ODDZIAŁ    SŁUPSK

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk
email: jerzylisiecki@poczta.onet.pl
dyżur czł. Zarządu – piątek g. 9.00-13.00


Inicjatorami powołania Związku Sybiraków w Słupsku byli Robert Gorczyca, Stanisław Pakszys, Stanisław Moroz, Ewa Piorunowska, Maria Sałata, Edward Baran, Janusz Kenc, Jan Sakowicz i Stefan Pawlik. Prace organizacyjne trwały od stycznia do czerwca 1989 roku. W kwietniu rozpoczęto zapisy do rodzącego się Związku.
Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbyło się 17 kwietnia w klubie „Praktyczna Pani" z udziałem delegata Zarządu Głównego Antoniego Komorowskiego. Kilka dni później, 24 kwietnia spotkała się grupa założycielska, w skład której wchodzili inicjatorzy oraz Henryk Adamkiewicz, Regina Bolejko, Jadwiga Ludwig, Stefania Rokita i Helena Stępień.
Zarząd Główny 6 czerwca 1989 roku podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Wojewódzkiego w Słupsku.
I Walne Zgromadzenie Oddziału w Słupsku odbyło się 5 sierpnia 1989 roku z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, organizacji kombatanckich, Wojska i Policji. Zarząd Główny reprezentował Antoni Komorowski. W zebraniu uczestniczyło około 100 osób. Wybrany został zarząd Oddziału i komisja rewizyjna. Na prezesa zarządu wybrano Roberta Gorczycę. Siedziba mieściła się w lokalu udostępnionym przez Federację Konsumentów. Na listach członków było już 277 osób i cztery koła terenowe w Słupsku, Ustce, Lęborku i Człuchowie.
II Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się w grudniu 1992 roku. Dokonano oceny dotychczasowej pracy zarządu, zatwierdzono plan pracy kół terenowych. Dokonano niezbędnych zmian w składzie zarządu. Prezesem został ponownie wybrany Robert Gorczyca.
W okresie drugiej kadencji utworzono trzy nowe koła terenowe - w Debrznie, Miastku i Bytowie, a liczba członków wzrosła do 796 osób.
W związku z rezygnacją Roberta Gorczycy z funkcji, na posiedzeniu 20 stycznia 1995 roku na prezesa został wybrany Tadeusz Jednaszewski, pełniący funkcję tę do dziś.
Pierwszą uroczystością integrującą środowisko sybirackie była msza święta odprawiona w słupskim kościele pod wezwaniem Św. Jacka w Dniu Sybiraka 17 września 1989 roku. Wspólna modlitwa, wspomnienie zmarłych na zesłaniu wzruszyły i zbliżyły uczestniczących w nabożeństwie.
10 listopada 1992 roku w kościele Św. Jacka uroczysta msza św. i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Sybiraków. Wymieniono na niej miejsca pobytu Polaków na zesłaniu zwieńczone fragmentem psalmu - hymnu ocalonych - „W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi".
Ponownie spotkali się sybiracy na uroczystości w kościele Św. Jacka 17 września 1994 roku podczas poświęcenia witrażu przedstawiającego św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków.

Świętem całego Oddziału było poświęcenie sztandaru Sybiraków Ziemi Słupskiej. Uroczystości poprzedziło spotkanie w sali teatru miejskiego z przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich, organizacji kombatanckich i społecznych, z młodzieżą i miejscowym społeczeństwem. Zasłużeni dla sprawy sybirackiej zostali odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka. Po uroczystościach w teatrze, pochód z pocztami sztandarowymi na czele przeszedł do kościoła Sw. Jacka gdzie podczas uroczystej mszy św. został poświęcony sztandar. Fundatorami sztandaru byli ksiądz Jan Giriatowicz - kapelan Sybiraków, Urząd Wojewódzki, Zakład Energetyczny i członkowie Związku. Od pierwszych dni działalności członkowie Związku podjęli współprace z miejscowymi szkołami. Pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu 1990 roku z młodzieżą z klas 5-7 szkół podstawowych. Na spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami pogadankę na temat „Los dzieci na zesłaniu " wygłosiła Ewa Piorunowska. Przygotowała również lekcję historii na temat „Los Polaków zesłanych na Syberię w 1863 r. i w 1940 r., oraz w latach 1941-1956 r.". Odbyła się ona w klasach ósmych szkoły podstawowej w Słupsku.
Działająca przy Zarządzie Komisja Społeczno-Bytowa we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej organizuje pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących kolegów. W 1996 roku zorganizowano zbiórkę pieniędzy przeznaczonych dla dzieci z polskich rodzin w Kazachstanie, a w 1997 roku pomoc rzeczową i finansową dla Sybiraków dotkniętych klęską powodzi.
W 1993 roku staraniem Zarządu ukazał się Biuletyn Organizacyjny oraz antologia „Sybir w poezji".
Miłym zwyczajem wprowadzonym przez Zarząd jest wysyłanie listów gratulacyjnych do Sybiraków -jubilatów i Matek-Sybiraczek.
Obecnie w Oddziale zarejestrowanych jest około 1000 członków, z których 65 osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.

 

Skocz do góry