ODDZIAŁ    OSTROŁĘKA

ZARZĄD ODDZIAŁU
Pl. Bema 3/p.105, 07-400 Ostrołęka


     Inicjatorami założenia Oddziału Związku Sybiraków w Ostrołęce byli Jerzy Pardo, Zdzisław Rataj, Henryk Witkowski i Jerzy Wysocki.  31 marca 1989 roku Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu w Ostrołęce Oddziału Wojewódzkiego. Dziewięcioosobowa grupa założycielska 27 marca 1990 roku zwołała I Walne Zgromadzenie, na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną. Prezesem zarządu został Lucjan Osuch, który funkcję tę pełnił do 20 grudnia. Po rezygnacji Lucjana Osucha, na prezesa został wybrany Jerzy Wysocki.
W okresie I kadencji Oddział liczył 200 członków w trzech kołach -w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Troszynie.
II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 27 listopada 1993 roku. Odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej. Na prezesa zarządu wybrano Aleksandra Bednarskiego, który zmarł w trakcie kadencji, l lipca 1997 roku na prezesa Zarządu Oddziału wybrany został Stanisław Malicki. W tym czasie Oddział liczył 350 członków, przybyło jedno koło - w Wyszkowie.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 23 lutego 1998 roku. Przeprowadzone wybory wyłoniły nowy zarząd i komisję rewizyjną. Na prezesa zarządu ponownie wybrano
Stanisława Malickiego.
W Roku Sybiraka odbyły się trzy podniosłe uroczystości. W kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Ostrołęce, w Dniu Sybiraka odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Zarząd Oddziału dla uczczenia pamięci tych, którzy zmarli na zesłaniu. Na tablicy wykonanej z brązu znajduje się napis: „W hołdzie
cierpieniom współziomków dorosłych, dzieci i starców - ofiar stalinowskiego systemu - zmarłych w transporcie podczas zesłań na Sybir, w więzieniach i łagrach - w warunkach surowego klimatu, nadludzkiej pracy, straszliwego głodu, chorób, najgłębszego upodlenia i ciągłej tęsknoty za wolnością, Rodziną i Ojczyzną".
Mszę świętą w intencji Sybiraków, którą odpraw ksiądz dziekan Witold Bruliński, uświetnił chór młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w
Ostrołęce
Na wniosek Zarządu Oddziału, uchwałą Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 września 1993 roku nadano nazwy ulicom na osiedlu „Pomian" - Sybiraków, na osiedlu „Centrum"- Św. Rafała Kalinowskiego.
28 kwietnia 1996 roku w kościele farnym w Ostrołęce odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Oddziału. Na uroczystość przybyli kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych -Adam Dobroński, sekretarz Zarządu Głównego Edward Duchnowski, wiceprezes Zarządu Głównego - Wiesław Krawczyński, wojewoda - Jerzy Dobek, prezydent miasta, przewodniczący Rady Miasta wójtowie gmin oraz prezesi Kół i Oddziału w Łomży Po nabożeństwie, w uroczystym pochodzie, który otwierały poczty sztandarowe, uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie odbyło się poświęcenie Symbolicznej Mogiły Sybiraków. Fundatorami symbolicznych obiektów byli Sybiracy, ksiądz prałat R. Żukowski, miejscowe urzędy i instytucje. W obu uroczystościach uczestniczyło społeczeństwo miasta młodzież, która przygotowała oprawę artystyczną.
W trakcie uroczystości odznakę „Zasłużony dla Województwa Ostrołęckiego" otrzymały cztery osoby, ośmiu osobom wręczono Honorowe Odznaki Sybiraka. O przebiegu uroczystości informowała prasa, radio i telewizja lokalna.

W 1997 roku staraniem Zarządu Oddziału odbyły się trzy ważne uroczystości. W Wyszkowie nadano ulicy nazwę „Sybiraków", w Troszynie, w kościele parafialnym poświęcono tablicę pamiątkową. Obie uroczystości odbyły się we wrześniu. W listopadzie 1997 roku, w kościele Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez członków Koła dla uczczenia pamięci rodaków, którzy zmarli na zesłaniu.
Szczególnie uroczysty charakter miały obchody w Ostrowi Mazowieckiej związane z poświęceniem tablicy pamiątkowej. Uczestniczyli w nich minister Adam Dobroński, senator Jadwiga Stokarska, władze wojewódzkie, burmistrzowie i wójtowie gmin. Aktu poświęcenia tablicy dokonał ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski.
4 września 1998 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Idziego w Wyszkowie
ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski poświęcił tablicę pamiątkową ku czci zmarłych na nieludzkiej ziemi. Uroczystość zgromadziła liczne rzesze mieszkańców miasta. Przybył również wojewoda Jacek Duchnowski i władze administracyjne Wyszkowa.
Niewielka społeczność sybiracka żyjąca w województwie ostrołęckim, zaledwie 338 osób, potrafiła zmobilizować olbrzymie siły i środki dla wzniesienia tylu pięknych obiektów symbolizujących ich tragiczną historię. Za ten trud i oddanie sprawie 60 Sybiraków zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka
.
 

Skocz do góry