ODDZIAŁ    PŁOCK

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Kochanowskiego 5/3, 09-400 Płock


     Inicjatorzy zorganizowania Związku Sybiraków w Płocku - Łucja Ambrosewicz, Remigiusz Bielewicz, Ewa i Stanisław Daniłłowie, Teresa Gilewska- Pluszcz, Jerzy Janiszewski, Alicja Mendrala, Jerzy Węgorzewski i Czesław Widelski, po nawiązaniu kontaktów z innymi osobami zainteresowanymi sprawą Związku, oraz Zarządem Głównym w Warszawie szybko doprowadzili do powstania grupy założycielskiej. Dnia 31 marca 1989 roku Zarząd Główny Związku Sybiraków podjął uchwałę w sprawie powołania Oddziału Wojewódzkiego w Płocku. Uchwałą z dnia 18 września 1989 roku 31 osobom zostało nadane członkostwo Związku wraz z upoważnieniem do zorganizowania Walnego Zgromadzenia Oddziału.
I Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 27 września 1989 roku. Zebraniu przewodniczył Remigiusz Bielewicz, Zarząd Główny reprezentowała Irena Głowacka, która przedstawiła zebranym historię Związku Sybiraków i proces jego reaktywowania w 1988 roku. Wybrano siedmioosobowy zarząd Oddziału i komisję rewizyjną. Na prezesa zarządu został wybrany Remigiusz Bielewicz.
W 1990 roku prezes Remigiusz Bielewicz zrezygnował z funkcji, jego miejsce zajął Jerzy Węgorzewski. W tym czasie Oddział liczył 42 członków i 2 koła terenowe.
II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 19 października 1991 roku. Wybory do zarządu przyniosły nieznaczne zmiany w jego składzie. Nowym prezesem Oddziału został Rajmund Nowakowski. Liczba członków wzrosła do 179 osób. Założono Kronikę Oddziału, którą prowadzi Alicja Mendrala.
W czasie III Walnego Zgromadzenia w dniu 20 października 1994 roku na prezesa Oddziału został wybrany Mieczysław Sikora.
IV Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się 26 listopada 1998 roku. Na prezesa zarządu ponownie został wybrany Mieczysław Sikora.
Przy znacznym współudziale Sybiraków Muzeum Mazowieckie w Płocku urządziło wystawę „Sybiracy- pokaz pamiątek". Wystawa została otwarta 21 kwietnia 1990 roku.
Z inicjatywy Sybiraków, w grudniu 1993 roku Katolicka Stacja Radiowa Płock, w specjalnej audycji nadała wywiady, jakich udzieliły stacji osoby wywiezione w latach 40. na Syberię.
17 września 1995 roku w Katedrze w Płocku odsłonięte tablicę pamiątkową poświęconą tym, którym los nie dał powrócić do ojczyzny. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Janina Czylewicz - sybiraczka i prezydent Płocka D. Krajowski-Kukiel. W uroczystości uczestniczyli sybiracy z rodzinami, władze miasta, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. Całość uroczystości transmitowała telewizja lokalna „Relaks".
Od 1993 roku w Płocku istnieje Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka, w skład którego wchodzi również Związek Sybiraków. Z inicjatywy Porozumienia ogłoszony został w 1996 roku coroczny ogólnopolski konkurs - Losy Żołnierza Polskiego, którego finały odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W listopadzie 1995 roku Koło w Kutnie, w salach Muzeum Miejskiego, zorganizowało wystawę pod nazwą „Sybiracy Ziemi Kutnowskiej". Inicjatorem urządzenia wystawy był Czesław Widelski, niestrudzony działacz Związku, pomagał mu w tej pracy prezes - Wiesław Rozański.
9 listopada 1997 roku w kościele parafialnym w Krośniewicach ksiądz biskup Józef Zawitkowski odprawił mszę św. w intencji Sybiraków, która poprzedziła uroczystości, jakie odbyły się na miejscowym cmentarzu, gdzie odsłonięte i poświęcono pomnik Polaków Pomordowanych i Zaginionych na Wschodzie. Inicjatorem budowy pomnika był Społeczny Komitet Pamięci Polaków Pomordowanych i Zaginionych na Wschodzie w Krośniewicach.
W 1997 roku, w czasie VIII Ogólnoświatowej Pielgrzymki na Jasną Górę ksiądz biskup Józef Werth, ordynariusz Syberii z Nowosybirska, poświęcił sztandar Oddziału.
W 200-lecie Mazurka Dąbrowskiego Oddział za krzewienie idei patriotycznych jednoczących pokolenia Polaków, za kształcenie świadomości narodowej oraz inspirowanie działalności na rzecz wartości najwyższych został odznaczony Medalem Pamiątkowym.
Z tej samej okazji Porozumienie Organizacji Kombatanckich wraz z Sejmikiem Samorządu Województwa Płockiego w bazylice w Czerwińsku nad Wisłą wmurowało tablicę okolicznościową, którą poświęcił podczas uroczystej mszy świętej ksiądz biskup Zygmunt Kamiński. Uroczystość odbyła się 15 czerwca 1997 roku.
W lipcu 1998 roku w Muzeum Diecezjalnym w Płocku otwarta została wystawa „Co nam zostało z tamtych lat". Wystawę urządzoną z okazji 10-lecia działalności Związku Sybiraków w Płocku przygotował Mieczysław Sikora we współpracy z księdzem Stefanem Cegłowskim.
W lipcu 1998 roku prezes zarządu Mieczysław Sikora zaprosił młodzież ze Słonima na wakacje do Polski,
które spędziła na obozie harcerskim, zwiedziła Płock i okolice, uczestniczyła w spotkaniu z wojewodą i Sybirakami.
13 września 1998 roku na cmentarzu w Płocku odbyła się uroczystość poświęcenia Pomnika Sybiraków.
W Płocku ukazała się publikacja autorstwa Z.K. Mantay pt. „Mieszkańcy Płocka i Ziemi Płockiej w lagrach NKWD 1944-1947".
Za zasługi dla Związku Sybiraków i całego społeczeństwa Ziemi Płockiej 140 osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Związku Sybiraków.

Skocz do góry