ODDZIAŁ  PIOTRKÓW TRYBUN.

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Słowackiego 13/17, 97-200 Tomaszów Maz.


Związek Sybiraków w Piotrkowie Trybunalskim powstał z inicjatywy Mikołaja Łozowskiego, Mieczysława Turka i Romana Stasiaka, którzy z pomocą kilku innych osób w krótkim czasie zorganizowali grupę założycielską liczącą 21 osób. Byli to głównie sybiracy mieszkający w Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku.
31 marca 1989 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Piotrkowie Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków.
I Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 3 września 1989 roku. Prezesem wybranego na Zgromadzeniu zarządu został Roman Stasiak. Na początku kadencji Oddział liczył 32 członków. Siedziba zarządu mieściła się w lokalu użyczonym przez parafię kościoła w Tomaszowie Mazowieckim.
Po II Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24 listopada 1992 roku Oddział liczył już 167 członków. W tym czasie powstało Koło w Piotrkowie Trybunalskim. Założono Kronikę Oddziału, którą prowadzi Roman Stasiak, zaczai ukazywać się Biuletyn Wewnętrzny przynoszący informacje o ważniejszych wydarzeniach w życiu Związku Sybiraków.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 14 listopada 1995 roku, na prezesa zarządu ponownie wybrało Romana Stasiaka.
IV Walne Zgromadzenie odbyło się 14 grudnia 1999 roku, w czasie którego Roman
Stasiak ponownie został wybrany na prezesa zarządu. Obecnie Oddział liczy 165 członków.
W kwietniu 1995 roku w Tomaszowie Mazowieckim, mieście gdzie tworzył się Związek, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, został poświęcony sztandar Oddziału. W uroczystości uczestniczyli - wojewoda piotrkowski, prezydenci Tomaszowa, Piotrkowa i Radomska, przedstawiciele Rady Miasta i organizacji kombatanckich z pocztami sztandarowymi, harcerze i sybiracy z rodzinami. Fundatorami sztandaru są prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Rada Miasta, dyrekcja i Rada Pracownicza Elektrowni Bełchatów. Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie uczestników i fundatorów, podczas którego Matkom Sybiraczkom wręczono dyplomy wraz z dedykowanym im pięknym wierszem Mariana Jonkajtysa „To o was, bezimienne".
17 września 1995 roku na terenie należącym do parafii Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kamienia (Szańca) z tablicą pamiątkową ku czci pomordowanych i zaginionych w Rosji carskiej i sowieckiej z wmurowaną urną z ziemią z Katynia i Syberii.
Oddział współuczestniczył w budowie Grobu Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na terenie kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim oraz wielu tablic poświęconych Ofiarom Katynia, żołnierzom, partyzantom i ich dowódcom. Tablice znajdują się w kaplicy kościoła Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe.
W 57. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Syberię w dniu 2 lutego 1957 roku odbyła się w Radomsku uroczystość poświęcenia sztandaru Sybiraków Ziemi Radomszczańskiej. Poświęcenie sztandaru odbyło się w pięknej oprawie wielu pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i młodzieży szkolnej.
17 września 1999 roku w 60. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej i rocznicę pierwszych deportacji poświęcono 8 tablic z nazwiskami 136 osób zesłanych na Syberię lub więzionych w łagrach. Ta patriotyczno-religijna uroczystość, jedna z większych jakie odbyły się we wrześniu na terenie byłego województwa piotrkowskiego, zgromadziła liczne rzesze mieszkańców, przedstawicieli władz administracji państwowej i samorządowej oraz związków kombatanckich.
11 listopada 1999 roku w dniu Święta Niepodległości w czasie mszy świętej ksiądz biskup Zulek poświęcił sztandar koła w Piotrkowie.
Od 1994 roku w skład Wojewódzkiej Rady Kombatantów wchodzi przedstawiciel Oddziału Piotrkowskiego.
W Domu Leśnika w Spale od 1994 roku czynna jest stała wystawa Zesłańcy Sybiru. Na wystawie znajdują się pamiątki ofiarowane przez Sybiraków - dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku.

Skocz do góry