ODDZIAŁ    TARNÓW

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów


    Po raz pierwszy Sybiracy z Tarnowa spotkali się 28 maja 1989 roku w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Spotkaniu patronował ksiądz prałat Jan Rec. Inicjatorem spotkania i utworzenia w Tarnowie Oddziału Związku Sybiraków był Jerzy Ćwirko-Godycki z Dębicy. Na majowym spotkaniu w Tarnowie Zarząd Główny reprezentowała Irena Głowacka. Przeprowadzone wybory wyłoniły zarząd i komisje rewizyjną. Na prezesa zarządu wybrano Adama Lewickiego. Siedziba Zarządu Oddziału mieściła się w tym czasie w domu katechetycznym, później w lokalu delegatury NSZZ „Solidarność".
Z chwilą powstania Oddział w Tarnowie rozpoczął intensywną działalność propagatorską. Przy Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał zespół „Sybiracy ", który wystąpił ponad 46 razy w szkołach, kościołach i klubach z programem „Przeczytajmy wspólnie Księgę Pamięci". Od listopada 1992 roku do stycznia 1993 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie czynna była wystawa pamiątek i dokumentów z okresu zesłania przechowanych przez Sybiraków. 19 września 1993 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie odbyło się uroczyste poświecenie sztandaru Oddziału.
W latach 1994-1998 Radio „Dobra Nowina" nadało cykl audycji patriotycznych „Tobie Polsko". Audycje te były i są wykorzystywane przez nauczycieli i księży katechetów, niektóre z nich trafiły do rozgłośni polonijnych w USA, Anglii i Australii.
9 lutego 1995 roku funkcje prezesa zarządu objęła Stanisława Wiatr - Partyka.
Niezwykle prężnie działa Koło terenowe w Dębicy, któremu prezesuje Zbigniew Godzisz. Koło w Dębicy powstało w lipcu 1989 roku. Niewielkie liczebnie - liczy tylko 44 członków - Sybiraków i 10 sympatyków, członków rodzin sybirackich - działa bardzo skutecznie. Członkowie Koła przedsięwzięli szereg działań mających na celu utrwalenie pamięci o ofiarach stalinowskiego reżimu.
15 sierpnia 1990 roku Sybiracy przekazali w darze parafii Św. Jadwigi w Dębicy gobelin z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. 17 września tegoż roku odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci deportowanych na Syberię w latach 1940 -1946.
17 września 1993 roku został poświęcony sztandar Koła i Symboliczny Grób Sybiraka, zbudowany przez członków Koła. Symboliczny Grób-Pomnik na cmentarzu Wojskowym w Dębicy poświęcił ksiądz biskup Władysław Bobowski. Na uroczystości obecni byli przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, władze miasta, Sybiracy i rzesze miejscowego społeczeństwa. W 1994 roku powstała w Dębicy Izba Pamięci, gdzie wśród pamiątek przywiezionych z Syberii poczesne miejsce zajmuje mapa ZSRR z zaznaczonymi miejscami zesłań, więzień i łagrów oraz lista zmarłych na zesłaniu i po powrocie do kraju Sybiraków - mieszkańców Dębicy.
Koło pomaga finansowo przy budowie pomników pamięci, organizując zbiórki pieniędzy, których część przeznaczono na zakup dzwonów do kościoła w Nowosybirsku i Władywostoku.
We wrześniu 1996 roku zarząd Kola w Dębicy przekazał w darze kościołowi Świętej Jadwigi różaniec wykonany ręcznie przez sybiraka Zygmunta Batorskiego.
17 września 1998 roku w Dniu Sybiraka, dzięki staraniom zarządu Koła, plac przed dworcem PKP w Dębicy otrzymał nazwę „Plac Sybiraków". Na obelisku-drogowskazie umieszczono napis: Sybir -10 000 kilometrów.
Działający od niedawna Klub Wnuka Sybiraka wydał już 69 legitymacji członkowskich. Sybiracy wygłosili 18 prelekcji w szkołach, współpracują w lokalnym radiem „Dobra Nowina", publikują artykuły o tematyce sybirackiej w miejscowej prasie. „Nasze Kolo wykonało wymienione zadania dzięki ofiarności, społecznemu zaangażowaniu i dobrze pojętych zadań statutowych. Niczego nie czyniliśmy dla własnej chwały, lecz dla upamiętnienia tych, którzy zostali zamordowani, zagłodzeni, nękani chorobami, nieludzkimi warunkami, katorżniczej pracy i transportu " - powiedział prezes Zbigniew Godzisz w czasie uroczystości.
29 września 1996 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie odbyły się uroczystości poświęcenia pomnika upamiętniającego zmarłych na wygnaniu Polaków. Pomnik ufundowali Sybiracy, firmy i zakłady pracy Tarnowa oraz sympatycy Związku. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie nieodpłatnie wykonały odlew tablicy i emblematy, jako swój wkład w budowę monumentu.
Uroczystości na cmentarzu poprzedziła msza św., której przewodniczył ksiądz biskup Józef Gucwa. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Sybiraków z Dębicy, Rzeszowa, Rodziny Katyńskiej i licznych organizacji kombatanckich, delegacja miejscowej policji i młodzież szkolna.

       9 marca 2007 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Tarnowie z funkcji prezesa zrezygnowała pani Stanisława Wiatr-Partyka. Zgromadzeni za długoletnie kierowanie Oddziałem wybrali Ją na prezesa Honorowego Oddziału ZS w Tarnowie.

     W czasie wyborów wybrano nowe władze Oddziału w składzie:
            Skład Zarządu Oddziału

- Zdzisław Baran - prezes Oddziału
-  Aleksy Redźko - wiceprezes
- Zygmunt Skalski - wiceprezes
- Irena Kasperek - sekretarz
- Józef Czernik - skarbnik
- Olgierd Sakowicz - członek
- Wiesław Ejgierd - członek
- Józef Gabrukiewicz - członek
- Janina Paśnik - członek
- Halina Cisowska - członek
- Irena Kozłowska - członek
              Komisja Rewizyjna
- Mieczysław Adamczyk - przewodniczący
- Eugenia Podorska - zca przewodniczacego
- Ryszard Kasperek - sekretarz
             Sąd Koleżeński
- Mieczysław Sak - przewodniczący
- Eugenia Podorska - zca przewodniczącego
- Olgierd Sakowicz - członek

      Ponadto w czasie Walnego Zgromadzenia wybrano następujące komisje: socjalną, kulturalno-organizacyjną, historyczną, weryfikacyjną i odznaczeń. Na delegata Krajowego Zjazdu Delegatów wybrano Aleksandra Redźko.


Skocz do góry