ODDZIAŁ   SKIERNIEWICE

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Rynek 6                      96-100 Skierniewice
tel 0(..)          email


      Inicjatorami założenia Związku Sybiraków na terenie województwa skierniewickiego byli Stanisław Dzikowski, Maria Wojciechowska i Zygmunt Zawadzki, do których w późniejszym okresie dołączył Jan Soja. Razem utworzyli grupę założycielską. Po uzyskaniu członkostwa i zarejestrowaniu w styczniu 1990 roku Związku w Wydziale Administracyjno -Społecznym rozpoczęli akcję informacyjną w prasie lokalnej. Zaowocowało to zgłoszeniem się kilkunastu dalszych osób zainteresowanych sprawą Związku.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 24 marca 1990 roku, na którym
wybrano zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu została wybrana Maria Wojciechowska. Do Związku należało w tym czasie 36 osób, powstały trzy koła terenów.
II Walne Zgromadzenie w listopadzie 1991 roku wybrało nowy zarząd, którego prezesem został Jerzy Wrzosek.
Liczba członków w okresie drugiej kadencji wzrosła do 165 osób. Członkowie Oddziału ufundowali dwie tablice poświęcone pamięci Sybiraków. Jedna znajduje się w kościele Bojarów w Skierniewicach, druga w Łowiczu, w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego, z którym sybiracy współpracują, w Dni Sybiraka w 1995 roku odbył się wieczór wspomnień połączony z częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież. Podstawą do rozmów była książka „ Wspomnienia Łowickich Sybiraków".
Za propagowanie idei sybirackich, pomoc potrzebującym koleżankom i kolegom, za aktywną pracę w Związku 54 Sybiraków zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.
 

Skocz do góry