ODDZIAŁ  KONIN

ZARZĄD ODDZIAŁU
Powstańców Wielkopolskich 14, 62-510 Konin


   Podstawą do założenia Oddziału Wojewódzkiego w Koninie była uchwała Zarządu Głównego z dnia 31 marca 1989 roku. Druga uchwała tej samej daty nadała członkostwo 19 osobom stanowiącym grupę założycielską. Inicjatorami powołania Związku w Koninie byli Jan Ankudowicz i Władysław Kamiński. W okresie organizacyjnym grupie założycielskiej pomagała Krystyna Bogucka z Zarządu Głównego.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 14 października 1989 roku w sali parafialnej kościoła w Morzysławiu, w którym licznie uczestniczyli zapisani już do Związku Sybiracy oraz grono zainteresowanych, nie mających jeszcze członkostwa. Zebranie prowadził Jan Ankudowicz. W pierwszym zebraniu Zarząd Główny reprezentowała Krystyna Bogucka. Przeprowadzone wybory wyłoniły zarząd Oddziału. Na prezesa został wybrany Jan Ankudowicz. W okresie organizacyjnym Oddział liczył 170 członków. Uchwałą zarządu Oddziału zostały powołane koła terenowe w Koninie, Słupcy, Kłodawie, Olszówce, Ślesinie, Witkowie, Kole, Kazimierzu Biskupim i drugie koło w Koninie.

W marcu 1990 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału powołano cztery komisje problemowe: prawno-organizacyjną, historyczną i kół terenowych, komisję charytatywną, w zakresie jej działalności znalazły się również sprawy kulturalno-oświatowe i kontakty koleżeńskie oraz komisję administracyjno-biurową. W okresie między I a II Walnym Zgromadzeniem liczba członków wzrosła do 268, zmalała natomiast liczba kół. Obecnie Oddział ma pięć kół i 257 członków. Z tej liczby 63 osoby zostały odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka. Przyznano również cztery odznaczenia zbiorowe.
7 października 1997 odbyło się III Walne Zgromadzenie Delegatów. Prezesem zarządu został ponownie Jan Ankudowicz.
 W czerwcu 1991 roku w Oddziale powstał zespół do ufundowania sztandaru Oddziału. Pięć miesięcy później, 11 listopada, odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru w kościele Świętego Wojciecha w Morzysławiu. Aktu poświęcenia dokonał kapelan Sybiraków ksiądz Zdzisław Rogalski. Został on zakupiony z darowizn miejscowych zakładów pracy i dobrowolnych składek członków. 11 listopada 1992 roku swój sztandar poświęciło Koło w Turku.
Dla uczczenia Roku Sybiraka w Koninie, przy kościele Św. Maksymiliana Kolbego sybiracy zbudowali pomnik w postaci stacji Drogi Krzyżowej. Pomnik został poświęcony pamięci zmarłych i pomordowanych w latach 1768-1956 na nieludzkiej ziemi rodaków.
Bardzo aktywnie działające Koło w Turku ufundowało pamiątkową tablicę dla uczczenia zmarłych i zaginionych na zesłaniu Polaków. Tablica została umieszczona na murze kościoła pod  wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. Poświęcenie tablicy odbyło się w listopadzie 1996 roku. Na tablicy umieszczona jest powszechnie znana wśród Sybiraków tragiczna w swej wymowie inskrypcja „W 40 nas matko, na Sybir zesłano za winy nie popełnione". Inskrypcja ta nawiązuje do tytułu książki zawierającej wspomnienia dzieci wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu.
19 października 1996 roku przy kościele Świętego Maksymiliana Kolbe na zakończenie polskiej drogi krzyżowej poświęcono pomnik Stację Międzynarodowego Pojednania wzniesiony z inicjatywy kombatantów  województwa konińskiego ze znaczącym udziałem Sybiraków. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, ambasad i kościołów z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Wśród kombatantów z Niemiec był celowniczy z okrętu Schlezwig-Holstein, który  1 września 1939 roku oddał pierwszy strzał w kierunku Polski i dowódca czołgu kapitan Jan Ankudowicz, który 10 maja 1945 roku w Mielniku w Czechosłowacji oddał ostatni strzał do wroga. W uroczystości uczestniczyli kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - minister Adam Dobroński, biskup ksiądz Bronisław Dembowski, ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski.
Od pierwszych dni powstania w Oddziale prowadzona jest Kronika. Historię Oddziału, ważniejsze wydarzenia spisuje Regina Kneblewska.
 W 1994 roku nakładem własnym wydano piękny Informator „Sybirackie losy zesłańców regionu konińskiego". Informator zawiera część historyczną, wspomnieniową i dokumentacyjną. W części historycznej przedstawione są dzieje Związku Sybiraków w okres przed II wojną światową oraz kronika powstania Oddziału. W części wspomnieniowej znalazły się wspomnienia Sybiraków. Znajdziemy też w Informatorze fotografie i dokumenty z czasów zesłania. Publikacje kończy imienny wykaz członków  Oddziału Konińskiego. W czasie uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu książkę tę wręczono księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi. Przekazano ją również nieodpłatnie bibliotekom - PAN, Jagiellońskie Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie i w Licheniu, bibliotekom szkolnym w regionie Konińskim, urzędom i samorządom w województwie oraz urzędom centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
W 1999 roku ukazało się drugie wydanie informatora uzupełnione o aktualne wydarzenia.
W dniach od 27-28 czerwca 1992 roku w Turku odbył się zjazd Sybiraków, którzy lata zesłania spędzili w Kostousowie. Organizatorką i inicjatorką zjazdu by Helena Strójwąs-Tomczyk, która musiała pokonać niesłychane trudności, by dotrzeć do rozproszonych po całym kraju osób z Kostousowa. Przygotowania do zjazdu trwały dwa lata. Mimo upływu wielu lat udało się ustalić adresy 147 osób, z których 67 przyjechało do Turku. Spotkanie było wzruszające, odnaleźli się ludzie, którzy nie widzieli się pól wieku. Przyjechali byli żołnierze generała Mączka, generała Andersa, Kościuszkowcy i zwykli kołchoźnicy - wspomina Helena Tomczyk- Strójwąs. II Zjazd Kostousowian w czerwcu 1993 roku postanowił wznieść na cmentarzu w Kostousowie Oziernoje pomnik poświęcony zmarłym na zesłaniu rodakom. Na pomniku odsłoniętym 15 sierpnia 1997 roku wyryto napis „ Tym, którzy wbrew swojej woli zostali tu na wieki - przyjaciele niedoli". Animatorem i organizatorem akcji były Helena Strójwąs-Tomczyk i Felicja Fabian- Białczak.

Skocz do góry