ODDZIAŁ  KROSNO

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Bieszczadzka 1 pok. 109, 38-400 Krosno
tel.:
13 437 58 22
 


     Inicjatorem powołania w Krośnie Związku Sybiraków był Kazimierz Buczek, który już w styczniu 1989 roku nawiązał kontakt z Zarządem Głównym skąd otrzymał niezbędne do zorganizowania Oddziału materiały i wskazówki. Współpracowało z nim kilka osób z Sanoka, Ustrzyk Dolnych, Jasła i Krosna, którzy utworzyli grupę założycielską.
31 marca 1989 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie powołania Oddziału w Krośnie oraz nadał członkostwo Związku osobom wchodzącym w skład grupy założycielskiej.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 20 stycznia 1990 roku. Podczas zebrania odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej. Na prezesa zarządu Oddziału wybrano Kazimierza Buczka.
W pierwszym okresie działalności Zarząd powołał cztery koła terenowe - w Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Jaśle i Krośnie. Liczba członków w Oddziale wynosiła 342 osoby.
II Walne Zgromadzenie odbyło się 6 października 1994 roku. Na zebraniu delegatów prezesem został wybrany Władysław Kuźnia, który tę funkcję pełnił już od marca 1992 roku, po rezygnacji Kazimierza Buczka. W okresie II kadencji .wzrosła liczba członków - wynosiła 333 osoby, przybyło jedno koło terenowe w Lesku.
III Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się 29 września 1998 roku. Na prezesa zarządu Oddziału został ponownie wybrany Władysław Kuźnia. Do nowego zarządu weszło 9 osób.
Wszystkie ważniejsze wydarzenia w życiu Oddziału dokumentowane są w „Złotej księdze " - kronice, którą prowadzi Kazimierz Frydrych. Również Jasło i Sanok założyły Kroniki Kół.
Pierwszą ważną uroczystością zorganizowaną przez Sybiraków było poświęcenie sztandaru Koła w Sanoku. Uroczystości odbyły się 2 maja 1992 roku. Fundatorami sztandaru byli członkowie Koła oraz miejscowe zakłady pracy.
Poświęcenie drugiego sztandaru Oddziału Podkarpackiego odbyło się w dniu Święta Niepodległości - 11 listopada 1997 roku. W kościele farnym w Krośnie odbyła się wspaniała uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele Sybiraków z całego Oddziału, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, przedstawiciele miejscowych władz, wojsko i policja.
Koło w Sanoku było organizatorem wystawy pod nazwą „Sybiracy" otwartej w Muzeum Historycznym w 1994 roku cieszącej się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wystawa trwała od 15 kwietnia do 15 maja.
Dwa krośnieńskie Koła są fundatorami tablic pamiątkowych. Na frontonie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Ustrzykach Dolnych wmurowana została pamiątkowa tablica ku czci pomordowanych i maltretowanych przez stalinowski reżim patriotów polskich. Odsłonięcia i poświęcenia tablicy w dniu 10 lutego 1996 roku dokonał kapelan Oddziału ksiądz Stanisław Jarosz - sybirak. Druga tablica pamiątkowa wmurowana w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Lesku została odsłonięta i poświęcona 11 maja 1997 roku.
Komisja socjalna, która stara się dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących wsparcia, wspomogła dotychczas 39 osób łączną kwotą 31 150 złotych uzyskaną z Funduszu Kombatanckiego.
W przeddzień Święta Niepodległości w 1993 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie odbyła się uroczysta sesja, podczas której wygłoszono okolicznościowe referaty. Władysław Kuźnia mówił o udziale Sybiraków w walce o wolność kraju. W czasie tej uroczystości zasłużeni dla Związku sybiracy zostali odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka.
W sanockim Domu Kultury podczas wieczornicy poświęconej pamięci deportowanych na Syberię Władysław Kuźnia w obszernym referacie przedstawił losy zesłańców, ich tragedię fizyczną i moralną. Wspomnieniami z tych strasznych lat podzielił się ze słuchaczami ksiądz sybirak - kapelan Stanisław Jarosz.
Lokalne czasopismo „Podkarpacie" w obszernym i wyczerpującym temat artykule omówiło wydarzenia związane z obchodami „Roku Sybiraka" organizowanymi przez Zarząd Oddziału i Kół.
Z okazji X rocznicy wznowienia działalności Związku Sybiraków 17 września 1998 roku odbyła się w Ustrzykach Dolnych uroczystość nadania położonemu w centrum miasta parkowi nazwy „Zesłańców Syberyjskich". Tablicę informującą o tym wydarzeniu poświęcił ksiądz prałat Adam Sudoł. Uroczystości towarzyszyła kompania honorowa Wojska Polskiego.
Spośród wielu uroczystości jakie miały miejsce w 1999 roku szczególnie ważne było otwarcie 25 kwietnia w Muzeum Historycznym w Dukli wystawy „ Sybiracy". Moment ten poprzedziły uroczystości religijne w kościele oo. Bernardynów. Uczestniczyli w nich sybiracy ze wszystkich kół Oddziału, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych oraz Miasta - Gminy Dukli. Obecna była również liczna grupa harcerzy i poczty sztandarowe. Pod dukielskim Krzyżem Pojednania odbył się apel poległych. Wystawa „Sybiracy" była czynna do 25 kwietnia 2000 roku.
Z okazji Dnia Sybiraka w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się uroczystości okolicznościowe, w których licznie uczestniczyła młodzież szkolna i harcerze. W czasie uroczystości w Ustrzykach Dolnych odbyło się poświęcenie i wręczenie sztandaru miejscowego Koła.
W październiku 1998 roku ukazała się książka „Sybiracy Podkarpacia" wydana staraniem zarządu Oddziału. Książkę przygotował Kazimierz Buczek.

W czerwcu 2008 odbyła się sybiracka pielgrzymka do Lichenia zorganizowana przez Oddział Związku Sybiraków w Krośnie (tutaj relacja fotograficzna z pielgrzymki).

 

16 września 2008 roku Koło Terenowe Związku Sybiraków w Jaśle zorganizowało uroczystości związane z obchodami  Dnia Sybiraka oraz 69 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (tutaj sprawozdanie z obchodów wraz z dokumentacją fotograficzną).

Skocz do góry