ODDZIAŁ    LUBLIN

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Spokojna 4, pok. 66, 20-019 Lublin


    Zebranie informacyjno-organizacyjne Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków odbyło się w dniu 23 lutego 1989 roku w kościele parafialnym Matki Boskiej Królowej Polski w Lublinie za zgodą proboszcza księdza Zbigniewa Kuzi. Inicjatorem i organizatorem powołania Związku Sybiraków w województwie lubelskim był Zarząd Główny Związku. Za zgodą Kurii Biskupiej, w czasie nabożeństw w dniach 12 i 19 lutego 1989 roku w 30 kościołach Lublina i w 70 kościołach diecezji lubelskiej przeprowadzono akcję informacyjną.
Organizatorem zebrania była społeczność sybiracka i jej sympatycy. W pierwszym zebraniu uczestniczyło około 600 osób. Prowadził je Karol Krasowski. Omówiono statut Związku, zadania, cele, strukturę organizacyjną oraz powołano zespół założycielski Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie.
W skład zespołu założycielskiego weszli Stanisław Ostaszewski, Andrzej Pilarczyk, Józef Lis, Czesław Gnotiuk, Karol Krasowski, Władysław Leszczyński, Krystyna Rychter, Kazimierz Zacharewicz.
Już 14 marca 1989 roku akces do Związku Sybiraków zadeklarowało 360 osób. Zespół Organizacyjno-Założycielski Oddziału Związku Sybiraków wystąpił do Zarządu Głównego z prośbą o powołanie Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Lublinie. Członkami-założycielami Związku Sybiraków w Lublinie byli: Borys Chitreń, Maria Cinkosza, Zbigniew Dudek, Genowefa Dudzie, Amelia Flur, Antoni Gorbaczów, Stefania Jankiewicz, Tadeusz Jankiewicz, Edmund Jaroszyński, Danuta Krzykała, Józef Lis, Waleria Niedziela, Halina Ostromęcka, Andrzej Pilarczyk, Anna Szpilewska, Stanisław Szydłowski, Janina Witkowska.
31 marca 1989 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie powołania w Lublinie Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 10 marca 1990 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów na prezesa zarządu został wybrany Karol Krasowski. Liczba członków wynosiła w tym czasie 600 osób, funkcjonowały trzy koła terenowe. Pierwsza siedziba zarządu mieściła się przy ul. Rynek 2.
Powołano koła terenowe w Lubartowie, Dęblinie, Kraśniku i Świdniku.
Powstały zespoły pomocy społecznej, zdrowia, kulturalno-oświatowy i historyczny.
II Walne Zgromadzenie odbyło się 15 maja 199 roku, w czasie którego wybrano nowy zarząd i prezesa, którym został Walerian Wysocki. W tym czasie liczba członków wzrosła do 765 osób. Witold Czerwonka zaczął prowadzić Kronikę Oddziału.
III Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się 2 czerwca 1997 roku. Wybrano zarząd i prezesa, którym został Romuald Wojewoda.
30 maja 1993 roku na Cmentarzu Wojskowym w Lublinie odbyła się uroczystość poświęcenia Mogiły Katyńskiej, w której uczestniczyli Sybiracy i rodziny zamordowanych w Katyniu.
6 listopada 1993 roku w Lublinie odbyło się poświęcenie sztandaru Oddziału Wojewódzkiego.
9 lutego 1997 roku w kościele oo. kapucynów w czasie mszy świętej odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w „Hołdzie ofiarom Golgoty Wschodu pomordowanym, zmarłym, prześladowanym Sybirakom, którym Bóg pozwolił przetrwać".
Na apel księdza pracującego w Kazachstanie o pomoc finansową w budowie kościoła w Prokopiewsku w guberni Kamerowskiej przekazano 1220 złotych pochodzących z dobrowolnych datków Sybiraków.
W lipcu 1994 roku członkowie Oddziału uczestniczyli w organizacji kolonii letnich dla polskich dzieci z Kazachstanu, które wypoczywały nad Zalewem Zemborzyckim.
W 1995 roku przekazano 50 milionów złotych Fundacji zajmującej się budową szkół na Wschodzie. 4 miliony złotych przeznaczono na kształcenie młodzieży, która przyjechała do Lublina na naukę zawodu w Zakładach Mięsnych.
W 1999 roku Zarządu Oddziału podjął uchwałę o budowie pomnika Matki Sybiraczki. Mimo wielu trudności administracyjnych budowę rozpoczęto. Odsłonięcie pomnika odbyło się 17 września 2000 roku.
Obecnie Oddział liczy 642 członków i dwa koła terenowe.
77 członków zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.
6 lutego 1997 roku została poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana przez członków Oddziału. Oddział posiada również sztandar organizacyjny ufundowany przez Sybiraków.
 

Skocz do góry