założycielska. Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 1989 roku. Wybrano zarząd Oddziału, którego prezesem został Władysław Laskowski.
I Walne Zgromadzenie odbyło się w lutym 1991 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył prezes Władysław Laskowski. Przeprowadzone wybory wyłoniły nowy Zarząd. Na prezesa Zarządu wybrano ponownie Władysław Laskowskiego, który po pewnym czasie sprawowania funkcji złożył rezygnację. Na jego miejsce wybrano Lucjana Michalaka.
II Walne Zgromadzenie we wrześniu 1996 roku wybrało nowy zarząd. Na prezesa wybrano Lucjana Michalaka.
Przy zarządzie działają cztery komisje problemowe: komisja rewizyjna, socjalno-bytowa, weryfikacyjna i odznaczeń i wyróżnień. Wiele osób pracujących społecznie w komisjach zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.
17 września 1992 roku we włocławskiej katedrze odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz biskup Roman Andrzejewski. Fundatorami tablicy poświęconej pamięci Sybiraków, którzy zostali na zawsze na nieludzkiej ziemi byli sybiracy ze wszystkich Kół Oddziału.
Poświęcenie sztandaru Oddziału Włocławskiego odbyło się 18 września 1994 roku, podczas uroczystej mszy św. Aktu poświęcenia dokonał biskup Roman Andrzejewski, a „rodzicami chrzestnymi" byli Ligia A. Gulin - sybiraczka i dowódca Pułku Mostowo-Drogowego płk Stanisław Białek.

 

Skocz do góry