ODDZIAŁ    TORUŃ

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.  Przedzamcze 3,  87-100 Toruń  
email: zeslancysybiru@wp.pl 


  Oddział Wojewódzki w Toruniu powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z 31 marca 1989 roku. Inicjatorem powołania Związku był Jerzy Słoniewicz i dziesięcioosobowa grupa założycielska.
W dniu I Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 10 czerwca 1989 roku, 38 osób było już pełnoprawnymi członkami Związku. W pierwszym zebraniu uczestniczyło 200 osób. Zarząd Główny reprezentował Antoni Komorowski. Po wygłoszonym referacie wprowadzającym i niezbędnych wyjaśnieniach odbyły się wybory do zarządu. Na prezesa zarządu został wybrany Zdzisław Mickiewicz. Na siedzibę zarządu lokalu użyczył PAX, potem Porozumienie Centrum, od kwietnia 1994 roku zarząd przyjmował interesantów w prywatnym mieszkaniu prezesa. „Mieszkali" też w portierni, w pomieszczeniu pełnomocnika Urzędu ds. Kombatantów, w lokalu wraz z dwoma innymi Związkami. Istna gehenna...
Członków Związku szybko przybywało i już w 1992 roku było zarejestrowanych 820 osób, działały cztery koła terenowe - w Toruniu, Grudziądzu Brodnicy i Chełmży.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 5 października 1996 roku. Na prezesa zarządu został wybrany Stanisław Rychlik.
W 1993 roku w kwietniu w Kole w Grudziądzu odbyła się uroczystość poświęcenia pamiątkowej tablicy wmurowanej w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe na osiedlu Strzemięcin. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wojska i młodzież szkolna. Licznie przybyli Sybiracy i rodzinami i miejscowe społeczeństwo.
W 1995 roku w Chełmży i Brodnicy odbyły się uroczystości poświęcenia tablic pamiątkowych, których fundatorami byli głównie sybiracy.
17 września 1997 roku, w Dniu Sybiraka, w Grudziądzu, uroczystą mszę św. koncelebrowaną, połączoną z poświęceniem i odsłonięciem Symbolicznej Mogiły na cmentarzu odprawili ksiądz Tadeusz Nowicki i kapelan tutejszych Sybiraków ksiądz Henryk Kujawski.
3 czerwca 1998 roku w krużganku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu została odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana dla uczczenia pamięci zmarłych i zamordowanych na zesłaniu. Aktu poświęcenia tablicy dokonał ksiądz biskup Jan Chrapek.
Każdego roku, 17 września sybiracy w Grudziądzu organizują uroczystości związane z rocznicą napaści wojsk sowieckich na Polskę. Tego dnia odprawiana jest msza św. w intencji Sybiraków, pod pamiątkową tablicą składane są kwiaty.
W lokalnej prasie często ukazują się artykuły informacyjne o Sybirakach, również lokalna telewizja nadaje programy o Sybirakach, często przez nich przygotowane.
W Oddziale liczącym obecnie 850 członków, 72 osoby zostały odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka. 8 osób otrzymało Krzyż Więźnia Politycznego i 8 Kombatancki Krzyż Zasługi.
Dla potrzeb Komendy Hufca ZHP, I Liceum Ogólnokształcącego i kapelana Komisja Historyczna opracowała materiały mówiące o losach Polaków, obecnie Sybiraków, w okresie II wojny światowej.

 

Skocz do góry