ODDZIAŁ STARGARD SZCZECINSKI

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard Szczeciński


   Oddział Rejonowy Związku Sybiraków w Stargardzie Szczecińskim został powołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 23 września 1995 roku. Do tego momentu w Stargardzie działało Koło należące do Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie. Oddział swą działalnością obejmuje 48 miejscowości.
Inicjatorem powołania w Stargardzie koła był Julian Onyszkiewicz, który skupił wokół siebie grupę znajomych Sybiraków ze Stargardu, Kobylanki,
Suchania, Dobrzan i okolic. Tak powstała grupa założycielska Koła.
9 listopada 1989 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podjął uchwałę o powołaniu koła terenowego. W pierwszych wyborach na prezesa został wybrany Julian Onyszkiewicz. Po sześciu latach funkcjonowania Koło uzyskało status oddziału.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 22 października 1995 roku. Na prezesa został wybrany Julian Onyszkiewicz. W tym okresie Oddział liczył 600 członków.
30 lipca 1991 roku Koło obchodziło poświęcenie sztandaru. Uroczystości odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz biskup Marian Kruszyłowicz. Poświęcenie sztandaru Koła było manifestacją patriotyczną, w której uczestniczyli również mieszkańcy miasta. Podobną manifestacją, w której jako organizacja wystąpili sybiracy, były obchody związane z 200-leciem Konstytucji 3 maja.
7 listopada 1995 roku, w sali Domu Kolejarza odbyło się spotkanie w czasie którego 16 pań - Matek Sybiraczek, które przeżyły zesłanie i uchroniły swoje dzieci od śmierci, zostało odznaczonych Honorową
Odznaką Sybiraka, wśród nich licząca 101 lat Karolina Łysakowska.
22 maja 1999 roku odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika wzniesionego dzięki wieloletnim staraniom Juliana Onyszkiewicza. Mszę świętą koncelebrowaną odprawił ksiądz biskup Jan Gałecki, który poświęcił pomnik i urnę z prochami i ziemią pobraną z miejsc kaźni Polaków. Urna złożona jest w niszy pomnika. Aktu odsłonięcia pomnika dokonali prezydent miasta Kazimierz Nowicki, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Kaklin i Julian Onyszkiewicz. Uroczystości towarzyszyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich, społeczeństwo miasta i okolicy.
Za działalność społeczną i na rzecz Związku Sybiraków 76 osobom nadano Odznakę Honorową Sybiraka.

 

Skocz do góry