ODDZIAŁ    TARNOBRZEG

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. 1-go Maja 4A, 39-4 00 Tarnobrzeg  
 


   Wanda Rysiowska, Helena Rysiowska, Józef Pieczonka to inicjatorzy powołania w Tarnobrzegu Związku Sybiraków. Z terenów tych, wsławionych walkami partyzanckimi z okupantem niemieckim, NKWD wywoziło do łagrów i osadzało w więzieniach przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych uczestniczących w walkach wyzwoleńczych okresu II wojny światowej. Z więzień i łagrów powrócili do kraju w różnym czasie, wielu po kilkunastu latach. Wielu z nich to Polacy, którzy nie mogli już powrócić do swych gniazd rodzinnych na Kresach. Zatrzymali się tu, na Ziemi Tarnobrzeskiej i tu zapuścili korzenie.
Inicjatorzy w krótkim czasie zorganizowali grupę założycielską liczącą 49 osób. Po uzyskaniu członkostwa Związku, na podstawie uchwały Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału Związku w Tarnobrzegu zorganizowali Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 stycznia 1990 roku. Przeprowadzone wybory wyłoniły zarząd i komisję rewizyjną. Na prezesa zarządu został wybrany Marian Majcherski. W okresie pierwszej kadencji liczba członków Związku wynosiła 80 osób zgrupowanych w pięciu kołach terenowych.
Podczas II Walnego Zgromadzenia Oddziału w 1993 roku wybrano nowy Zarząd. Na prezesa zarządu Oddziału został wybrany Jan Mierzwiński, który funkcję tę pełni przez następne kadencje.
Obecny stan Oddziału wynosi 150 członków.
Do ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu Oddziału należy poświęcenie sztandaru. Odbyło się ono 3 maja 1994 roku w kościele oo. Dominikanów w Tarnobrzegu. Na uroczystość poświęcenia licznie przybyli przedstawiciele władz miejskich i państwowych, organizacji kombatanckich, młodzież szkolna, miejscowe społeczeństwo i Sybiracy.
22 czerwca 1997 roku w 56. rocznicę wywózki Polaków na Syberię w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji rodaków, którzy zmarli na zsyłce, w więzieniach i łagrach NKWD. W czasie nabożeństwa poświęcony został obraz Matki Bożej Sybiraków, będący kopią obrazu znajdującego się w Grodźcu Opolskim. Obraz wraz z symbolicznym różańcem tarnobrzescy Sybiracy przekazali kościołowi w darze.
17 września 2000 roku w kościele oo. dominikanów w Tarnobrzegu odbyły się uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej, dedykowanej ofiarom sowieckiego reżimu
.

 

Skocz do góry