ODDZIAŁ    NOWY SĄCZ

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
email.: zsnr2ns@op.pl


    W sierpniu 1989 roku dotarły do Nowego Sącza pierwsze wiadomości o powstających w kraju kołach i oddziałach Związku Sybiraków.
Uczestnicy pierwszego zebrania sybiraków Sądecczyzny 11 kwietnia 1989r.W październiku, z inicjatywy Zbigniewa Kmaka, Alojzego Manny i Józefa Janowskiego powstała ośmioosobowa grupa założycielska, która przystąpiła do organizowania Związku. Wielu Sybiraków z Sądecczyzny zapisało się do funkcjonującego już w Krakowie Związku, w Gorlicach lub Zakopanem.
Oddział w Nowym Sączu powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 15 lutego 1990 roku. Osobną uchwałą członkowie grupy założycielskiej zostali przyjęci w poczet członków Związku.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 8 kwietnia 1990 roku z udziałem Wiesława Krawczyńskiego - prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie. Po referacie wprowadzającym i dyskusji przeprowadzono wybory do zarządu.
Pierwszym prezesem został wybrany Zbigniew Kmak. Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Zarząd do realizacji, było dotarcie do wszystkich Sybiraków z informacją o Związku i pomocą socjalną, gromadzenie napisanych wspomnień z lat pobytu na Wschodzie, nagłośnienie w prasie lokalnej, radiu „Dobra Nowina" i telewizji kablowej historii i problematyki sybirackiej. W okresie organizacyjnym istniały już dwa koła i zarejestrowanych było 31 członków.
II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 25 stycznia 1992 roku. Wybrano nowy zarząd. Na prezesa zarządu został wybrany Zbigniew Jeżowski. Liczba członków w okresie pierwszej kadencji wzrosła do 125 osób, liczba kół terenowych do 4.
III Walne Zgromadzenie 10 lutego 1996 roku nie przyniosło większych zmian w składzie i funkcjonowaniu zarządu. Na prezesa ponownie wybrano Zbigniewa Jeżowskiego. Od lutego 1997 roku prezesem zarządu Oddziału jest Kazimierz Korczyński. Liczba członków wzrosła do 144.
Sztandar Oddziału ZS w Nowym Sączu
9 lutego 1992 roku, w bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Nowym Sączu został poświęcony sztandar Sybiraków Ziemi Sądeckiej.
Fundatorką sztandaru jest córka zmarłego prezesa Zbigniewa Jeżowskiego, Majka Jeżowska. Msza św. odprawiona w intencji zmarłych na zesłaniu uczciła pamięć wszystkich wywiezionych 10 lutego 1940 roku Polaków.W Szymbarku na prywatnej posesji własnymi środkami Józefa i Jan Hubertowie z Sokala wystawili własny 'znak pamięci'. Fundatorzy nie są członkami ZS.
W kwaterze nr. 19 przy głównej alei Cmentarza Centralnego Oddział ZS wystawił pomnik PAMIĘCI SYBIRAKÓW ZIEMI SĄDECKIEJW listopadzie 1993 roku, na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Pamięci Sybiraków Ziemi Sądeckiej". Uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców miasta. Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i młodzieży szkolnej uświetniły obchody.
15 sierpnia 1994 roku odbyło się poświęcenie krzyża i tablicy pamiątkowej na cmentarzu w
Szymbarku. Tablicę i krzyż ufundowała kresowa rodzina Jana Huberta, z której 17 osób zesłanych było na Syberię, kilkoro z nich zmarło na zesłaniu.
Za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Związku i jego członków 40 osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.

 

Skocz do góry