ODDZIAŁ  SOKOŁÓW PODLASKI

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Wolności 48, 08-300 Sokołów Podlaski
 


Inicjatorami utworzenia Oddziału Rejonowego Związku Sybiraków w Sokołowie Podlaskim byli Franciszek Bałkowiec, Stanisław Leoniak i Czesław Olczak, którzy obok Romana Tomczuka, Stefana Bazylczuka, Mieczysława Gotowickiego i Józefa Bielińskiego weszli w skład grupy założycielskiej.
I Walne Zgromadzenie, które odbyło się 18 lutego 1993 roku wybrało
zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu wybrano Stanisława Leoniaka. Pierwsza siedziba Oddziału mieściła się w lokalu PSS „Społem" w Sokołowie Podlaskim użyczonym przez prezesa PSS „Społem" sympatyka i członka wspierającego Związek Sybiraków. W tym czasie Oddział liczył 49 członków.
II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 26 listopada 1997 roku. Delegaci dokonali wyboru nowych władz Oddziału. Prezesem ponownie został Stanisław Leoniak.
W okresie drugiej kadencji Oddział liczył 129 członków zwyczajnych i 12 wspierających. 27 osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka. Oddział założył Kronikę, którą prowadzi Stanisław Leoniak. Miejscowa prasa, miedzy innymi „Gazeta Powiatowa" często publikuje wspomnienia Sybiraków oraz relacje z uroczystości organizowanych przez Zarząd Oddziału.
Staraniem Zarządu Oddziału 27 listopada 1994 roku na dworcu PKP w Sokołowie Podlaskim została odsłonięta tablica upamiętniająca wywózkę żołnierzy Armii Krajowej do łagrów w Borowiczach.
Aktu poświęcenia dokonał ksiądz biskup Władysław Jędryszuk. W uroczystości uczestniczył prezes Związku Sybiraków Ryszard Reiff.
14 sierpnia 1997 roku Zarząd Główny Związku Sybiraków podjął uchwałę o nadaniu Kołu w Sokołowie Podlaskim praw oddziału wojewódzkiego.
 

Skocz do góry