ODDZIAŁ    SIEDLCE

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Świętojańska 4, piętro 1, 08-110 Siedlce
 


     Inicjatorem utworzenia Związku Sybiraków w Siedlcach był Zygmunt Goławski. Grupę założycielską utworzyli Zygmunt Goławski, Zbigniew Batowski i Krystyna Wereda. Uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku Zarząd Główny powołał Oddział Wojewódzki Związku w Siedlcach.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 10 grudnia 1989 roku, w czasie którego wybrano zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu został wybrany Zygmunt Goławski pełniący tę funkcję nadal. Liczba członków w okresie organizacyjnym wynosiła 210 osób, działały dwa koła terenowe - w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim. Siedziba Zarządu mieściła się na plebanii przy ul. Konarskiego.
II Walne Zgromadzenie 25 września 1994 roku niewiele zmieniło zarówno w składzie Zarządu jak i poszczególnych komisji. Wzrosła liczba członków do 407 osób. Obecnie liczba członków w dwóch kołach łącznie wynosi 236 osób.
24 października 1993 roku w Siedlcach, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyło się poświęcenie i wręczenie sztandaru Oddziału.
W maju 1994 roku w Sokołowie Podlaskim wielka uroczystość poświęcenia sztandaru Koła. Wśród zaproszonych gości wiele osób z Warszawy z prezesem
Ryszardem Reiffem. Podczas uroczystości zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz polskich dzieci na Wschodzie. Zebrano 3 min złotych.
W 1995 roku odbyły się dwie podniosłe uroczystości sybirackie. 17 września w Sokołowie Podlaskim w tamtejszej konkatedrze odbyło się poświęcenie pamiątkowej tablicy ufundowanej ze składek członków Koła oraz przy pomocy finansowej burmistrza, Miejskiego Ośrodka Kultury PSS „Społem" i F. Księżowskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Zarządu Głównego z Ireną Głowacką, organizacje kombatanckie i poczty sztandarowe, młodzież szkolna, harcerze i społeczeństwo miasta.
W listopadzie na dworcu kolejowym skąd w 1944 roku wywożono aresztowanych żołnierzy podziemia do syberyjskich łagrów, odbyło się poświęcenie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez tych, którym dane było wrócić do ojczyzny.
W uznaniu zasług położonych na polu propagowania idei sybirackich 69 osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.
Na podstawie uchwały prezydium Zarządu Głównego z dnia 11 sierpnia 1997 roku w sprawie powołania Oddziału
Rejonowego Związku Sybiraków Koło terenowe w Sokołowie Podlaskim uzyskało samodzielność i od tego czasu funkcjonuje niezależnie na prawach Oddziału.
 

Skocz do góry